VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN

1. Giới thiệu

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với các mục tiêu tổng quát là nghiên cứu về khoa học và công nghệ tính toán, thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước, kết hợp đào tạo sau đại học, xây dựng đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực tính toán ngang tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Viện Khoa học và công nghệ tính toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ thành phố, tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý Nhà nước, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 115/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và khoa học công nghệ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Viện được đầu tư cơ sở vật chất ban đầu để hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp và được xem xét bổ sung thêm hàng năm từ nguồn thu và nguồn đầu tư theo quy định. Viện được thực hiện những hoạt động nghiên cứu, tổ chức thông tin, tư vấn, sản xuất thực nghiệm. dịch vụ khoa học – công nghệ có thu theo quy định của Nhà nước.

2. Nhân sự

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán hoạt động theo cơ chế đồng Viện trưởng:

·         Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM)

·         Viện trưởng khoa học - Chủ tịch Hội đồng Khoa học: GS. TS. Trương Nguyện Thành (ĐH Utah, Mỹ).


Hội đồng Khoa học Viện gồm 14 thành viên, đa số là các nhà khoa học đang công tác hoặc hợp tác tại Viện. Ban thường trực gồm có:

·         Chủ tịch Hội đồng Khoa học: GS. TS Trương Nguyện Thành

·         Phó Chủ tịch thường trực: GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng

·         Thư ký Hội đồng Khoa học: TS. Đoàn Xuân Huy Minh


Tính đến thời điểm tháng 12/2015, Viện KHCNTT có 61 cán bộ, nhân viên, nghiên cứu viên được phân bổ trong 07 phòng ban. Trong đó có 39 nam, 22 nữ.

·         Số lượng CB-NV-NCV cơ hữu là 43 người, số cộng tác viên khoa học là 17 người.

·         Lực lượng nghiên cứu khoa học của Viện có 8 Giáo sư - Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ.

 

3. Cơ sở vật chất - Hạ tầng tính toán

·         Hệ thống Linux cluster với 17 node tính toán (tổng cộng 136 core). Đặt tại trung tâm dữ liệu Công viên phần mềm Quang Trung.

·         Băng thông mạng Internet: Hai đường (1) Quốc tế 8Mbps, trong nước 100Mbps (dùng cho toàn Viện); (2) Quốc tế 1,5Mbps (dùng cho seminar, workshop, tại phòng họp).

·         Một số lab tự trang bị workstation và server phục vụ nghiên cứu của lab.

·         Cơ sở chính đặt tại tòa nhà Vườn Ươm Công Nghệ (SBI) tại Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM: gồm Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Quản lý khoa học ở tầng 3; các Phòng thí nghiệm (7 phòng), Phòng họp và Phòng IT ở tầng 4.

·         Văn phòng giao dịch / Phòng kế toán: đặt tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM

·         Xe bus 29 chỗ đưa đón cán bộ - nhân viên từ VP giao dịch đến CV Phần mềm Quang Trung và ngược lại.

 

4. Thành tựu

Nhờ có cơ chế quản lý đề tài đặc thù, đặc biệt là cơ chế nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển khoa học cơ bản những năm vừa qua đã đạt được thành công ấn tượng với tổng cộng 57 đề tài khoa học, 124 bài báo quốc tế (danh mục ISI). Nhiều nghiên cứu khoa học cơ bản ở một số ngành khoa học như: khoa học sự sống, khoa học phân tử, toán cơ bản... đã được đăng trên các tập san lớn và có nhiều trích dẫn.

Trong các năm 2012-2014, Viện cũng đã bước đầu thực hiện thành công một số đề tài ứng dụng, cụ thể như:

·         Hệ thống quản lý thông tin môi trường, hiện đang được triển khai, sử dụng ở Trung tâm Quan trắc Môi trường TP.HCM;

·         Prototype tàu ngầm cỡ nhỏ 02 chỗ ngồi cho hoạt động du lịch;

·         Prototype mô hình tính toán phỏng đoán chất lượng nước cho sông Sài Gòn.

 

 

  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • Tư liệu phát sóng
  • 35 nam So KHCN-4

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
3
7
1
4
5
4
Tìm kiếm