Tái cấu trúc doanh nghiệp 01 Tháng Mười Một 2013 10:50:00 SA

Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 – 2020

 

Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 – 2020

 

Ngày 8 tháng 10 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Lê Mạnh Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 – 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Mạnh Hà đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu xây dựng Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong Quý IV năm 2013, bao gồm:

            a) Khảo sát hiện trạng, đánh giá trình độ công nghệ, năng xuất tổng hợp của doanh nghiệp.

            b) Các nội dung chủ yếu:

            - Đổi mới công nghệ thiết bị.

            - Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng suất tổng hợp.

            - Nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa sản phẩm.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Chương trình ứng dụng Khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 

3. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp giai đoạn 2013 -2020, các Tổng Công ty, Công ty TNHH môt thành viên gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và xây dựng Chương trình phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp chung của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 1 tháng 2 năm 2014


Số lượt người xem: 7403    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
6
1
7
5
3
Tìm kiếm