LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

Tên chính sách hỗ trợ

Đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp

Lĩnh vực

Nông nghiệp

Cơ sở pháp lý

Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Trình tự
thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (tổ chức, cá nhân chọn 1 trong 2 hình thức):

1.  Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (1 bản chính) về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở)

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

2.  Gửi qua địa chỉ email (bản PDF có ký tên, đóng dấu): qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xem xét, lựa chọn các nội dung đề xuất của tổ chức, cá nhân (có tính khả thi về nội dung, thành phần, số lượng tham dự,...) và kết nối, lựa chọn các đơn vị có năng lực triển khai thực hiện.

Bước 3: Tổ chức xét duyệt, thẩm định kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ hoặc Hội đồng xét duyệt, thẩm định kinh phí thực hiện.

Bước 4: Thông báo kết quả

Sau khi có kết quả xét duyệt và thẩm định kinh phí, trong vòng 15 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả cho phòng Kinh tế các quận huyện, các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc thông tin trên website Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 4: Ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện

Thông báo đến đơn vị được chọn thủ tục ký hợp đồng; tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí; theo dõi, giám sát.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề xuất: Mẫu ĐKTHNN

- Số lượng: 01 bản

Đối tượng

- Cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp các quận huyện.

- Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn quận huyện.

Thời gian giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi có kết quả xét duyệt

Lệ phí

Không.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Lĩnh vực

Nông nghiệp

Cơ sở pháp lý

Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Trình tự
thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) hoặc thông qua hệ thống bưu điện

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định phê duyệt. 

* Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác xem xét, đánh giá về tính phù hợp, tính khả thi của hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt nhiệm vụ.

+ Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá “Đạt”, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày họp xét duyệt, tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ Thuyết minh nhiệm vụ có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn. Sau thời gian này, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được Thuyết minh, xem như tổ chức và cá nhân chủ trì từ chối không thực hiện nhiệm vụ.

 + Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá “Không đạt”, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày họp xét duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo về việc từ chối tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thuyết minh nhiệm vụ có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập tổ hoặc Hội đồng tư vấn để thẩm định thuyết minh dự toán. Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định giao thực hiện nhiệm vụ và cấp kinh phí và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Ký hợp đồng và cấp kinh phí triển khai nhiệm vụ.

Thông báo đến các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện thủ tục ký hợp đồng; tiến hành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí; đăng ký thông tin nhiệm vụ KH&CN và lập hồ sơ nhiệm vụ để theo dõi, giám sát

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thuyết minh (Mẫu TMDANN)

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu LLTC);

+  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu LLCN);

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 4 bộ photo (có dấu và chữ ký) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14;

+ 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Đối tượng

Hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có khả năng đối ứng kinh phí khi triển khai.

Thời gian giải quyết

30 ngày (Không tính thời gian đơn vị chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu)

Lệ phí

Không

 

Các biểu mẫu

 

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
1
1
Tìm kiếm