Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản Trí tuệ (TSTT) do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức được bắt đầu từ năm 2008. Đến năm 2011, Chương trình được ghi nhận là một trong nhiều đầu việc triển khai Chương trình Đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố theo:

-  Điểm 4.3, Mục C, Kế hoạch thực hiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình Nâng cao Chất lượng Nguồn nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2015, ban hành kèm theo Quyết định 22/2011/QĐ-UB ngày 14.5.2011 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố;

-  Điểm 2.6 và Điểm 2.11.3, Mục I, Phần Thứ Tư, Quy hoạch Phát triển Nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết định 1335/QĐ-UB ngày 15.3.2012 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố;

Nội dung đào tạo theo Chương trình hiện bao gồm 3 cấp độ:

Chuyên viên Tài sản trí tuệ dành cho người bắt đầu quan tâm đến hoạt động quản trị tài sản trí tuệ với 50 chuyên đề qua 50 buổi học, mỗi chuyên đề gồm 3 giờ giảng lý thuyết, điểm qua tất cả các khía cạnh thường gặp nhất trong hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

Trưởng Bộ phận Tài sản trí tuệ dành cho các thành viên đã hoàn thành cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ và đã bước đầu thực hành tác nghiệp quản trị tài sản trí tuệ tại một đơn vị cụ thể. Thời lượng: 50 buổi nghiên cứu tập thể. Phương pháp nghiên cứu: đọc và bình giảng tập thể từng văn bản pháp luật SHTT; đối chiếu các quy phạm có liên quan vào hoạt động R&D, kinh doanh hoặc thực thi pháp luật SHTT tại các đơn vị của các thành viên; phân tích cùng rút ra kinh nghiệm và cách thức vận dụng câu quy phạm đó vào các quy trình tác nghiệp. Trên cơ sở đó, chi tiết hóa hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định và phương thức tổ chức quản trị tài sản hiện hành tại đơn vị.

Giám đốc Tài sản trí tuệ dành cho các thành viên đã hoàn thành cấp độ Trưởng Bộ phận Tài sản trí tuệ. Thời lượng: 50 buổi nghiên cứu tập thể. Phương pháp nghiên cứu: phân nhóm chọn sách chuyên khảo về quản trị tài sản trí tuệ của nước ngoài liên quan đến các mối bận tâm tại các đơn vị của các thành viên; nghiên cứu, phân tích và tổ hợp với thực tiễn hoạt động tại các đơn vị; thuyết trình và tổ chức thảo luận cho cả tập thể nghiên cứu để chia sẻ tri thức.

Người quan tâm xin xem thông báo chiêu sinh hàng năm trong Mục Tin tức.

  

TS. Trần Việt Thanh, Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bìa trái)

PGS.TS. Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (bìa phải)  

trao Giấy Chứng nhận hoàn thành các Mô-đun cho các nhà sáng chế

đồng thời là lãnh đạo các đơn vị đã ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ

tại Lễ Tổng kết Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ ba ngày 17.8.2012

  

TS. Phạm Đình Chướng (bìa phải), nguyên Cục Trưởng Cục SHTT (1996-2007),

nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (2007-2012), Bộ KH&CN

trao Giấy Chứng nhận hoàn thành các Mô-đun

cho các Quản trị viên Tài sản Trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam 

 

TS. Bùi Văn Quyền (bìa phải), Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP.HCM

trao Giấy Chứng nhận hoàn thành các Mô-đun

cho các Quản trị viên Tài sản Trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam ngày 17.8.2012

PGS.TS. Vũ Văn Khiêm (bìa phải), Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam, Bộ KH&CN

và Ông Trịnh Minh Tâm (bìa trái), Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

trao các Giấy Chứng nhận Chuyên viên Tài sản Trí tuệ

nhân dịp chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5.2014  

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao các Giấy Chứng nhận

Trưởng Bộ phận Quản trị Tài sản Trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam ngày 10.10.2014 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao các Giấy Chứng nhận

Giám đốc Tài sản Trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam ngày 10.10.2014

 

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
3
3
7
Tìm kiếm