Được hình thành từ hoạt động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ nhất năm 1990, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM đã góp phần tích cực chuyển đổi phong trào sáng kiến từ cơ chế kế hoạch hóa theo tầng nấc, chỉ triển khai trong hệ thống doanh nghiệp quốc doanh và ít nhiều mang tính đóng khung trong từng đơn vị, ngành, nghề, địa phương…, thành một hoạt động khoa học công nghệ có tính rộng khắp, thu hút các giải pháp kỹ thuật mới đến từ mọi tầng lớp nhằm tôn vinh, tặng thưởng và góp phần truyền thông kết quả nghiên cứu sáng tạo vào thị trường.

Đến năm 1995, bên cạnh việc tiếp tục tham gia hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc, Hội thi Thành phố cũng bắt đầu vận động hưởng ứng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) và theo đó, đến năm 2001, chính thức phát động thêm Giải thưởng Sáng tạo khoa học dành cho các đề tài nghiên cứu cấp sở, ngành trở lên và đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên (tương hợp với Thể lệ Giải thưởng VIFOTEC).

Qua đó, Hội thi Thành phố cũng đã được đổi tên thành Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM bao gồm hai nhóm giải thưởng: sáng tạo khoa học và sáng tạo kỹ thuật cho đến năm 2006, khi công tác chủ trì Hội thi được chuyển giao từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố với toàn bộ quy trình tác nghiệp phục vụ các tác giả, đơn vị dự thi đã được chuẩn hóa và vận hành ổn định sau 17 năm định hình và phát triển.

 

Đến năm 2007, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố trở thành một trong ba hình thức triển khai chính của Phong trào Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM, vận hành theo Đề án tổ chức giai đoạn 2007-2012 được UBND TP phê duyệt theo Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 11.9.2007. Từ năm 2011, Hội thi bắt đầu được chuyển sang cơ chế tổ chức 2 năm/lần và Hội thi lần thứ 22 (2011-2012) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố chủ trì đã tiến hành tổng kết vào ngày 13.6.2013.

 

Thống kê tổng quan về tình hình tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM qua các năm

 

Đơn vị

chủ trì

Năm

Số lĩnh vực

phát động

Số lượng

hồ sơ dự thi

Số lượng

Giải thưởng

Số lượng đơn vị

và cá nhân dự thi

 Sở

Khoa học

Công nghệ

TP.HCM

1990

1

60

10

41

1991

9

111

32

70

1992

7

120

34

80

1993

7

106

29

77

1194

6

126

31

116

1995

8

284

75

142

1996

4

148

53

127

1997

4

162

51

131

1998

3

147

35

122

1999

5

159

37

131

2000

5

162

31

122

2001

4

106

29

91

2002

12

168

36

137

2003

12

175

53

138

2004

12

190

  51

173

2005

12

125

38

118

2006

7

128

37

112

Liên hiệp

các Hội

khoa học và

Kỹ thuật

TP.HCM

2007

7

183

47

147

2008

7

167

45

152

2009

7

323

62

260

2010

7

191

51

112

2011-2012

6

214

38

-

Tổng cộng

 

3.555

905

2.559

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
4
1
1
Tìm kiếm