HỢP TÁC - KẾT NỐI

  

Tên chính sách hỗ trợ

Tổ chức Hội thảo khoa học

Lĩnh vực

Hoạt động hợp tác, kết nối

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Quyết định số 2953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 07 tháng 6 năm 2016 về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học-phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) hoặc thông qua hệ thống bưu điện, chậm nhất 02 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ cho đầy đủ theo quy định.

* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ có thư mời người có tên trong đơn đến cơ quan để hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện  đánh giá và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ. Các yếu tố chọn hồ sơ:

+ Nội dung và mục đích của hội thảo khoa học;

+ Quy mô hội thảo khoa học;

+ Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ;

+ Tổ chức đăng ký chủ trì hội thảo khoa học;

+ Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ theo năm kế hoạch

-Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định thì xử lý theo quy trình.

-Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, có văn bản hướng dẫn và thông báo để cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xem xét đánh giá trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Trường hợp từ chối thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 5: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, cá nhân – tổ chức đến nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị tài trợ của tổ chức chủ trì, kèm dự toán kinh phí tổ chức (theo mẫu)

+ Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm

+ Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực)

- Số lượng hồ sơ:01 bộ chính

Đối tượng

- Đối tượng:

+Các tổ chức khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: (i) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ; (ii) Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; (iii) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ).

+Các hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều kiện tham gia chương trình:

+ Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học có nội dung phục vụ 04 ngành công nghiệp trọng điểm (Cơ khí chế tạo; Điện tử - Công nghệ thông tin; Hóa chất, hóa dược – cao su nhựa; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm); các chương trình đột phá; các chương trình nghiên cứu trọng điểm của Thành phố.

 + Ưu tiên các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm khoa học quốc tế tổ chức tại Thành phố.

Thời gian giải quyết

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục là 15 ngày làm việc.

 

Lệ phí

Không.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ 30% kinh phí tổ chức hội thảokhoa học nhưng không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).Định mức và nội dung tài chính thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Ưu tiên các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học có nội dung phục vụ 04 ngành công nghiệp trọng điểm (Cơ khí chế tạo; Điện tử - Công nghệ thông tin; Hóa chất, hóa dược – cao su nhựa; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm); các chương trình đột phá; các chương trình trọng điểm của Thành phố; Ưu tiên các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học quốc tế tổ chức tại Thành phố.

 

Biểu mẩu tại đây

Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
6
5
1
Tìm kiếm