KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ 17 Tháng Giêng 2010 3:30:00 CH

Hội nghị giao ban khoa học công nghệ Quận - Huyện TP. Hồ Chí Minh – tháng 12/2010

Ngày 9 tháng 12 năm 2010, Hội nghị giao ban kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011 đã được tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận 11, Gò Vấp, Bình Thạnh; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Công thương các quận - huyện; đại diện phòng Xây dựng Chính quyền Sở Nội vụ; đại diện các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2011/1/3572/DSCN4412.JPG

 

Theo báo cáo, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2010 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này đã cho thấy sự nỗ lực của các phòng Kinh tế, phòng Công thương 24 quận - huyện trong việc triển khai hoạt động KH&CN trên địa bàn. Trong năm 2010, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở đã tích cực phối hợp phòng kinh tế, phòng công thương tiến hành tổ chức 49 lớp tập huấn với những nội dung quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ. Các quận - huyện đã tích cực tuyên truyền, phát hành trên 100.000 tờ rơi qui định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ và tiết kiệm năng lượng. Một công tác khác đã được các quận huyện quan tâm, đó là triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Một số quận huyện đã chủ động tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Theo ông Nguyễn Khắc Thanh, phó giám đốc Sở KH&CN, công tác trong năm 2011 cần tập trung kiện toàn nhân sự quản lý KHCN trên địa bàn, tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về KH&CN tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KHCN, đẩy mạnh tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN và kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở sẽ là đầu mối cho Sở KH&CN hỗ trợ quận - huyện giải quyết một số lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý trên địa bàn; phía quận - huyện cần chủ động đề xuất với Sở KH&CN các vấn đề vướng mắc gặp phải trong quản lý và cùng tham gia chủ trì việc triển khai.

 http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2011/1/3572/_DSCN4409.JPG


Số lượt người xem: 8189    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
2
0
1
2
Tìm kiếm