The process cannot access the file 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\QLCV_log-20190326-0050.log' because it is being used by another process.
 
Phân viện nghiên cứu 11 Tháng Giêng 2010 3:50:00 CH

22. Phân viện Vật lý Y Sinh học

109A Pasteur , P.Bến Nghé , Q.1, TP.HCM.
ĐT: 84-8-8299322, 84-8-8241958, 84-8-8228653; Fax: 84-8-8241959
 


Phân viện trưởng: Trần Công Duyệt.

Lĩnh vực hoạt động:


Nghiên cứu ứng dụng các tác nhạn vật lý và sinh học trong chản đoán và điều trị.

Tham gia đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học các ngành kỹ thuật y tế, kỹ thuật laser và các lĩnh vực liên quan.

Tư vấn cho các nhu cầu trong và ngoài nước về vật lý y sinh.

Nhập và chuyển giao công nghệ về vật lý y sinh.


Số lượt người xem: 28599    
Xem theo ngày Xem theo ngày
The process cannot access the file 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\QLCV_log-20190326-0050.log' because it is being used by another process.
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
5
0
4
Tìm kiếm