Thông tin chung 10 Tháng Sáu 2019 4:25:00 CH

Quy định pháp luật và chính sách liên quan đến trẻ em

 

Căn cứ Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về triển khai, tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khởi động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em, như sau:

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

- Công văn số 672/LĐTBXH-TE ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019.

- Công văn số 1332/LĐTBXH-TE ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

          - Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về triển khai, tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Số lượt người xem: 49    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
3
6
3
5
5
Tìm kiếm