văn bản pháp luật
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 256
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
13/2019/NĐ-CP01/02/2019Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
01/2019/TT-BNV24/01/2019Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019/TT-BNV24/01/2019Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
17/2018/TT-BKHCN10/12/2018Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
45/2018/QĐ-UBND20/11/2018Về việc bãi bỏ văn bản
35/2018/QH1420/11/2018Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng, chống tham nhũng
37/2018/QH1420/11/2018Luật Công an nhân dân
30/2018/QH1419/11/2018Luật đặc xá
31/2018/QH1419/11/2018Luật Trồng trọt
33/2018/QH1419/11/2018Luật Cảnh sát biển Việt Nam
32/2018/QH1419/11/2018Luật chăn nuôi
34/2018/QH1419/11/2018Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
14/2018/TT-BKHCN15/11/2018Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
29/2018/QH1415/11/2018Luật bảo vệ bí mật nhà nước
154/2018/NĐ-CP09/11/2018Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
13/2018/TT-BKHCN05/09/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
27/2018/QĐ-UBND14/08/2018Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
71/2018/TT-BTC10/08/2018Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
71/2018/TT-BTC10/08/2018Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
8
7
5
Tìm kiếm