Thông tin chung 30 Tháng Bảy 2018 9:10:00 SA

Thông báo tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng phương pháp thống kê và đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong 9 ngành dịch vụ trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018”. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp thống kê nhằm phân tích, tổng hợp hiện trạng khoa học công nghệ của 9 ngành dịch vụ trọng điểm trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh.

2. Các sản phẩm

- Báo cáo về phương pháp và báo cáo tổng hợp các nội dung của 9 ngành dịch vụ trọng điểm, gồm có: Năng suất các yếu tố tổng hợp; Năng suất lao động; Trình độ công nghệ; Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tiềm lực khoa học công nghệ.

- Báo cáo tổng hợp chương trình phát triển khoa học và công nghệ của 9 ngành dịch vụ trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hệ thống dữ liệu tổng hợp điều tra và kết quả phân tích.

3. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ tiêu được định hướng của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Bám sát các chỉ tiêu đánh giá của Ngân hàng thế giới (Worldbank) và của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về khoa học và công nghệ nhằm đánh giá trình độ khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thủ tục đăng ký

a) Trình tự thực hiện

-  Các tổ chức có năng lực tham gia thực hiện nộp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh từ 08 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến hết 17 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).

-  Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và xem xét các yếu tố chọn hồ sơ:

+      Báo cáo đáp ứng yêu cầu, sản phẩm, mục tiêu đề ra;

+      Phương pháp nghiên cứu khoa học và kế hoạch triển khai phù hợp;

+      Dự toán kinh phí phù hợp;

+      Tổ chức có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

-  Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức có hồ sơ được chấp nhận đạt yêu cầu.

            b) Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức; Đề cương nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; Danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

-  Số lượng hồ sơ là 07 bộ (01 bộ chính và 06 bộ photo).

5. Thông tin liên hệ

-  Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9327831./.

 

Thông báo1690/TB-SKHCN

 


Số lượt người xem: 285    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
5
3
5
6
1
7
Tìm kiếm