Bỏ qua nội dung chính

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM

Thủ tục hành chính
Các cơ quan hoạt động KHCN
Hoạt động KHCN theo luật KH&CN
Sở hữu công nghiệp
Thông tin khác
Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật
Thông tin cần biết
Bầu cử 2011
Đấu thầu - Mua sắm công
  
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  3 5 năm trước
pages pages    219 4 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 9 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

Hinh anh ban tin Hinh anh ban tin    3283 11 giờ trước
HINHANH HINHANH    46 5 năm trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 5 năm trước
Images Images    75 2 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    10 4 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    6 5 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    59 5 năm trước
Thư viện video Thư viện video    8 2 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 5 năm trước
Congtrinh_Detai_DB Congtrinh_Detai_DB    0 5 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    8 4 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    2 5 năm trước
DS-GopY-VBDT DS-GopY-VBDT  Danh sách góp ý văn bản dự thảo PL  5 3 tháng trước
DS-ThuTucHanhChinh DS-ThuTucHanhChinh    69 4 ngày trước
Đơn vị Đơn vị    1 5 năm trước
GopyDB GopyDB    23 3 tháng trước
GS_PGS_CapBac GS_PGS_CapBac    5 5 năm trước
GS_PGS_LinhVuc GS_PGS_LinhVuc    7 5 năm trước
GiaoSu_PGS_DB GiaoSu_PGS_DB    100 5 năm trước
GiaoSu_PhoGiaoSu_SPList GiaoSu_PhoGiaoSu_SPList    6 5 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
HoiDap HoiDap    402 10 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    162 3 ngày trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 9 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 5 năm trước
LichCongTac LichCongTac    1 5 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 5 năm trước
LienHeDB LienHeDB    105 4 tuần trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 9 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    8 5 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 4 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 5 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 5 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 9 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 9 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 9 năm trước
ThuTucHanhChinh_SPList_DB ThuTucHanhChinh_SPList_DB    89 5 năm trước
ThutucHC-LinhVuc ThutucHC-LinhVuc    12 8 tháng trước
VB-DuThao VB-DuThao  Danh sách văn bản dự thảo PL  0 5 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    11 4 tuần trước
VBPL_DB VBPL_DB    256 3 tuần trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    1 5 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    5 10 tháng trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 9 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  2 năm trước
Sharepoint Site Các cơ quan hoạt động KHCN  10 phút trước
Sharepoint Site Công trình, đề tài khoa học công nghệ  21 phút trước
Sharepoint Site Đấu thầu - Mua sắm công  Đấu thầu - Mua sắm công 9 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  16 giờ trước
Sharepoint Site Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)  30 phút trước
Sharepoint Site Hoạt động KHCN theo luật KH&CN  5 ngày trước
Sharepoint Site Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật  52 phút trước
Sharepoint Site Quản trị tài sản trí tuệ  Quản trị tài sản trí tuệ 70 phút trước
Sharepoint Site Sở hữu công nghiệp  2 giờ trước
Sharepoint Site Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng  9 giờ trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin cần biết  66 phút trước
Sharepoint Site Thông tin khác  83 phút trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0