Kết quả chung 25 Tháng Ba 2019 8:13:02 SA
80 tổ chức đã thiết lập bước đầu chức năng Quản trị Tài sản Trí tuệ nội bộ (tính đến 30.6.2014)  (03/07/2014)
  
Theo thông tin do các thành viên tham dự Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản Trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cung cấp, đến hết ngày 30.6.2014, đã có 80 đơn vị (Danh sách đính kèm) quan tâm thiết lập bước đầu chức năng quản trị tài sản trí tuệ nội ...
105 nhân sự đã được bổ nhiệm chức danh Quản trị viên Tài sản Trí tuệ tại TP.HCM (tính đến 30.6.2014)  (02/07/2014)
  
Theo thông tin do các thành viên tham dự Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản Trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cung cấp, đến hết ngày 30.6.2014, đã có 64 nhà chuyên môn và nhà quản lý có Quyết định bổ nhiệm vào các chức danh quản trị viên tài sản ...
359 thành viên tham gia Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ (tính đến 30.6.2014)  (01/07/2014)
  
Tính đến hết ngày 30.6.2014, đã có 359 thành viên tham gia nghiên cứu tại Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản Trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Trong đó, theo các thông tin gần nhất do các thành viên cung cấp (trang 91, Danh sách đính kèm): - Có ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
0
5
2
Tìm kiếm