THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 66  
Tên thủ tụcLĩnh vựcCấp độ
Thủ tục bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 2
Thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Cấp độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Cấp độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Cấp độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của sở - ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Cấp độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Cấp độ 2
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Cấp độ 2
Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ Cấp độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV lên hạng III đối với viên chức Lĩnh vực viên chức Cấp độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực công chức Cấp độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức Lĩnh vực công chức Cấp độ 2
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Lĩnh vực sở hữu trí tuệ Cấp độ 3
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Lĩnh vực sở hữu trí tuệ Cấp độ 3
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp độ 3
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Thành phố Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục cấp giấy đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Cấp độ 3
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
7
8
2
Tìm kiếm