SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chiều 30/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội nghị “Giới thiệu và hướng dẫn chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

305h1toancanh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), sở hữu trí tuệ (SHTT) trong phát triển sản phẩm nông sản, đặc sản và làng nghề không chỉ dừng lại ở việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP và xây dựng và triển khai hệ thống quản lý các đối tượng, mà còn phải khai thác, phát triển đối tượng theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

3052sep.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) trao đổi tại Hội nghị

Nhận thấy vai trò của SHTT trong phát triển Chương trình OCOP, sáng 30/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn "Đăng ký bảo hộ, quản lý tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm thuộc chương trình OCOP" nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cách thức đăng ký bảo hộ quyền SHTT, góp phần tạo lợi thế để đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Với phiên hội nghị buổi chiều, Sở mong muốn cung cấp thông tin, cũng như thu thập ý kiến, nội dung mà các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và đơn vị quan tâm về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tại Thành phố. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình; hướng dẫn cách thức thực hiện, gửi nhu cầu đề xuất đến Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ đặt hàng giao tổ chức đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, hai chuyên đề chính được trao đổi gồm: giới thiệu Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM; tổng quan về SHTT trong phát triển sản phẩm nông sản, đặc sản và làng nghề.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 5718/QĐ-UBND. Chương trình đặt ra mục tiêu nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động SHTT; gia tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ mới của các chủ thể trên địa bàn Thành phố, góp phần cải thiện các chỉ số SHTT trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Bên cạnh đó, Chương trình cũng nhằm hỗ trợ các chủ thể tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

305h3baocao.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) báo cáo tại Hội nghị

Chương trình cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như: số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể trên địa bàn Thành phố tăng trung bình 12% - 15% mỗi năm; số lượng đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng của các chủ thể trên địa bàn Thành phố tăng trung bình 12% - 14% mỗi năm, đưa Thành phố trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước; số lượng tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách Nhà nước được chuyển giao và thương mại hóa đạt 10% - 15%.

Để đạt mục tiêu trên, Thành phố đề ra 6 nhiệm vụ chính cần thực hiện: tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi chống xâm phạm quyền SHTT; phát triển, nâng cao năng lực chủ thể quyền SHTT; hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội.

Về cách thức triển khai thực hiện Chương trình, bà Nhung cho biết, các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình sẽ được triển khai gồm: xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, huấn luyện từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng; triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền SHTT. Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình gồm: hỗ trợ đăng ký, khai thác, phát triển 01 chỉ dẫn địa lý/nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Đồng thời, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ; tạo lập cơ sở dữ liệu theo chuyên ngành sáng chế, giải pháp hữu ích trong và ngoài nước hết hạn bảo hộ phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Ba (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam), nhiều đặc sản nổi tiếng của Việt Nam đang bị mai một và dần biến mất. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều địa phương chưa quan tâm đầu tư đúng mức việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Thêm vào đó, hoạt động SHTT còn gặp một số thách thức như: nhận thức về bảo vệ quyền SHTT thấp; thời gian đăng ký xác lập quyền kéo dài; sự phối hợp giữa các ngành trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT chưa chặt chẽ; những hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi, phức tạp; việc quản lý, sử dụng và phát triển tài sản trí tuệ còn gặp khó khăn.

305h4thaoluan.jpg

Ông Nguyễn Đắc Thắng (Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận 11) đặt câu hỏi trong phiên thảo luận tại Hội nghị

Có thể thấy, việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đã khó, “bài toán” giữ vững và phát triển nhãn hiệu lại càng khó. Điều này đòi hỏi các đơn vị cần xây dựng và thực hiện đúng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm, tạo sự đoàn kết trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm có tính lan tỏa, nhân rộng trên quy mô lớn.

Minh Nhã (CESTI)

Từ thành công của mô hình chuyển đổi số Phường 9 Quận 11, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối, tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để triển khai ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn,…

Ngày 31/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị "Giới thiệu các công cụ chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành tại Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn".

04HDKHLVhnchuyendoisoh4.jpg

Ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tham dự và chủ trì hội nghị

Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, thường xuyên, được bắt đầu từ dữ liệu, dựa trên số liệu. TP.HCM xác định việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực chính để cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công. Với thành công bước đầu của mô hình chuyển đổi số Phường 9 Quận 11 (Hệ thống dữ liệu, điều hành Phường 9 Quận 11), Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối, giới thiệu một số công cụ, giải pháp nhằm hỗ trợ Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai, ứng dụng để phục vụ công tác quản lý điều hành và nâng cao hiệu quả công việc.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý TP.HCM đã giới thiệu hai phần mềm do đơn vị này triển khai xây dựng là Hệ thống chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành cấp phường, xã và Hệ thống quản lý tập trung các đơn vị kinh tế.

