Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2012 4:20:00 CH

Thông báo sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013

- Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.HCM;

- Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM giai đoạn 2011-2015;

- Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học - Công nghệ TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2013;

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM xin giới thiệu các mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2013 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài. Các nội dung đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ bổ sung của Lãnh đạo thành phố sẽ được thông báo sau.

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013

1. Chương trình Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông

2. Chương trình Công nghệ Sinh học

3. Chương trình Vật liệu mới và Công nghệ Dược

4. Chương trình Quản lý Đô thị

5. Chương trình Môi trường, Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

6. Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Chương trình Giáo dục – Thể dục Thể thao và Phát triển nguồn nhân lực

8. Chương trình Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa

9. Chương trình Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

10. Chương trình Y tế

11. Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ

12. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

và các Dự án sản xuất thử - thử nghiệm

Tải nội dung công văn 580 /SKHCN-QLKH về việc thông báo sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013 của TP.HCM

 

 


Số lượt người xem: 20768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
5
6
2
5
8
Tìm kiếm