Giám đốc NGUYỄN VIỆT DŨNG

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1965

Quê quán: Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Điều khiển hệ thống

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chức vụ trong tổ chức Đảng: Thành ủy viên , Bí thư Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc NGUYỄN KHẮC THANH

Họ và tên: Nguyễn Khắc Thanh

Ngày tháng năm sinh: 07/5/1960

Quê quán: Nghệ An

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Môi trường

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chức vụ trong tổ chức Đảng: Phó Bí thư Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc NGUYỄN KỲ PHÙNG

Họ và tên: Nguyễn Kỳ Phùng

Ngày tháng năm sinh: 04/4/1966

Quê quán: Xã Hòa Tân, Tuy Hòa, Phú Yên 

Trình độ học vấn: GS. TS Hải dương học

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Chức vụ trong tổ chức Đảng: Đảng ủy viên Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc CHU VÂN HẢI

Họ và tên: Chu Vân Hải

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: 

Trình độ học vấn: TS Môi trường

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Chức vụ trong tổ chức Đảng: Đảng ủy viên Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
7
3
Tìm kiếm