04HDKHLVhnchuyendoisoh2.jpg

Ông Phạm Đức Thịnh (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý) giới thiệu về phần mềm chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành cấp phường, xã

Trong đó, phần mềm quản lý tập trung các đơn vị kinh tế được thực hiện từ đề tài đặt hàng của Sở KH&CN nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tập trung trên nền tảng GIS các đơn vị kinh tế, phục vụ công tác quản lý của các phòng/ban liên quan thuộc UBND quận, giúp quản lý thông tin về đơn vị kinh tế một cách thống nhất, nhanh chóng, chính xác. Hệ thống được xây dựng với các công cụ quản trị dữ liệu mạnh mẽ, cho phép người quản trị có thể quản trị đến từng người dùng trong hệ thống, từng nhóm quyền truy cập của mỗi phòng ban, đơn vị, từng lớp dữ liệu,… để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống. Đồng thời, ứng dụng bản đồ số, bảng hiển thị trực quan (dashboard) giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình phân bổ các đơn vị kinh tế theo địa bàn, lĩnh vực, quy mô, loại hình, số liệu lao động,… phục vụ công tác hoạch định, xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Dữ liệu, công cụ sau khi xây dựng được quản lý trên hệ thống máy chủ tập trung của Thành phố, với giao diện khai thác, sử dụng thân thiện, dễ tiếp cận trên nhiều nền tảng; các đơn vị liên quan được phân quyền truy cập để xử lý, cập nhật thông tin vào hệ thống.

Về "Hệ thống chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành cấp phường, xã", ông Phạm Đức Thịnh (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý) cho biết, hệ thống được nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng tại Phường 9 Quận 11. Hệ thống cung cấp các công cụ giúp quản lý dữ liệu tập trung, xuyên suốt từ UBND phường tới người dân; cung cấp cho lãnh đạo phường các thông tin, bảng dữ liệu trực quan phục vụ quản lý; hỗ trợ công khai quy chế dân chủ về thu chi ngân sách, chỉ tiêu, công tác trọng tâm; hỗ trợ công tác điều hành khu phố, làm cầu nối giữa Phường và Ban điều hành khu phố;… Các chức năng chính của hệ thống gồm quản lý phường, quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý dữ liệu nghĩa vụ quân sự, quản lý dữ liệu an sinh xã hội, báo cáo thống kê, sinh vật cảnh,… Hệ thống vẫn đang được nghiên cứu và hoàn thiện.

04HDKHLVhnchuyendoisoh3.jpg

Phần trao đổi, thỏa luận tại hội nghị 

Hệ thống có thể mang lại những hiệu quả tức thì như cung cấp cho lãnh đạo phường công cụ để xem thông tin tổng thể, chi tiết liên quan đến quản lý, điều hành bất kỳ lúc nào; dữ liệu tập trung, đồng nhất giúp báo cáo thống kê nhanh; thông tin có thể chia sẻ tới các cấp và người dân trên địa bàn phường nhanh chóng, công khai, tăng tính tương giữa người dân và chính quyền,… Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý sẽ tiếp tục nghiên cứu cập nhật tính năng dựa trên nhu cầu ứng dụng thực tế của các quận, huyện, phường, xã để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, giảm thiểu chi phí hoạt động, tăng cường sự minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

04HDKHLVhnchuyendoisoh6.jpg

04HDKHLVhnchuyendoisoh9.jpg

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận từ các đại diện UBND quận, huyện, phường, xã và các đơn vị có quan tâm 

Ông Nguyễn Việt Dũng chia sẻ, Sở mong muốn hoàn thiện phần mềm thành một hệ thống thống nhất để tất cả các phường có thể đăng ký sử dụng. Hiện nay, Sở đang triển khai kế hoạch xây dựng mô hình nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ tại TP.HCM, việc xây dựng triển khai phần mềm này là một trong những hoạt động bước đầu. Thông qua hội nghị, Sở cũng lắng nghe ý kiến từ các phường, xã, quận huyện để tiếp tục nghiên cứu mô hình tối ưu nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế. Ông Dũng lưu ý thêm, muốn đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành tại phường, xã, quận, huyện, việc đầu tiên cần xác định được mong muốn, định hướng của mình, từ đó chủ động tìm kiếm sự phối hợp, hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết bài toán thực tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công tại TP.HCM.

Diễm Hương – Lam Vân (CESTI)

Ngày 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn "Đăng ký bảo hộ, quản lý tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm thuộc chương trình OCOP".

