QUẢN LÝ KHOA HỌC 01 Tháng Sáu 2018 1:55:00 CH

Thông báo các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN hủy bỏ hiệu lực hoặc đình chỉ hoạt động

 

 

Tên cơ quan

 

Lĩnh vực đăng ký hoạt động

 

Số chứng nhận ngày đăng ký hoạt động

 

Ngày đăng ký lại GCN

 

Khu vực trực thuộc

 

Ghi chú

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Y tế và Quản trị Bệnh viện TP.HCM (IEMS)

 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

- Sản xuất thử - thử nghiệm; sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu và phát triển.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn; chuyển giao công nghệ; thông tin khoa học và công nghệ; huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ).

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

 

250/ĐK-KHCN

25/4/2011

Đăng ký lần đầu 25/4/2011

Hủy bỏ hiệu lực

QĐ số 41 ngày 19/01/2018

Tổ chức khác

 

Hủy bỏ hiệu lực

 

Viện phát triển năng lượng bền vững (CEFORED)

 

 

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí.

2. Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).

3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

307/ĐK-KHCN

30/7/2014

 

 

 

 

Hủy bỏ hiệu lực

 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu xây dựng FiCO

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng.

2. Sản xuất - thử nghiệm; sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.

3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).                                                                 

4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

338/ĐK-KHCN

03/11/2016

 

 

 

 

Hủy bỏ hiệu lực

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài Chính (IEF)

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh.

2. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ).

3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

198/ĐK-KHCN

7/5/2008

Đăng ký lần 4

ngày 12/12/2014

Đăng ký lại 01/8/2017

 

 

Đình chỉ đến 15/5/2019

  


Số lượt người xem: 624    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
7
9
6
Tìm kiếm