SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lớp tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Quest Venture tổ chức ngày 29/3/2024 nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo ông Lê Thanh Minh (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động với hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (chiếm 0.5% số lượng doanh nghiệp Thành phố và gần 50% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - startup của cả nước), khoảng 200 quỹ đầu tư mạo hiểm, gần 100 trường đại học và cao đẳng có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ thống hơn 200 phòng thí nghiệm ở các lĩnh vực,… Với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, KH&CN, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, Thành phố đã ban hành nhiều chương trình và kế hoạch nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hiện hữu. Thành phố cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nền kinh tế số tăng trưởng vượt bậc, việc khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh quá trình này.

01HDKHLVtaphuanQuestVentureh2ok.jpg

Ông Lê Thanh Minh (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phát biểu khai mạc lớp tập huấn 

Để giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động đầu tư mạo hiểm và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Quest Venture, một trong các đối tác quốc tế đến từ Singapore, tổ chức lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh,… Bên cạnh đó, khóa học còn cung cấp cho học viên góc nhìn của một quỹ đầu tư, cách đánh giá dự án, cách lập chiến lược đầu tư của một quỹ đầu tư quốc tế, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Khóa học phù hợp với những nhà đầu tư non trẻ, nhà đầu tư thiên thần, doanh nhân, những người quản lý quỹ và điều hành mong muốn khám phá cơ hội trong môi trường các công ty từng gọi vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

01HDKHLVtaphuanQuestVentureh3ok.jpg

Ông James Tan (đại diện Quest Venture), diễn giả chính của chương trình 

Tại chương trình tập huấn, ông James Tan (đại diện Quest Venture) đã chia sẻ, hướng dẫn các kiến thức, thông tin về tổng quan thị trường và cơ chế đầu tư mạo hiểm, cách thức hoạt động của ngành đầu tư mạo hiểm, quá trình gọi vốn của startups và quá trình phát triển luận điểm đầu tư, đánh giá doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp, quy trình thẩm định của quỹ đầu tư, đàm phán, soạn văn bản đầu tư, định giá và lợi nhuận. 

Ông Phan Quốc Tuấn (đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cũng chia sẻ, cung cấp các thông tin quy định về sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện nay, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của mình hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển KH&CN của ngành, địa phương và được hưởng quyền lợi theo quy định của Quỹ (tối đa 10%); doanh nghiệp Nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu (từ 3% đến 10%) thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Tại TP.HCM, có 115 doanh nghiệp đã trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 5000 tỷ đồng. Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời cũng thể hiện chủ trương của Nhà nước là huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

01HDKHLVtaphuanQuestVentureh4ok.jpg

Ông Phan Quốc Tuấn (đại diện Sở Khoa học và Công nghệ) trình bày tổng quan các quy định về sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Về sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, theo ông Tuấn, các nội dung chi hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quy định tại các văn bản pháp luật, cụ thể như Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN, điều 10 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, khoản 2 điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ,… Tuy nhiên, thực tế triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn còn lúng túng. Do đó, các doanh nghiệp Nhà nước khi chi Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cần lưu ý đảm bảo thực hiện trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp và tuân theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, tuân theo quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

01HDKHLVtaphuanQuestVentureh6ok.jpg

Các học viên tại lớp tập huấn 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP đang định hướng sửa đổi bổ sung điểm i khoản 3 Điều 10 với nội dung "chi cho đầu tư hình thành và duy trì hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực liên quan đến KH&CN và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; đặt hàng mua các sản phẩm đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo". Tại TP.HCM, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN đã ký kết chương trình phối hợp công tác về tăng cường hợp tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2028. Trong đó có nội dung về cơ chế sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động: thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo ra các mô hình triển khai sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho hoạt động đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM và nhân rộng ra cả nước, ông Phan Quốc Tuấn thông tin thêm.

Lam Vân (CESTI)

Thành phần tham gia lớp tập huấn là đội ngũ công chức, Thanh tra viên của Sở. Mục đích, yêu cầu đặt ra cho lớp tập huấn là sau khi tập huấn các đơn vị sử dụng phần mềm, cập nhật thông suốt, liên tục số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo và đây cũng là cơ sở để đơn vị chủ trì và nhà cung cấp ứng dụng tập hợp được các ý kiến góp ý, xây dựng để hoàn thiện phần mềm trước khi được triển khai chính thức trên toàn Thành phố.

Sáng ngày 28/3/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã diễn ra lớp tập huấn sử dụng Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm trang bị các kỹ năng cho cán bộ, công chức của Sở trong việc sử dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo...

