SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

Tên chính sách Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Mục tiêu

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn; có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến; có nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của 04 ngành công nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp phụ trợ và một số lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng khác.

Đối tượng

Cán bộ, công chức của các phòng, ban và tương đương trở lên thuộc các quận - huyện, sở - ban - ngành Thành phố có liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ.

Điều kiện

- Tiêu chuẩn chung:

+ Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân; có triển vọng phát triển tốt; có nguyện vọng cống hiến vì sự phát triển của Thành phố và đất nước.

+ Ứng viên không đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

+ Có sức khỏe tốt đảm bảo việc học tập liên tục và công tác tối thiểu gấp ba lần sau thời gian đào tạo trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Trình độ ngoại ngữ: đảm bảo theo yêu cầu và quy định của cơ sở đào tạo tại nước ngoài theo cấp độ đào tạo, bồi dưỡng.

+ Có mục tiêu học tập, nghiên cứu và kế hoạch triển khai ứng dụng thiết thực, cụ thể sau đào tạo.

- Điều kiện đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ

+ Có thời gian công tác tại vị trí quản lý khoa học và công nghệ đủ 02 năm trở lên.

+ Có kế hoạch ứng dụng kết quả học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực phụ trách sau đào tạo và được xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.

Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý KH&CN theo các khóa chuyên đề ngắn hạn ở nước ngoài.
Thời gian đào tạo không quá 03 tháng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký xét chọn, tuyển chọn chuyên gia đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề Án 2012 (theo mẫu quy định)

+ Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu quy định)

+ Văn bản đồng ý tiếp nhận đến đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo ở trong nước và nước ngoài; những hỗ trợ về vật chất và kinh phí (nếu có);

+ Xác nhận về những hỗ trợ khác ngoài ngân sách nhà nước (nếu có);

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.

+ 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM)

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM)

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện xét chọn, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn hồ sơ tham gia Đề án 2012 thực hiện thẩm định nội dung, tài chính của hồ sơ đăng ký.

Lệ phí Không.
Tài liệu đính kèm Dao_tao_nhan_luc_khoa_hoc_cong_nghe.rar
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351