Lịch tiếp công dân 20 Tháng Tám 2018 1:31:45 CH
Lịch tiếp Công dân trong tháng 8 của Sở Khoa học và Công nghệ  (01/08/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 09/8/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 10/8/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp Công dân trong tháng 7 của Sở Khoa học và Công nghệ  (02/07/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 05/7/2018 13g30 – 17g Chánh Văn phòng tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 06/7/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 6 của Sở Khoa học và Công nghệ  (04/06/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 07/6/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 08/6/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 3 của Sở Khoa học và Công nghệ  (02/03/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 08/03/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 09/03/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 02 của Sở Khoa học và Công nghệ  (01/02/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 01/02/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 02/02/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 01 của Sở Khoa học và Công nghệ  (02/01/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 04/01/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 5/01/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 12 của Sở Khoa học và Công nghệ  (04/12/2017)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 07/12/2017 13g30 – 17g Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 08/12/2017 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
7
9
0
5
7
Tìm kiếm