Thông tin chung 11 Tháng Giêng 2019 2:55:00 CH

Thông báo nộp đăng ký, nộp lưu giữ, báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 9 của Quy chế quản lý nhiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được bàn hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố “tổ chức Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp cho đến khi khắc phục”, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ rà soát thực hiện nghĩa vụ đăng ký, giao nộp các kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng quy định.

 

Từ năm 2019 Sở sẽ không giao nhiệm vụ cho các tổ chức không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định

 

Danh sách các tổ chức đã thực hiện

 

Danh sách các tổ chức chưa thực hiện

 

Đính kèm công văn 3048

 


Số lượt người xem: 351    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
8
9
6
Tìm kiếm