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), chương trình OCOP hiện nay đang tạo ra sân chơi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản phầm lợi thế vùng miền. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Thông qua chương trình tập huấn này, Sở mong muốn cung cấp nhiều thông tin bổ ích, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã về cách thức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa và định lượng hàng đóng gói sẵn đối với các sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo lợi thế để đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

03HDKHLVtaphuanspOCOPh2.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phát biểu tại chương trình tập huấn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ba (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam) đã trình bày báo cáo về "Vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc thù địa phương". Bên cạnh đó, bà Võ Đình Liên Ngọc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cũng giới thiệu, phổ biến các quy định về nhãn hàng hóa, quy định đo lường đối với hàng đóng gói sẵn; bà Lý Cún Mùi (Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM) trình bày hướng dẫn các quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (theo Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 18/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

03HDKHLVtaphuanspOCOPh3.jpg

Bà Võ Đình Liên Ngọc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) giới thiệu, phổ biến các quy định về nhãn hàng hóa, quy định đo lường đối với hàng đóng gói sẵn

Ông Nguyễn Văn Ba cho biết, chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ, sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa địa phương,…) và gia tăng giá trị. Mục tiêu của chương trình là phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Sản phẩm tham gia chương trình OCOP có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương, thuộc các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, thuốc dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch,...

03HDKHLVtaphuanspOCOPh4.jpg

Ông Nguyễn Văn Ba (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam) trình bày nội dung chính của chương trình

Tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Theo đó, một trong những điều kiện bắt buộc đối với sản phẩm đề nghị xét, công nhận 4 sao trở lên là phải có nhãn hiệu được đăng ký, sản phẩm gắn với cộng đồng địa phương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và dấu hiệu bảo hộ nguồn gốc địa lý phải được sử dụng trên thực tế. Tính đến tháng 5/2024, có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, với 12.758 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Trong đó, TP.HCM có 107 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP 3 sao và 36 sản phẩm 4 sao.

Chia sẻ kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP, ông Ba lưu ý một số chỉ tiêu, tiêu chí trong đánh giá sản phẩm OCOP như giá trị văn hóa và lợi thế của địa phương, yêu cầu về sở hữu trí tuệ,… Trong đó, vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP thể hiện qua việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm (câu chuyện sản phẩm); kiểu dáng, sáng chế (bao bì, phát triển sản phẩm mới); bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại (thương hiệu của chủ thể); chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (thương hiệu, quản trị cộng đồng). Bảo hộ sở hữu trí tuệ là công cụ hữu hiệu để quảng bá và lưu thông hàng hóa trên thị trường, đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh; là công cụ hữu hiệu trong công tác chống hàng giả, hàng nhái nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các nhà sản xuất,... Đơn cử với phát triển sản phẩm OCOP, việc gắn câu chuyện vào từng sản phẩm là một cách thức marketing hết sức hiệu quả, nhất là đối với các sản phẩm của làng nghề. Một sản phẩm được gắn với một câu chuyện (được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ) sẽ tạo được ấn tượng tốt, để lại ghi nhớ trong tâm thức người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

03HDKHLVtaphuanspOCOPh5.jpg

Phần trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc tại chương trình tập huấn

Theo bà Võ Đình Liên Ngọc, việc xây dựng, bảo hộ, quản lý tài sản trí tuệ đối với sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương ngày càng được quan tâm và đã trở thành định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy sức cạnh tranh, giá trị của các đặc sản, sản phẩm đặc trưng địa phương, góp phần phát triển quy mô sản xuất, thị trường trên cơ sở lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hóa địa phương. Tại TP.HCM, UBND Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện theo Quyết định 1039 về Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030, nội dung truy xuất nguồn gốc cũng là một phần trong quá trình đăng ký sản phẩm OCOP. Do đó, từ năm 2022 đến nay, Sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc. Các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu, quan tâm các nội dung này có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) để tiếp tục được hỗ trợ.

03HDKHLVtaphuanspOCOPh6.jpg

03HDKHLVtaphuanspOCOPh7ok.jpg

Diễm Hương - Lam Vân (CESTI)

Thực hiện kế hoạch 2701 của UBND Thành phố về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch về Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 - Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)’’. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, quy trình, công nghệ giúp giải quyết các bài toán trong điều hành, quản lý... của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND quận huyện và TP. Thủ Đức…

Chiều ngày 29/5/2024, tại Saigon Innovation Hub (Sihub, số 273 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị “Chia sẻ bài toán đặt hàng về nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM”. Tham gia Hội nghị, về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Lê Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo. Về phía Sở Y tế, có PGS. TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng lãnh đạo đại diện các phòng ban, trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế TP.HCM cũng như sự góp mặt của các chuyên gia, nhà khoa học đại diện cho các trường viên, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố quan tâm tham dự. Đây là Hội nghị quan trọng nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Gov.Star 2024 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

29520241.jpg

Hội nghị đã thu hút được hơn 100 đại biểu quan tâm tham dự

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chia sẻ, một trong các chương trình để triển khai KH 2701 là Cuộc thi tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Cuộc thi năm 2024 tìm kiếm các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động ở 3 lĩnh vực trên địa bàn TP.HCM: Công vụ của các phường, xã, thị trấn; Khám chữa bệnh tại hệ thống y tế cơ sở; Hoạt động quản lý, dạy và học.

