TRUNG TÂM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm. Năm 2010, HCMGIS chuyển qua hoạt động theo Nghị định 115 của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


Đến nay, HCMGIS đã trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ giao, đáp ứng tốt các yêu cầu, mục tiêu được đề ra khi thành lập Trung tâm.


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


CHỨC NĂNG

 

o    Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin địa lý; điều phối các hoạt động của hệ thống thông tin địa lý Thành phố;

o    Tập hợp các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng các giải pháp, chính sách, đào tạo nhằm giúp các đơn vị, cơ quan, tổ chức Nhà nước sử dụng hiệu quả các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội;

o    Tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN TP.HCM, UBND TP.HCM các vấn đề liên quan đến ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý Nhà nước;

o    Đào tạo, tuyên truyền, tư vấn về hệ thống thông tin địa lý.


NHIỆM VỤ

 

o    Giúp Sở KH&CN TP.HCM tham mưu cho UBND TP.HCM về chiến lược, kế hoạch xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý Nhà nước;

o    Nghiên cứu, đề xuất các phân hệ đưa vào ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý Nhà nước và phát triển công cụ thông tin địa lý trong quản lý;

o    Nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng viễn thám và định vị toàn cầu phục vụ phát triển đô thị và các lĩnh vực có nhu cầu của Thành phố;

o    Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý cho Thành phố Hồ Chí Minh;

o    Cung cấp dịch vụ thông tin địa lý các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của Nhà nước;

o    Tư vấn quản lý các dự án khoa học công nghệ liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm HCMGIS đã đẩy mạnh hoạt động của mình, trải dài trên nhiều lĩnh vực:

o    Nghiên cứu: Nghiên cứu các công nghệ GIS và Viễn thám tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam.

o    Xây dựng và chuyển giao ứng dụng: Xây dựng và chuyển giao ứng dụng GIS cho các sở ngành, quận huyện tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

o    Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu GIS: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho TP.HCM và các tỉnh thành, tích hợp cơ sở dữ liệu GIS từ nhiều nguồn khác nhau.

o    Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Thực hiện đào tạo, chuyển giao sử dụng các phần mềm, giải pháp GIS cho cán bộ các sở ngành, quận huyện trong việc ứng dụng GIS vào hoạt động tác nghiệp thường ngày.

o    Tư vấn, quản lý dự án: Tư vấn lập dự án, thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án ứng dụng CNTT, GIS cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.


http://hcmgisportal.vn/hcmgisportal/data/content/content_1405910226237.png


CƠ CẤU TỔ CHỨC


http://hcmgisportal.vn/hcmgisportal/data/content/content_1405910288816.png

 

BAN LÃNH ĐẠO

 

o    Ông Phạm Quốc Phương: Giám đốc Trung tâm

 

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN


Trung tâm có đội ngũ nhân viên với 30 kỹ sư và cử nhân được đào tạo bài bản từ các trường Đại học hàng đầu trong nước và ngoài nước, trong đó có nhiều người có trình độ trên đại học. Nhân lực của Trung tâm là sự kết hợp giữa những người trẻ năng động, nhiệt huyết và những người có nhiều kinh nghiệm đi tiên phong trong quá trình ứng dụng GIS tại TP.Hồ Chí Minh và Việt Nam.


Với lợi thế là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ đông đảo các công tác viên là các chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS và các lĩnh vực liên quan.

http://hcmgisportal.vn/hcmgisportal/data/content/content_1405910415165.png

 

CÁC GIẢI PHÁP GIS DO TRUNG TÂM CUNG CẤP

HCMGIS cung cấp các giải pháp GIS đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực

QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG

   - Giao thông

   - Cấp – thoát nước

   - Viễn thông

   - Điện lực

QUẢN LÝ TÀ NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   - Quản lý đất đai, rừng

   - Quản lý thu gom rác thải

   - Quản lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm...

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

   - Quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và hậu kiểm

   - Hỗ trợ phòng cháy chữa cháy

   - Quản lý cây xanh, chiếu sáng...

