Quyết định bổ nhiệm nhân sự và ban hành nội quy 25 Tháng Ba 2019 8:16:28 SA
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Quản lý Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 11.5.2015, GS. TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã ký Quyết định số 1396/QĐ-ĐHKT-QLKH ban hành Quy chế Quản lý Tài sản Trí tuệ của Nhà trường. Thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ tham gia góp ý soạn thảo: TS. Hay Sinh, Trưởng Bộ môn Thẩm Định giá và ThS. Trần Bích Vân, Giảng viên chính môn ...
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long bổ nhiệm Giám đốc Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 05.5.2015, Bà Phan Thị Châu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long, thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ, đã ký Quyết định số 05-2015/QĐBN-VL bổ nhiệm Ông Văn Phú Hoàng Linh làm Giám đốc Quản trị Tài sản Trí tuệ của Công ty. Ông Văn Phú Hoàng Linh đã hoàn thành 450 giờ nghiên cứu qua ba cấp độ: ...
Công ty Cổ phần Đầu tư - Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 02.5.2015, Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam đã ký Quyết định ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ của Công ty. Thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ soạn thảo và trình ban hành: Ông Trần Công Thìn, chuyên viên sở hữu trí tuệ.
Công ty TNHH Công nghệ An Phú Đạt ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 05.4.2015, Ông Nguyễn Thanh Hoài, Giám đốc Công ty TNHH An Phú Đạt, thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ, đã ký Quyết định số 30/QĐ2015 ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ của Công ty.
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành Quy Định về Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ và Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học  (23/12/2015)
  
Ngày 24.3.2015, PGS. TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký Quyết định số 94/QĐ-ĐHQT-QLKH ban hành Quy Định về Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ và Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu Khoa học của Nhà trường. Hai Quy định này góp phần bổ sung hoạt động quản lý quá trình tạo lập ...
Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành mới Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 06.02.2015, GS. TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký Quyết định số 84/QĐ-ĐHQG ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM, thay thế Quy định Sở hữu Trí tuệ đã ban hành ngày 04.3.2009 trước đó. Thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ tham gia soạn thảo và trình ban hành: PGS. ...
Công ty Cổ phần Đầu tư ROBOT ban hành Quy Định Bảo mật và thành lập Ban Quản trị Tài sản Trí tuệ  (23/12/2015)
  
Ngày 15.01.2015, Ông Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ROBOT đã phê duyệt ban hành Quy định Bảo mật của Công ty và tiếp đó, đã ký Quyết định số 01-15/QĐ-BGĐ ngày 23.01.2015 về việc thành lập Ban Quản trị Tài sản Trí tuệ của Công ty. Thành viên Chương trình Quản trị viên Tài sản Trí tuệ soạn thảo và trình ban hành: Ông ...
Công ty Cổ phần In Nhãn hàng An Lạc ban hành đồng thời Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ, Quy chế Bảo mật và Quy chế về Sáng kiến cải tiến  (23/12/2015)
  
Ngày 15.01.2015, ThS. Nguyễn Ngọc Minh Thy, Giám đốc Công ty Cổ phần In Nhãn hàng An Lạc (AN LAC LABELS) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì LIKSIN TNHH Một Thành viên đã ký các Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, 02/QĐ-HĐQT và 03/QĐ-HĐQT ban hành tuần tự Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ, Quy chế Bảo mật và Quy chế về Sáng kiến cải tiến của Công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
0
7
3
Tìm kiếm