“Trước đó, để chia sẻ thông tin chi tiết hơn và các bài toán trong từng lĩnh vực Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 2 hội nghị. Riêng trong buổi chiều ngày hôm nay, là Hội nghị “Chia sẻ bài toán đặt hàng về nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM”. Chúng tôi mong muốn rằng, thông qua Hội nghị này, cộng đồng sẽ hiểu hơn về bài toán, từ đó có giải pháp khả thi, sẵn sàng để chuyển giao và cũng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM”, ông Lê Huy Hoàng nói.

29520242.jpg

Ông Lê Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, BS CK2 Bùi Nguyễn Thành Long - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đã công bố 82 bệnh viện trên cả nước đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử EMR (đạt tỷ lệ khoảng 5,2%). Riêng tại TP.HCM đã có 44/55 bệnh viện xây dựng kế hoạch triển khai bệnh án điện tử EMR (đạt 80%). Tuy nhiên, chỉ có 4 bệnh viện đã có bệnh án điện tử được Bộ Y tế thẩm định (2 bệnh viện đã công bố đó là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố). Có đến 51 bệnh viện chưa đủ điều kiện thẩm định bệnh án điện tử, chiếm tỉ lệ 92,7%.

“Theo yêu cầu của Bộ Y tế, đến năm 2025, tất cả bệnh viện trên cả nước phải áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử”, BS CK2 Bùi Nguyễn Thành Long chia sẻ.

29520243.jpg

BS CK2 Bùi Nguyễn Thành Long - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y trình bày về nội dung bài toán đặt hàng từ Sở Y tế

Theo BS CK2 Bùi Nguyễn Thành Long, việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp bệnh viện quản lý thông tin bệnh án nhanh, giảm thời gian ghi chép và tìm kiếm hồ sơ, giúp tăng cường tính chính xác, kịp thời trong chẩn đoán, điều trị bệnh… Nhưng khó khăn hiện nay nằm ở chỗ hệ thống bệnh án điện tử cần được triển khai trên nền tảng công nghệ hiện đại, tích hợp đầy đủ các hệ thống quản lý y tế như hồ sơ bệnh án, quản lý bệnh nhân và các tác vụ khác. Nhân sự về công nghệ thông tin tại các bệnh viện còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu về xây dựng và quản trị hệ thống cũng như phát triển ứng dụng cho đơn vị.

295202431.jpg

Các chuyên gia, nhà khoa học có phần trao đổi, góp ý và chia sẻ giải pháp nhằm hoàn thiện bài toán

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đặt kỳ vọng sẽ xây dựng một khung bệnh án điện tử dùng chung. Từ khung dùng chung này, mỗi đơn vị có thể tùy chỉnh dựa vào một số yếu tố đặc thù như quy mô, số giường bệnh…

29520244.jpg

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tại Hội nghị

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị bà Đặng Thị Luận - Phó Giám đốc Sihub đã trình bày chung về khuôn khổ Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 - Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)’’ nhằm lan tỏa tinh thần, văn hóa đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Tìm kiếm giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển, hoàn thiện hơn giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo giúp giải quyết các bài toán trong điều hành, quản lý, kiểm tra, giám sát… của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

29520245.jpg

Bà Đặng Thị Luận - Phó Giám đốc Sihub chia sẻ về Cuộc thi Gov.Star 2024

Cuộc thi Gov.Star 2024 hiện đang tiếp nhận các giải pháp từ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo có khả năng chuyển giao, ứng dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, trường học, bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Các cá nhân, tổ chức có giải pháp đoạt giải sẽ nhận gói ươm tạo theo nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 với 80 triệu đồng/dự án, bao gồm 30 triệu đồng tiền công lao động, 50 triệu đồng chi phí khác.

Khi tham gia Gov.Star, ngoài nhận được các gói ươm tạo, các cá nhân, tổ chức sẽ được kết nối với cơ quan y tế, giáo dục, đào tạo, UBND quận huyện, TP Thủ Đức, phường, xã để khảo sát, áp dụng, thử nghiệm... sản phẩm, giải pháp trong dự án.

Hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi Gov.Star 2024 nộp trước ngày 15/6/2024, theo hình thức trực tuyến qua email govstar.dosthcmc@gmail.com.

