Đấu thầu 08 Tháng Mười Một 2016 10:45:00 SA

Thông báo chào hàng cạnh tranh

 

Gói thầu:           Cung cấp thiết bị tin học (Đăng tải trên báo đấu thầu số 213 ngày 08/11/2016)

Tên dự án:       Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ

Nguồn vốn:      Ngân sách tập trung Thành phố

Bên mời thầu:  Sở Khoa học và Công nghệ

Hình thức lựa chọn nhà thầu:    Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSYC từ:            14/11/2016 - 08:00         Đến ngày          21/11/2016 - 15:00

Địa điểm:         Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.39327831

Giá bán:           500.000 VND

Thời điểm mở thầu:      21/11/2016 - 15:10

Hình thức đảm bảo:      Bảo lãnh bằng ngân hàng hoặc tiền mặt

Phương thức:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo:         6.000.000 VND

Số tiền bằng chữ:        Sáu triệu đồng chẵn

 

Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày


Số lượt người xem: 992    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
8
3
5
Tìm kiếm