28320241.jpg

Tại buổi tập huấn, các công chức, thanh tra viên đã được hướng dẫn sử dụng Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ liên quan đến tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị làm quen, thao tác nhanh chóng, hiệu quả, chính xác hơn việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, thống kê báo cáo về công tác tiếp công dân. Kết quả giải quyết đơn thư trên Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính. Đồng thời, đảm bảo quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với hoạt động khiếu nại, tố cáo.

28320242.jpg

Nội dung tập huấn rất thiết thực đã thu hút được sự quan tâm của công chức, thanh tra viên phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Với phần trình bày nhiệt tình, lôi cuốn và dễ hiểu của báo cáo viên, buổi tập huấn diễn ra rất nghiêm túc, trong đó phần trao đổi với nhiều câu hỏi rất sát thực tế và gắn liền với các tình huống khó khăn, vướng mắc hiện nay mà các đơn vị đang xử lý và giải quyết.

28320243.jpg

Báo cáo viên thảo luận về các tình huống có thể xảy ra trong thực tế khi tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn

Được biết, trước đó và ngày 15/3/2024, trong Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn Thành phố năm 2023. UBND TP.HCM cũng đã làm lễ ra mắt Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM.

Phần mềm này giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố, từng bước số hóa quy trình quản lý và xử lý việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, phần mềm giúp quản lý, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng của Thành phố.

Việc sử dụng phần mềm này cũng góp phần quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu để cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt, hiệu quả đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Với các tính năng của phần mềm bao quát được các khâu của công tác quản lý khiếu nại, tố cáo gồm: tiếp công dân, tiếp nhận đơn, tiếp công dân của lãnh đạo, xử lý đơn; theo dõi thực hiện, theo dõi kết quả xử lý, theo dõi báo cáo của các đơn vị trực thuộc, theo dõi đề xuất tiếp dân, báo cáo, tra cứu, quản trị.

Đặc biệt, phần mềm cũng liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay phần mềm đã được cài đặt trên Trung tâm tích hợp dữ liệu của Thành phố.

Dự kiến, tháng 4/2024, Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo sẽ chính thức được triển khai trên toàn Thành phố.

Nhật Linh (CESTI)

Đây là hoạt động thúc đẩy việc phát triển bền vững và mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM trên cơ sở hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 29/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát hành thông báo mời các tổ chức tham gia triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố năm 2024. Theo thông báo (xem chi tiết tại đây), dự án ở giai đoạn tiền ươm tạo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng, dự án ở giai đoạn ươm tạo được hỗ trợ 80 triệu đồng và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng, dự án ở giai đoạn tăng tốc được hỗ trợ 400 triệu đồng và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng (ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác). Kinh phí hỗ trợ gồm tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án, cùng các chi phí khác (tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; thuê chuyên gia; sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung). Lưu ý: tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước TP.HCM.

Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn hỗ trợ dựa theo 6 tiêu chí gồm: Tính sáng tạo; Năng lực tổ chức thực hiện; Hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội; Thị trường tiềm năng; Ứng dụng công nghệ; Mô hình kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng xác định ưu tiên các dự án thuộc 9 lĩnh vực: Thương mại điện tử; Công nghệ tài chính; Logistic; Công nghệ giáo dục; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển bền vững; Chuyển đổi số; An ninh mạng.

Đối tượng đăng ký là tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo và các đơn vị có liên quan; là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ; có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện (Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan) và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường , viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu tổ chức các hoạt động tuyển chọn/chương trình ươm tạo/cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo có văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì phù hợp tham gia chủ trì thực hiện. Việc tuyển chọn/giao trực tiếp được thực hiện theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước TP.HCM.

Theo đó, ngày 01/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM”. Mục tiêu cụ thể đến năm 2028, TP.HCM sẽ hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm. Xem chi tiết tại đây.

taphuandmst.jpg

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 15/4/2024. Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn. Thông tin liên hệ: số điện thoại 028.39320121 (Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ).

Hoàng Kim (CESTI)

Trong 2 ngày kể từ ngày 13-14/3/2024, tại TP. Hà Nội, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM do Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nguyễn Việt Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thường vụ Thành uỷ TP.HCM với Bộ Khoa học và Công nghệ trong năm 2024.

Tham gia tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Lê Xuân Định cùng lãnh đạo các Viện và đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng tham gia đoàn công tác còn có bà Huỳnh Lưu Thanh Giang - Trưởng phòng Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; bà Nguyễn Thị Thu Sương - Quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Sở.

