Lịch tiếp công dân 04 Tháng Sáu 2018 2:35:00 CH

Thông báo Lịch tiếp Công dân trong tháng 6 của Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Ngày/tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ Năm 07/6/2018

13g30 – 17g

Chánh Thanh tra Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 08/6/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 12/6/2018

13g30 – 17g

Chánh Văn phòng tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 14/6/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý khoa học tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 15/6/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 19/6/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 21/6/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý sở hữu trí tuệ tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 22/6/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 26/6/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 28/6/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Kê hoạch tài chính tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 29/6/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

 


Số lượt người xem: 474    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
8
4
9
Tìm kiếm