Trà Giang - Nhật Linh (CESTI)

Buổi làm việc nhằm tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cách thức đổi mới sáng tạo đang được thực hiện tại TP.HCM, đồng thời tìm hiểu khả năng hợp tác trong các dự án nghiên cứu và hỗ trợ đầu tư, phát triển cộng đồng khởi nghiệp. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM với Đại học Hong Kong (HKU) và Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong (TEC).

Chiều ngày 28/5/2024, tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã diễn ra buổi gặp gỡ và làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn chuyên gia Đại học Hong Kong cùng Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong. Cùng tham gia còn có đại diện Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM - Saigon Innovation Hub cũng như các đơn vị trực thuộc Sở. Đây là hoạt động nhằm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác và đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Đại học Hong Kong nói chung cùng Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong nói riêng với TP.HCM.

28520243.jpg

Đoàn chuyên gia Đại học Hong Kong đến thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đã giới thiệu các thông tin mới về chủ trương, định hướng xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, cũng như giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các chỉ số đánh giá của thế giới đối với hệ sinh thái này mà TP.HCM hiện đang đạt được.

Bên cạnh đó, phía Sở Khoa học và Công nghệ cũng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, những định hướng mới trong công tác xây dựng và phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố ở giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai, đồng thời đề xuất các nội dung trọng tâm sẽ đưa vào nghiên cứu để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt là hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tiềm năng mà Đại học Hong Kong cũng như của Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong đang điều phối đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

28520242.jpg

Buổi làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Đoàn chuyên gia Đại học Hong Kong

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thiện chí, hợp tác giữa hai bên, Đoàn chuyên gia Đại học Hong Kong và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu để thúc đẩy quá trình hợp tác các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM và Đại học Hong Kong cũng như Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong. Hai bên cũng sẽ phối hợp mời các chuyên gia và đối tác của Đại học Hong Kong và Trung tâm Công nghệ Khởi nghiệp thuộc Đại học Hong Kong sang Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo cũng như đầu tư.

28520241.jpg

Đoàn chuyên gia Đại học Hong Kong chụp ảnh lưu niệm với Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng các phòng ban chuyên môn thuộc Sở

Được biết, sắp tới đây, Đặc khu trưởng Hong Kong theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ có chuyến thăm và dự lễ ký kết hợp tác của Đại học Hong Kong với một số trường Đại học Việt Nam, dự kiến lễ ký kết sẽ được tổ chức tại TP.HCM.

Đại học Hong Kong là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Hong Kong. Được thành lập vào năm 1911, đây là tổ chức đại học lâu đời nhất ở Hong Kong.

Tính đến năm 2019, Đại học Hong Kong đứng thứ hai ở Châu Á theo QS và thứ tư theo THE. Hiện nay, Đại học Hong Kong có mười khoa học thuật với tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính. Đại học Hong Kong cũng được xếp hạng cao về khoa học, nha khoa, y sinh, giáo dục, nhân văn, luật, kinh tế, quản trị kinh doanh,ngôn ngữ học, khoa học chính trị, và các ngành khoa học xã hội...

Đại học Hong Kong cũng là nhóm đầu tiên trên thế giới phân lập thành công Coronavirus, tác nhân gây bệnh SARS.

Nhật Linh (CESTI)

Kết quả nhiệm vụ là cơ sở để TP.HCM xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và quy hoạch phát triển, thực thi các chính sách quản lý nhà nước đối với ngành cơ khí - tự động hóa ở TP.HCM.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa tổ chức hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Công thương TP.HCM chủ trì thực hiện, PGS.TS. Trần Thiên Phúc và ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

Theo nhóm nghiên cứu, nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu tổng quát là nghiên cứu các luận cứ khoa học giúp hình thành chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa (CK-TĐH) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả của nhiệm vụ đã cung cấp các báo cáo quan trọng như Báo cáo tổng hợp đề án xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Danh mục các dự án cần đầu tư để phát triển ngành cơ khí - tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

01KQNCLVNTDTnganhcokhitdhh202.jpg

Cụ thể, qua phân tích thực trạng ngành CK-TĐH ở TP.HCM cho thấy, CK-TĐH vẫn là ngành chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Thành phố, chiếm tỷ trọng 17.19% (năm 2022) trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp Thành phố. Trong giai đoạn từ năm 2010-2020, doanh nghiệp CK-TĐH trên địa bàn Thành phố có nhiều nỗ lực về đầu tư công nghệ, cải tiến sản phẩm, chủ động nguồn vốn; đã phát triển một số sản phẩm CK-TĐH tiêu biểu, có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước, bao gồm CK-TĐH khuôn mẫu, CK-TĐH công nghệ cao, máy móc thiết bị và phụ tùng,…

