Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật 01 Tháng Tư 2009 5:10:00 CH

Bản thuyết minh dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên thành phố_2009

BẢN THUYẾT MINH

MÔ HÌNH SẢN PHẨM THAM DỰ UỘC THI

SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIÊU NHI TP.HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Kính gửi: BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP.HỒ CHÍ MINH

(Địa chỉ: Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1)

 

1. Tên mô hình sản phẩm dự thi

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo, ý tưởng của người dự thi:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. Các vật liệu làm nên sản phẩm:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. Thuyết minh nguyên lý hoạt động (nếu có):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

*Ghi chú: Phần thuyết minh là phần bắt buộc đối với tất cả các mô hình dự thi, tác giả có thể trình bày lại theo mẫu trên nhưng không quá 3 trang A4.

 

Tp.HCM, ngày     tháng     năm 2009

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Số lượt người xem: 18995    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
5
9
9
Tìm kiếm