Lịch tiếp công dân 02 Tháng Bảy 2018 7:40:00 SA

Lịch tiếp Công dân trong tháng 7 của Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Ngày/tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ Năm 05/7/2018

13g30 – 17g

Chánh Văn phòng tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 06/7/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 10/7/2018

13g30 – 17g

Chánh Thanh tra tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 12/7/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý khoa học tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 13/7/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 17/7/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 29/7/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý sở hữu trí tuệ tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 20/7/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ ba 24/7/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ năm 26/7/2018

13g30 – 17g

Trưởng phòng Kê hoạch tài chính tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

Thứ sáu 27/7/2018

13g30 – 17g

Ban giám đốc Sở tiếp Công dân

Phòng tiếp công dân

 


Số lượt người xem: 531    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
2
0
2
4
Tìm kiếm