KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

    

Tên chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SpeeedUp)

Lĩnh vực

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SpeeedUp). Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Bản mô tả dự án khởi nghiệp (theo mẫu)

-     Video khoảng 1 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ

-     Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có);

-     Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ cụ thể từ các nhà đầu tư khác (nếu có).

-     Biểu mẫu đăng tải tại địa chỉ website: web.sihub.vn/speedup

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Đối tượng

Cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 năm

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lĩnh vực

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố  về ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Công văn đề nghị hỗ trợ

-     Bản mô tả nội dung muốn được hỗ trợ

-  Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung muốn được hỗ trợ

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Đối tượng

Các thành phần hoặc cộng đồng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: các trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu phát triển, các tổ chức ươm tạo và thúc đẩy kinh doanh, các nhà đầu tư thiên thần, các công ty lớn, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ, các cơ quan nhà nước của chín phủ và địa phương, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng chính phủ của các nước

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Lĩnh vực

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố  về ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4:  Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Công văn đề nghị phối hợp và hỗ trợ tổ chức lớp đào tạo và tập huấn

-     Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung muốn được hỗ trợ

-     Kế hoạch cụ thể triển khai lớp đào tạo, tập huấn

-     Chương trình, thời gian tổ chức lớp đào tạo, tập huấn

-     Toàn bộ nội dung và tài liệu lớp đào tạo và tập huấn.

- Số lượng hồ sơ:

-     01 bộ hồ sơ;

-     01 file thuyết minh nhiệm vụ (file pdf).

Đối tượng

Các đơn vị tham gia đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có lĩnh vực hoạt động phù hợp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn hoặc có kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Lĩnh vực

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố  về ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

*Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra văn bản chấp thuận Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các sự kiện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Định mức và nội dung tài chính thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Bước 4:  Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

-     Công văn đề nghị phối hợp và hỗ trợ tổ chức sự kiện

-     Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung muốn được hỗ trợ

-     Kế hoạch cụ thể triển khai sự kiện

-     Chương trình, thời gian tổ chức sự kiện

-     Toàn bộ nội dung và tài liệu của sự kiện

-     Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính

Đối tượng

Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có triển khai các sự kiện cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm….có liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí

Không.

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
3
8
Tìm kiếm