Tư liệu hội nghị hội thảo 15 Tháng Mười 2018 10:55:22 CH
Hội nghị quốc tế về các giải pháp công nghệ tiên tiến – Lý thuyết và ứng dụng 2017  (07/12/2017)
Hội nghị quốc tế về các giải pháp công nghệ tiên tiến – Lý thuyết và ứng dụng 2017 Thời gian tổ chức: 7-9 tháng 12 năm 2017 Nội dung: Trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Điện – Điện tử - Khoa học máy tính – Cơ điện tử. Cụ thể: Kỹ thuật điều khiển, cơ điện tử, năng lượng, năng lượng tái tạo, điện tử công suất, máy ...
An ninh lương thực và phát triển bền vững năm 2017  (22/11/2017)
An ninh lương thực và phát triển bền vững năm 2017 Thời gian tổ chức: 22-24 tháng 11 năm 2017 Nội dung: Trao đổi ý tưởng, học hỏi về đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững giữa các nhà khoa học trong nước và thế giới, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các ngành, giúp đảm bảo cho cộng đồng được sử dụng thực phẩm ...
Hội thảo Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp – VCCA 2017  (19/11/2017)
Hội thảo Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp – VCCA 2017 Thời gian tổ chức: 19 tháng 11 đến 02 tháng 12 năm 2017 Nội dung:  Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thành phố thông minh; hệ thống điều khiển giao thông thông minh; điều khiển quá trình trong nhà máy công nghiệp;  Tự động hóa trong ...
Hội nghị khoa học quốc tế An toàn và quản lý chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm  (12/11/2017)
Hội nghị khoa học quốc tế An toàn và quản lý chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm Thời gian tổ chức: 12-14 tháng 11 năm 2017 Nội dung:  Thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam và Bỉ, giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm;  Trao đổi thông tin – ...
Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Nano và Ứng dụng  (08/11/2017)
Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Nano và Ứng dụng Thời gian tổ chức: 8-11 tháng 11 năm 2017 Nội dung: Trao đổi thảo luận các kiến thức về công nghệ nano; thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo về công nghệ nano; thảo luận về cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các nhà ...
Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ”  (24/10/2017)
1. Chương trình Hội thảo tải tại đây 2. Tham luận hội thảo tải tại đây
Hội nghị quốc tế về Công nghệ Cơ Điện tử lần thứ 21  (20/10/2017)
Hội nghị quốc tế về Công nghệ Cơ Điện tử lần thứ 21 Thời gian tổ chức: 20-23 tháng 10 năm 2017 Nội dung: Trao đổi kinh nghiệm, trình bày kết quả nghiên cứu mới liên quan đến các lý thuyết và ứng dụng mới trong lĩnh vực Điều khiển – Điện tử - Vật liệu thông minh – Vi gia công – Công nghệ Cơ y sinh và Cơ Điện tử. Đơn vị tổ chức: Sở Khoa ...
Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật - Khoa học Hệ thống 2017  (21/07/2017)
Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật - Khoa học Hệ thống 2017 Thời gian tổ chức: 21-23 tháng 7 năm 2017 Nội dung: - Trao đổi nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đài Loan; - Trao đổi học thuật về kỹ thuật và khoa học hệ thống; nâng cao nhận thức về vai trò ứng dụng và phát triển của ngành khoa học; Khuyến khích đầu tư cho khoa học công ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
9
6
8
6
3
Tìm kiếm