văn bản pháp luật
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 240
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
45/2018/QĐ-UBND20/11/2018Về việc bãi bỏ văn bản
154/2018/NĐ-CP09/11/2018Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
27/2018/QĐ-UBND14/08/2018Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
71/2018/TT-BTC10/08/2018Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
71/2018/TT-BTC10/08/2018Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
11/2018/TT-BKHCN06/08/2018Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
87/2018/NĐ-CP15/06/2018Về kinh doanh khí
08/2018/TT-BKHCN15/06/2018Sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng
07/2018/TT-BKHCN06/06/2018Ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
78/2018/NĐ-CP16/05/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
02/2018/TT-BKHCN15/05/2018Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
76/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
74/2018/NĐ-CP15/05/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
70/2018/NĐ-CP15/05/2018Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
05/2018/TT-BKHCN15/05/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
06/2018/TT-BKHCN15/05/2018Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia dầu nhờn động cơ đốt trong do Bộ Khoa học và Công nghệ
01/2018/TT-BKHCN12/04/2018Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
39/2018/NĐ-CP11/03/2018Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP11/03/2018Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
29/2018/NĐ-CP05/03/2018Quy định trình tự, thủ tục xác lâp sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
7
2
4
5
0
Tìm kiếm