Thông tin chung 03 Tháng Tư 2019 3:05:00 CH

Quy định pháp luật và chính sách liên quan đến người khuyết tật

Luật Người khuyết tật quy định ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Để các hoạt động nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam thật sự có ý nghĩa, thiết thực, nhiều người khuyết tật được chăm sóc, giúp đỡ, Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam theo Công văn số 7246/SLĐTBXH-XH ngày 18 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, như sau:

- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.


Số lượt người xem: 74    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
5
3
7
4
5
7
Tìm kiếm