QUẢN LÝ KINH TẾ, VĂN HOÁ XÃ HỘI

   - Quản lý kinh doanh: quản lý doanh  nghiệp/cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh; hỗ trợ  cấp phép kinh doanh, báo cáo thống kê

   - Quản lý dân cư: quản lý nóc gia, hộ khẩu, nhân khẩu; hỗ trợ các công tác quản lý nhà nước như tuyển quân, bầu cử, tiêm chủng...

- Quản lý di sản, các công trình văn hóa...

Các giải pháp GIS đáp ứng công tác quản lý ở quy mô các cấp:  Tỉnh/Quận/Huyện/Sở/Ngành/Phường/Xã

Các giải pháp GIS được xây dựng cho môi trường Desktop, Web và Mobile

 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ


HCMGIS
 sử dụng đa dạng các công nghệ GIS trong giải pháp của mình, trong đó định hướng ưu tiên phát triển các sản phẩm trên nền tảng mã nguồn mở tiết kiệm chi phí. Các giải pháp được xây dựng theo các tiêu chuẩn OGC, đáp ứng tốt yêu cầu tích hợp, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống.


-  Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL/PostGIS, SQLite/SQLSpatial, MySQL…
-  Phần mềm Desktop GIS: gvSIG, Quantum GIS, GRASS, uDig...
-  Phần mềm WebGIS:

·       Web Server: Apache Tomcat, Jetty, Jboss…

·       Geo Server: MapServer, GeoServer

·       Leaflet, OpenLayers, GeoExt, Flex…

·       Geonode, Geonetwork, ESRI Geoportal…

-  Map engine: DotSpatial, SharpMap, GeoTools…

-  Ngôn ngữ lập trình: Java, .Net, C/C++, Python...


Bên cạnh các giải pháp GIS dựa trên nền tảng mã nguồn mở, HCMGIS đồng thời cung cấp các giải pháp GIS sử dụng các phần mềm thương mại để xây dựng hệ thống như:


-  Hệ quản trị CSDL: Oracle, SQLServer

-  Phần mềm GIS: ArcGIS, GeoMedia, Intergraph, MapInfo


Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển các phần mềm GIS, HCMGIS cung cấp cho khách hàng những giải pháp phù hợp theo nhu cầu của khách hàng và quy mô của dự án.


GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CẤP SỞ/NGÀNH - QUẬN/HUYỆN


Hiện nay, dựa trên cơ sở Công việc khung HCMGIS, HCMGIS đang triển khai một giải pháp trọn gói dành cho cấp quản lý Sở/Ngành - Quận/Huyện dựa trên các công nghệ mã nguồn mở, giúp cho các cá nhân và tổ chức tiết kiệm rất nhiều chi phí trong việc xây dựng các ứng dụng GIS vào hoạt động.

http://hcmgisportal.vn/hcmgisportal/data/content/content_1405912888048.png

Giải pháp GIS mã nguồn mở tiết kiệm chi phí

 

o    Nguồn dữ liệu GIS: Dữ liệu GIS nền thành phố bao gồm các lớp Giao thông, Thuỷ hệ, Ranh giới hành chính, Thửa đất, Điểm KTVHXH,...

o    Phần mềm Desktop GIS: Phần mềm mã nguồn mở gvSIG

o    Phần mềm WebGIS: Phần mềm mã nguồn mở Apache Tomcat/GeoServer/ OpenLayers

o    Hệ quản trị CSDL: Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở PostgreSQL/PostGIS

o    Thư viện cơ sở: Bộ thư viện cơ sở dành cho lập trình phát triển ứng dụng

o    Mô hình CSDL: Mô hình CSDL quản lý cấp Sở/Ngành - Quận/Huyện


Thông tin liên hệ:

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 9320963 – Fax: 083 9320963

Website: http://hcmgisportal.vn

 

 

 

 

 

  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
7
1
0
Tìm kiếm