Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học qua các năm 26 Tháng Ba 2019 12:53:43 SA
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2017  (21/03/2018)
  
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2017 1. Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ Thông tin 2. Chương trình Công nghệ sinh học 3. Chương trình Cơ khí và tự động hóa 4. Chương trình Quản lý và phát triển đô thị 5. Chương trình Giáo dục, thể dục thể thao 6. Chương trình Hóa, hóa dược và công nghệ vật liệu
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2016  (15/11/2017)
  
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2016 1. Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ Thông tin 2. Chương trình Công nghệ sinh học 3. Chương trình Cơ khí và tự động hóa 4. Chương trình Quản lý và phát triển đô thị 5. Chương trình Giáo dục, thể dục thể thao 6. Chương trình Hóa, hóa dược và công nghệ thực phẩm
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2015  (14/04/2016)
  
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2015 1. Chương trình Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông 2. Chương trình Công nghệ sinh học 3. Chương trình vật liệu mới và công nghệ dược 4. Chương trình Công nghệ công nghiệp và tự động hóa 5. Chương trình bảo vệ môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu 6. Chương trình Y tế 7. ...
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2014  (06/07/2015)
  
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2014 1. Chương trình Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông 2. Chương trình Công nghệ sinh học 3. Chương trình vật liệu mới và công nghệ dược 4. Chương trình Công nghệ công nghiệp và tự động hóa 5. Chương trình bảo vệ môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu 6. Chương trình Phát triển ...
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2013  (23/06/2014)
  
1. Chương trình công nghệ công nghiệp và tự động hóa 2. Chương trình giáo dục - thể dục thể thao 3. Chương trình công nghệ sinh học 4. Chương trình năng lượng 5. Chương trình Y tế 6. Chương trình nông nghiệp - công nghệ thực phẩm 7. Chương trình môi trường 8. Chương trình khoa học xã hội 9. Chương trình quản lý đô thị 10. Chương trình ...
Các đề tài, chương trình nghiệm thu năm 2012  (13/06/2013)
  
1. Chương trình công nghệ công nghiệp và tự động hóa 2. Chương trình giáo dục - thể dục thể thao 3. Chương trình công nghệ sinh học 4. Chương trình năng lượng 5. Chương trình Y tế 6. Chương trình nông nghiệp - công nghệ thực phẩm 7. Chương trình môi trường 8. Chương trình khoa học xã hội 9. Chương trình quản lý đô thị 10. Chương ...
Các đề tài, chương trình nghiệm thu năm 2011  (14/05/2012)
  
1. Chương trình công nghệ thông tin 2. Chương trình thể dục thể thao 3. Chương trình công nghệ công nghiệp và tự động hóa 4. Chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên 5. Chương trình khoa học xã hội nhân văn 6. Chương trình năng lượng 7. Chương trình quản lý đô thị 8. Chương trình vật liệu mới - dược 9. Chương trình nông ...
Các đề tài, chương trình nghiệm thu năm 2010  (16/12/2011)
  
1. Chương trình công nghệ thông tin 2. Chương trình công nghệ sinh học 3. Chương trình công nghệ công nghiệp và tự động hóa 4. Chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên 5. Chương trình khoa học xã hội nhân văn và đổi mới cơ chế quản lý 6. Chương trình nghiên cứu cơ bản 7. Chương trình giáo dục – đào tạo 8. Chương trình quản lý đô ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
6
4
Tìm kiếm