Thông tin chung 04 Tháng Mười Hai 2018 4:15:00 CH

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

 

Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của công chức, viên chức, người lao động trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho công chức, viên chức, người lao động Sở.

Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động của Tháng hành động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; và được truyền thông đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Tham khảo các văn bản sau:

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Công văn số 2556/LĐTBXH-BĐG ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018;

Căn cứ Công văn số 07/CV-BVSTBPN&BĐG ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới về hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới  năm 2018.


Số lượt người xem: 142    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
2
1
3
9
Tìm kiếm