Video tọa đàm HTV 25 Tháng Ba 2019 9:08:28 SA
Video 57: Thẩm định giá Sáng chế  (23/10/2015)
Tham gia trao đổi: - TS. Hay Sinh, Trưởng Bộ môn Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Trần Bích Vân, giảng viên chính môn Thẩm định giá, Bộ môn Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thực hiện Chương trình phát sóng: Ban Khoa giáo Đài ...
Video 56: Kinh nghiệm thực hiện Đơn đăng ký Sáng chế  (23/10/2015)
Tham gia trao đổi: - ThS. Lâm Vỹ Nguyên, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển Thị trường, Quản trị viên Tài sản Trí tuệ, Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM; - Ông Thân Thế Hào, Giám đốc Công ty TNHH Ninh Phong; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Thực hiện Chương trình phát sóng: Ban Khoa ...
Video 55: Kinh nghiệm thương mại hóa Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp  (23/10/2015)
Tham gia trao đổi: - BS. Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Trưởng Bộ phận Quản trị Tài sản Trí tuệ Công ty TNHH Ngân Hà; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế Sở hữu Trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thực ...
Video 54: Kinh nghiệm quản trị Sáng kiến tại doanh nghiệp (2)  (23/10/2015)
Tham gia trao đổi: - Ông Lê Quốc Dũng, Quản trị viên Tài sản Trí tuệ, Công ty Cổ phân In Nhãn hàng An Lạc, Tổng Công ty LIKSIN; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế Sở hữu Trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thực hiện ...
Video 53: Kinh nghiệm quản trị tài sản trí tuệ trong trường đại học (3)  (23/10/2015)
Tham gia trao đổi: - ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế Sở hữu Trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Đào Vinh Xuân, giảng viên môn Quản trị tài sản trí tuệ, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn. Thực hiện Chương trình ...
Video 52: Kinh nghiệm quản trị Bí mật kinh doanh tại doanh nghiệp  (21/10/2015)
Tham gia trao đổi: - Bà Phan Thị Châu, Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban Quản trị Tài sản Trí tuệ, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Đào Vinh Xuân, giảng viên môn Quản trị tài sản trí tuệ, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn. Thực hiện ...
Video 51: Kinh nghiệm giao kết hợp đồng khai thác tài sản trí tuệ  (21/10/2015)
Tham gia trao đổi: - LS. Lê Thu Hiền, Trưởng Văn Phòng Luật sư Lê Thu Hiền; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Đào Vinh Xuân, giảng viên môn Quản trị tài sản trí tuệ, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn. Thực hiện Chương trình phát sóng: Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM: - ...
Video 50: Kinh nghiệm khai thác tài sản trí tuệ của đơn vị R&D  (21/10/2015)
Tham gia trao đổi: - ThS. Lê Trầm Ngọc Dũng, Trưởng Phòng Quản lý Dự án, Quản trị viên Tài sản Trí tuệ, Trung Tâm Nghiên cứu Đào tạo va Thiết kế Vi mạch (ICDREC), Đại học Quốc gia TP.HCM; - TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; - ThS. Đào Vinh Xuân, giảng viên môn Quản trị tài sản trí tuệ, Khoa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
6
3
9
2
Tìm kiếm