KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ 21 Tháng Năm 2010 3:25:00 CH

NÂNG CAO NHẬN THỨC VẾ VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Vào các ngày 10 và 18 tháng 03 năm 2010, phòng Quản lý KHCN Cơ sở (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) đã phối hợp với phòng Kinh tế quận Phú Nhuận, phòng Kinh tế quận 10 tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 300 cán bộ lãnh đạo công chức các cơ quan ban ngành, đoàn thể thuộc quận và ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn các quận 10 và Phú Nhuận, do PGS. TS Phan Minh Tân – giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Lớp tập huấn nhấn mạnh đến quan điểm chỉ đạo và giải pháp chủ yếu theo Kết luận 234 – TB/TW của Bộ Chính trị khoá X về Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ, nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020, chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện Kết luận số 234-TB/TW.

Nội dung trên đã được cụ thể hoá qua một số kết quả nổi bật về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh  như: tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN đến cấp quận/huyện, tăng cường ứng dụng và phổ biến, chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho nghiên cứu khoa học, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của Thành phố, đầu tư phát triển một số sản phẩm công nghệ cao,… một số yếu kém và tồn tại của hoạt động khoa học và công nghệ thành phố cũng được phân tích thêm.

Theo PGS TS Phan Minh Tân, để khoa học và công nghệ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội thì chúng ta phải thay đổi nhận thức và nhận thấy được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, tăng cường đầu tư để nhanh chóng nâng cao tiềm lực cho khoa học và công nghệ (như cơ sở vật chất, đội ngũ tri thức, đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật), hoạt động khoa học và công nghệ phải tập trung cho phát triển và ứng dụng công nghệ cao, lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho hoạt động KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế để chuyển giao và tiếp thu công nghệ  và tiến tới làm chủ các công nghệ đó, phát triển các công nghệ cao do các doanh nghiệp trong nước làm chủ.

Thông qua lớp tập huấn, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các quận huyện phối hợp và tích cực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận huyện về các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ; triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, đề xuất các vấn đề bức thiết của địa phương cần nghiên cứu và giài quyết.


Số lượt người xem: 9327    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
8
7
9
Tìm kiếm