Phong trào Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố được hình thành từ năm 1990 trên cơ sở hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc lần thứ nhất vào cùng năm đó. Trong suốt giai đoạn 1990-2006, phong trào được tổ chức định kỳ hàng năm và Thành phố luôn là đơn vị góp phần hàng đầu vào phong trào sáng tạo kỹ thuật chung do Bộ Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung Ương Đoàn TNCS và Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Từ năm 2007, phong trào sáng tạo kỹ thuật  của Thành phố được vận hành theo Đề án tổ chức Phong trào Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM giai đoạn 2007-2012, được UBND TP phê duyệt theo Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 11.9.2007. Hiện Phong trào bao gồm 3 hình thức triển khai chính với các kết quả tóm tắt như sau:

-       Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố: do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố chủ trì, nhằm vừa hưởng ứng các nội dung phát động của Hội thi Sáng tạo Toàn quốc định kỳ hai năm một lần, vừa phát động thêm một số lĩnh vực công nghệ có tính bức thiết của Thành phố qua từng năm. Theo đó, trong năm năm qua, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố đã tiếp nhận 1.078 giải pháp kỹ thuật dự thi cấp Thành phố, chuyển tiếp 337 đề tài ra tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Kết quả là đã có 243 giải pháp được vinh danh cấp Thành phố và 55 giải pháp được trao tặng giải thưởng cấp quốc gia.

-       Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng Thành phố: do Thành Đoàn chủ trì, nhằm vừa hưởng ứng các nội dung phát động của Cuộc thi Toàn quốc định kỳ hàng năm, vừa phát động thêm một số nội dung phù hợp với phong trào thanh thiếu niên Thành phố. Theo đó, trong giai đoạn 2007-2012, đã có 541 mô hùnh kỹ thuật của học sinh, sinh viên Thành phố gởi đến tham dự, trong đó có 140 mô hình được chuyển tiếp ra Cuộc thi cấp toàn quốc; với kết quả là 90 mô hình đọat giải cấp Thành phố và 20 mô hùnh được vinh danh cấp quốc gia.

-       Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh: do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố chủ trì và được bắt đầu từ năm 2008, với mục tiêu thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong phong trào sáng tạo kỹ thuật, Kết quả là, sau 3 lần phát động, đã có 19 sáng chế được vinh danh, góp phần vào việc tăng trưởng lượng Đơn đăng ký từ 104 đơn vào năm 2008 lên 222 đơn vào cuối năm 2013 với 134 Bằng độc quyền đã được cấp; hướng đến phục vụ chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 của Thành phố là đến cuối năm 2020, hàng năm sẽ có tối thiểu 400 đơn đăng ký sáng chế và 100 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp cho các chủ thể sáng tạo tại TP.HCM.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
3
3
2
Tìm kiếm