Các nhóm sản phẩm chủ lực của ngành CK-TĐH là sản xuất từ kim loại đúc sẵn; sản xuất thiết bị điện; sản xuất xe có động cơ; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân loại vào đâu; sản xuất phương tiện vận tải khác. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn có số lượng doanh nghiệp lớn, doanh thu nhóm ngành cao, nhưng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh còn khá nhỏ. Nhìn chung, các sản phẩm của ngành CK-TĐH tỷ suất lợi nhuận chưa cao, chủ yếu vẫn dựa vào lao động; năng lực làm chủ công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, dễ chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài (nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện nhập khẩu); lực lượng lao động có trình độ, được đào tạo bài bản chiếm tỷ lệ chưa lớn, chế độ đãi ngộ khó cạnh tranh với công ty nước ngoài; nguồn nguyên liệu sản xuất đa số còn nhập khẩu, giá thành cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng đều;… Ngoài ra, năng lực thiết bị và công nghệ hiện tại ngành CK-TĐH thích hợp với chế tạo kết cấu và sửa chữa. Một số doanh nghiệp nhóm máy động lực, CK-TĐH ô tô, xe máy có dây chuyền sản xuất với nhiều thiết bị chuyên dụng nhưng chưa sản xuất được nhiều chi tiết có yêu cầu kĩ thuật cao. Mặc dù ngành CK-TĐH vẫn là đầu tàu phát triển của vùng phía Nam và cả nước nhưng có xu hướng mất vị thế. Các doanh nghiệp CK-TĐH phần lớn chưa làm chủ được nguồn vốn, đa phần thiếu hụt vốn, công nghệ lạc hậu, đơn giản,… Trước những tác động mạnh mẽ của làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), doanh nghiệp CK-TĐH đối diện không ít thách thức trong việc cải tiến công nghệ, bắt kịp xu hướng, nâng cao trình độ lao động, chất lượng cơ sở hạ tầng, để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích số liệu phát triển ngành CK-TĐH trong giai đoạn từ năm 2010-2022, tổng hợp các báo cáo phân tích hiện trạng, tìm hiểu xu thế công nghệ của ngành, khảo sát điều tra, phỏng vấn chuyên sâu doanh nghiệp đang hoạt động, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã phân tích rõ điểm nghẽn của ngành CK-TĐH xoay quanh các vấn đề về đổi mới công nghệ, thiếu nhân lực chất lượng, nguồn lực hạ tầng, cạnh tranh quốc tế. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân, cách khắc phục, bài học kinh nghiệm thoát nghẽn cho TP.HCM; nêu dự báo ảnh hưởng đến sự phát triển ngành CK-TĐH thông qua phân tích các yếu tố trong nước và ngoài nước như xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương, chiến tranh thương mại Trung - Mỹ, việc đứt gãy chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, tác động của CMCN 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố môi trường ngành, yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các chính sách phát triển xanh, bền vững Việt Nam đã cam kết thực hiện đến năm 2050.

Trong đó, về điểm nghẽn đổi mới công nghệ, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ CK-TĐH còn hạn chế, dẫn đến các doanh nghiệp không có đủ tài nguyên và sự hỗ trợ để áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quy trình sản xuất. Nguồn vốn đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo vẫn còn ở mức thấp, chỉ chiếm 2,1% trên tổng nguồn vốn đầu tư (năm 2021). Việc chuyển giao công nghệ cũng gặp nhiều khó khăn, các công nghệ mới và tiên tiến chưa được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp cơ khí TP.HCM do hạn chế về tài chính,… Về nguồn lực hạ tầng, có đến 72% doanh nghiệp ngành CK-TĐH nằm xen kẽ ở các khu dân cư, số doanh nghiệp nằm trong các khu/cụm công nghiệp là 28%, nhưng tại các khu/cụm này chưa hình thành được các mạng lưới liên kết chuỗi cung ứng cho ngành. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CK-TĐH có mặt bằng sản xuất kết hợp với nhà ở nên không gian sản xuất chật hẹp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc đầu tư mặt bằng sản xuất mới cần vốn đầu tư lớn và rủi ro cao nên doanh nghiệp có xu hướng gắn bó với mặt bằng sản xuất chật hẹp, vì vậy khó đáp ứng được các đơn hàng lớn và khó tiếp cận cơ hội kinh doanh. Về khả năng cạnh tranh quốc tế, nhóm nghiên cứu phân tích một số thách thức và yếu tố cạnh tranh trong ngành cơ khí hiện nay gồm công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thương hiệu và tiếp thị.

