Đấu thầu - Mua sắm công 26 Tháng Ba 2019 12:49:10 SA
Thông báo chào hàng cạnh tranh  (08/11/2016)
  
Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học (Đăng tải trên báo đấu thầu số 213 ngày 08/11/2016) Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ Nguồn vốn: Ngân sách tập trung Thành phố Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) Thời ...
Đang cập nhật thông tin ...  (11/05/2016)
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
3
9
8
Tìm kiếm