Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 26 Tháng Ba 2019 12:53:28 SA
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 02/3/2018  (05/03/2018)
  
Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 02/3/2018 Xem toàn văn thông báo tại đây
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 02/10/2017  (05/10/2017)
  
Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 02/10/2017 Xem toàn văn thông báo tại đây
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 21/8/2017  (29/08/2017)
  
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc ngày 21/8/2017. Xem nội dung Thông báo tại đây
Kết luận của Giám đốc Nguyễn Việt Dũng tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại quận huyện 6 tháng đầu năm 2017  (01/08/2017)
  
Kết luận của Giám đốc Nguyễn Việt Dũng tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại quận huyện 6 tháng đầu năm 2017 kết hợp hội thảo “Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quận huyện ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng” Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở tháng 5/2017  (12/05/2017)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở tháng 5 năm 2017 Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc và các phòng chức năng đơn vị ngày 02/3/2017  (20/03/2017)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc và các phòng chức năng đơn vị ngay 02 tháng 3 năm 2017 Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 06/02/2017  (23/02/2017)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 06 tháng 02 năm 2017 Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 11/10/2016  (20/10/2016)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 11 tháng 10 năm 2016 Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 08/9/2016  (15/09/2016)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 08 tháng 9 năm 2016 Xem nội dung thông báo tại đây
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 14/7/2016  (19/07/2016)
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KHCN tại cuộc họp giao ban Sở ngày 14 tháng 7 năm 2016 Xem nội dung thông báo tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
6
0
Tìm kiếm