TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG - HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 14 Tháng Năm 2019 4:50:00 CH

Thông báo mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

             Ngày 19 tháng 04 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 753/KH-SKHCN về mời tham giá tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

Nhằm lựa chọn cá nhân có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai Dự án nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn từ 2016-2020 và đề xuất định hướng thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo (chi tiết theo Thông báo đính kèm).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày ban hành thông báo đến trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch./.


Số lượt người xem: 68    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
0
3
9
9
7
Tìm kiếm