Lịch tiếp công dân 26 Tháng Ba 2019 1:19:58 SA
Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 3 của Sở Khoa học và Công nghệ  (04/03/2019)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 07/03/2019 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 08/03/2019 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp công dân tháng 01 của Sở Khoa học và Công nghệ  (03/01/2019)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 10/01/2019 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 11/01/2019 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp công dân tháng 12 của Sở Khoa học và Công nghệ  (03/12/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 06/12/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 07/12/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp công dân tháng 11 của Sở Khoa học và Công nghệ  (07/11/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 08/11/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 09/11/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp công dân tháng 10 của Sở Khoa học và Công nghệ  (01/10/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 04/10/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 05/10/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp Công dân trong tháng 9 của Sở Khoa học và Công nghệ  (04/09/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 06/9/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 07/9/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp Công dân trong tháng 8 của Sở Khoa học và Công nghệ  (01/08/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 09/8/2018 13g30 – 17g Chánh Thanh tra tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 10/8/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...
Lịch tiếp Công dân trong tháng 7 của Sở Khoa học và Công nghệ  (02/07/2018)
  
Ngày/tháng Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Năm 05/7/2018 13g30 – 17g Chánh Văn phòng tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ sáu 06/7/2018 13g30 – 17g Ban giám đốc Sở tiếp Công dân Phòng tiếp công dân Thứ ba ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
6
2
6
Tìm kiếm