01KQNCLVNTDTnganhcokhitdhh303.jpg

Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ tại Sở KH&CN TP.HCM chiều 24/5/2024

Bài học kinh nghiệm cho TP.HCM: khuyến khích đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến là yếu tố quan trọng để thoát khỏi điểm nghẽn của ngành cơ khí - tự động hóa. Bên cạnh đó, tạo môi trường ủng hộ, khuyến khích hợp tác giữa các bên liên quan, thiết lập quy định và chuẩn mực chất lượng, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,… Thời gian tới, ngành CK-TĐH Thành phố cần tập trung một số vấn đề như: xác định việc tạo dựng thị trường là yếu tố tiên quyết, xử lý tình trạng gian lận thương mại, nhập khẩu tràn lan thiết bị đã qua sử dụng; tạo dựng nguồn vốn vay dài hạn, lãi suất ưu đãi theo đặc thù sản xuất cho các doanh nghiệp ngành CK-TĐH; có chính sách hỗ trợ sản xuất và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm CK-TĐH trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế; triển khai các chương trình kết nối kinh doanh, tăng cường liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp trong nước với nhau và với doanh nghiệp lớn trên thế giới để tiếp nhận công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm;...

Nhóm nghiên cứu cho biết, trọng tâm của nhiệm vụ này là phân tích chiến lược phát triển ngành bao gồm phân tích chiến lược phát triển công nghệ lõi của ngành, tiêu chí lựa chọn sản phẩm chiến lược, tiêu chí lựa chọn sản phẩm tiềm năng, các công nghệ cần tập trung nghiên cứu, phát triển. Kết quả, đã đề xuất các sản phẩm chiến lược cho Thành phố, gồm nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực (Thành phố đủ điều kiện để phát triển) và nhóm các sản phẩm công nghiệp tiềm năng (định hướng phát triển các sản phẩm chiến lược trong tương lai); hoàn thành Dự thảo Chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, mục tiêu dài hạn đến năm 2050, định hướng phát triển công nghệ, sản phẩm ưu tiên và 7 nhóm giải pháp để thực hiện chiến lược.

Trong đó, nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực định hướng các loại sản phẩm ưu tiên phát triển cho ngành CK-TĐH là: thép kết cấu; cơ khí chính xác, thiết kế chế tạo khuôn mẫu; cơ khí nông nghiệp; máy, thiết bị phục vụ tự động hóa sản xuất; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; sản xuất thiết bị điện. Nhóm các sản phẩm công nghiệp tiềm năng gồm các sản phẩm cơ khí cung cấp cho các dự án công trình giao thông đô thị, đường sắt đô thị; thiết kế, chế tạo vi mạch; phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhóm giải pháp để thực hiện chiến lược bao gồm: (1) giải pháp phát triển nguồn nhân lực; (2) giải pháp phát triển khoa học công nghệ; (3) giải pháp về hỗ trợ và thu hút vốn đầu tư; (4) giải pháp về hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (5) giải pháp về các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, truyền thông, kết nối cung cầu sản phẩm; (6) giải pháp về cơ chế, chính sách; (7) giải pháp cụ thể đối với các sản phẩm ưu tiên phát triển.

Lam Vân (CESTI)

Với mục tiêu, được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và của cộng đồng về các giải pháp cũng như định hướng để phát triển và nhân rộng mô hình đại học khởi nghiệp cho các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Từ đó, đề xuất và kiến nghị những chính sách hỗ trợ phù hợp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố trong tình hình hiện nay.

Sáng 21/5/2024, tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM - Saigon Innovation Hub (SIHUB, số 273 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) trong khuôn khổ các sự kiện hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tổ chức Hội thảo “Tham vấn chuyên gia và cộng đồng về mô hình đại học khởi nghiệp” theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm quy tụ đại diện các trường, viện để tham vấn ý kiến các chuyên gia về các tiêu chí và các thành tố quan trọng của mô hình đại học khởi nghiệp từ đó định hướng và thúc đẩy các trường phát triển theo mô hình này tại TP.HCM. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng mong muốn thông qua Hội thảo sẽ thu thập được nhiều ý kiến, các nội dung mà các trường viện quan tâm về mô hình đại học khởi nghiệp nhằm chuẩn bị cho sự kiện Diễn đàn quốc tế đại học khởi nghiệp dự kiến diễn ra cuối năm 2024 để học tập, kết nối với các trường viện trên thế giới.

Tham dự Hội thảo về phía Ban tổ chức có TS. Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; bà Phan Thị Quý Trúc - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở khoa học và Công nghệ TP.HCM). Về phía đơn vị phối hợp có ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+. Về phía khách mời có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo 2016 - 2021; PGS.TS. Phạm Đình Anh Khôi - Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM); PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Hỗ trợ việc làm, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM); PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS. Võ Trí Thành - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; TS. Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành; TS. Nguyễn Thạc Quang - Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu, trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM; ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Đại học Kinh tế TP.HCM; ThS. Huỳnh Hồng Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp, trường Đại học Nguyễn Tất Thành; cùng đại biểu là đại diện các Phòng chức năng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm ươm tạo và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

21520245.jpg

Hội thảo đã thu hút đại diện các viện, trường, doanh nghiệp và giảng viên, sinh viên, chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhận định, trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trường đại học là thành tố rất quan trọng. Bên cạnh chức năng đào tạo con người, vai trò của các trường đại học ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với khu vực doanh nghiệp để thương mại hoá, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ.

