Thông tin chung 02 Tháng Năm 2019 1:25:00 CH

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

          Căn cứ Quyết định 6132/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cho KH&CN; Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách KH&CN đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách KH&CN và kết quả thực hiện các nội dung dự toán. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách KH&CN thực hiện việc đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách KH&CN, gửi Sở KH&CN tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ KH&CN, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 838/SKHCN-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2019

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng ngân sách KH&CN năm 2020, vui lòng cung cấp thông tin về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 theo biểu mẫu tại Phụ lục số 7 đính kèm công văn số 838/SKHCN-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2019.

 

Chi tiết nội dung công văn 838/SKHCN-KHTC

Đề cương Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020


Số lượt người xem: 196    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
0
3
9
0
8
Tìm kiếm