“Các trường đại học là nguồn sản xuất trí thức và công nghiệp cho xã hội, cung cấp ý tưởng sáng tạo dồi dào cho các dự án khởi nghiệp, đóng góp cho sự gia tăng tài sản và năng lực trí tuệ của doanh nghiệp. Nhiều thành công về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ở các trường đại học trên thế giới đã cho thấy, các chương trình đào tạo khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ mới được xây dựng và triển khai sớm, sinh viên được đào tạo tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng khởi nghiệp một cách bài bản hơn”, TS. Lê Thanh Minh nói.

21520241.jpg

TS. Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu khai mạc Hội thảo

Cũng theo TS. Lê Thanh Minh, được đánh giá là một trong những hệ sinh thái năng động nhất của cả nước, TP.HCM đang hoạt động với hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chiếm 0.5% số lượng doanh nghiệp Thành phố và gần 50% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - startup của cả nước. Cùng với Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội phê duyệt ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, lãnh đạo Thành phố mong muốn tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và có lợi thế cạnh tranh trong khu vực, điều này cũng đồng nghĩa với việc các trường đại học cần phát huy vai trò quan trọng và chủ chốt của mình trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Thành phố, để trở thành cái nôi nuôi dưỡng những ý tưởng và dự án khởi nghiệp chất lượng cao trên nền tảng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ một cách bài bản. Mà cụ thể là phát triển theo mô hình đại học khởi nghiệp.

Tại buổi Hội thảo, 5 phần trình bày tham luận với các chủ đề gồm:

(1)  “Đại học Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Thực tiễn thế giới và gợi ý cho Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo 2016 - 2021.

(2)  “Các tiêu chuẩn trong và ngoài nước đánh giá trường đại học khởi nghiệp” của PGS.TS. Phạm Đình Anh Khôi - Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

(3) “Các mô hình đổi mới đổi mới sáng tạo tại Đại học Kinh tế TP.HCM hướng tới xây dựng Đại học khởi nghiệp” của ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Đại học Kinh tế TP.HCM.

(4) “Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ tại Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (IEC) trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM” của bà Đoàn Anh Đào - Quản lý Chương trình, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM.

(5)  “Các chính sách hỗ trợ của Thành phố để thúc đẩy mô hình Đại học khởi nghiệp” của bà Phan Thị Quý Trúc - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở khoa học và Công nghệ TP.HCM).

21520242.jpg

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo 2016 - 2021 trình bày tham luận tại Hội thảo

21520243.jpg

PGS.TS. Phạm Đình Anh Khôi - Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trình bày tham luận tại Hội thảo

21520246.jpg

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Đại học Kinh tế TP.HCM trình bài tham luận tại Hội thảo

21420247.jpg

Bà Đoàn Anh Đào - Quản lý Chương trình, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày tham luận tại Hội thảo

21520248.jpg

Bà Phan Thị Quý Trúc - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở khoa học và Công nghệ TP.HCM) trình bày tham luận tại Hội thảo

Cũng trong Hội thảo này, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và đại diện các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã có phần thảo luận, tham vấn với các nội dung: Các thành tố, tiêu chí, cơ cấu tổ chức của đại học khởi nghiệp; Tiềm năng, thách thức, khó khăn, kiến nghị của các trường; Góp ý, đề xuất của chuyên gia, trường, viện, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mô hình đại học khởi nghiệp.

21520249.jpg

Các chuyên gia cùng nhau thảo luận, tham vấn về chủ đề của Hội thảo và một số nội dung trong tâm liên quan

215202410.jpg

Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+, đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Theo Ban tổ chức Hội thảo, "Đại học khởi nghiệp" là mô hình tập trung vào việc kết hợp giữa giáo dục đại học với khởi nghiệp và kinh doanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, phát triển công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới nhằm tạo ra một môi trường học tập có định hướng, đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cho sinh viên. Đây là một mô hình mà Thành phố muốn hướng đến áp dụng cho các trường đại học để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo cho nguồn lực trẻ, qua đó thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, kết nối giữa trường viện và các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua nghiên cứu phát triển, tài sản trí tuệ.

Được biết, trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều này được thể hiện trong các nội dung Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ, từ đó góp phần thúc đẩy tinh thần học tập, tư duy sáng tạo, khả năng tự đổi mới, sáng tạo của học sinh, sinh viên…

Nhật Linh (CESTI)

Clip hoạt động


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353