15320241.jpg

Toàn cảnh làm việc giữa đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Bộ Khoa học và Công nghệ

Nói về mục đích của chuyến công tác, ông Nguyễn Việt Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, chuyến công tác này nhằm hiện thực hóa các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác giữa ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028 vừa được ký vào ngày 02/3/2024.

Cụ thể, chương trình gồm 9 nội dung phối hợp đáng chú ý như: Áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người tài thông qua ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; ưu đãi về thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ tại Thành phố. Bên cạnh đó, áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của Thành phố về cơ chế tuyển chọn chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế tài chính các chương trình, dự án khoa học và công nghệ cho công tác lập dự toán, phê duyệt dự toán, quyết toán, mua sắm công, … đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

Áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của Thành phố về hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Thành phố chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên: Thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistic, công nghệ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh mạng.

Xây dựng và áp dụng thí điểm chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố; Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, xây dựng đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Thí điểm cơ chế tài chính sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ… nhằm nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

Cơ chế sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cho các hoạt động: Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.

Xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay chưa có quy định. Xây dựng và triển khai mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM theo thông lệ quốc tế…

15320242.jpg

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM làm viêc tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất các nội dung phối hợp trong năm 2024 với Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: (1) Hỗ trợ chuyên gia, tham gia Hội đồng tư vấn trong quá trình triển khai Đề án CoE cũng như tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023, Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (Đề án CoE); (2) Tham gia Ban chỉ đạo nhằm tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023; (3) Tham gia các chương trình Tọa đàm, Hội nghị, Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cũng như hỗ trợ tư vấn trong quá trình tham mưu chính sách nhằm trình HĐND Nghị quyết triển khai NĐ số 11/2024/NĐ-CP; (4) Tham gia Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cũng như hỗ trợ đơn vị chủ trì xây dựng đề án nhằm tham mưu UBND Thành phố ban hành đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh; (5) Phối hợp xây dựng đề án và tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai việc xây dựng đề án thí điểm cơ chế tài chính hỗ trợ nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố; (6) Hỗ trợ chuyên gia tư vấn xây dựng Đề án và tham gia Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (Sản phẩm: Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tham mưu xây dựng chính sách) nhằm tham mưu cơ chế sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cho các hoạt động: thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ (Đề án); (7) Tham gia Tọa đàm, Hội nghị, phối hợp xây dựng Nghị quyết trình HĐND cũng như tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai việc xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay chưa có quy định; (8) Phối hợp xây dựng đề án và tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai đề án xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM theo thông lệ quốc tế: tháo gỡ những khó khăn quy định hiện nay đối với đơn vị sự nghiệp công lập về sử dụng, khai thác tài sản công trong hoạt động dịch vụ phục vụ cộng đồng.

15320243.jpg

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các Viện và đơn vị trực thuộc Bộ làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Được biết, chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thí điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới, dịch vụ mới trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028. Đồng thời, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Sau lễ ký kết vào ngày 02/3/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cũng đã đề nghị các đơn vị chức năng chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình phối hợp công tác. Xem đây là cơ hội để ngành khoa học và công nghệ thí điểm một số cơ chế, chính sách chưa từng có trong tiền lệ, bứt phá một số "điểm nghẽn" trong công tác quản lý.

Nhật Linh (CESTI)

Sáng 14/03, trong khuôn khổ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 của Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thường vụ Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu cho đoàn viên, thanh niên tại Hội trường Sihub, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2

Toàn cảnh buổi tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đoàn viên, thanh niên.

Theo ông Võ Thanh Âu - Phó Bí thư Đoàn Sở, Phó Trưởng ban tổ chức, buổi tập huấn nhằm mục tiêu trang bị cho đoàn viên, thanh niên kỹ năng sơ cấp cứu để xử lý đúng và kịp thời các sự cố sức khỏe đối với trẻ em, người lớn, người cao tuổi trong đời sống hằng ngày, trong công sở, khi tham gia giao thông, đi du lịch… Các nội dung trong buổi tập huấn đều là những kỹ năng cần thiết, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và có thể áp dụng được trong thực tiễn.

phatbieu.jpg

Ông Võ Thanh Âu - Phó Bí thư Đoàn Sở, Phó Trưởng ban tổ chức phát biểu tại sự kiện.

Khách mời của buổi tập huấn là tổ chức SSVN (Survival Skills Vietnam) với hai diễn giả là ông Tony Coffey – Cố vấn đào tạo, chuyên gia sơ cấp cứu – phản ứng nhanh và ông Hồ Thái Bình, đồng sáng lập - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN.

chuyengia.jpg

Ông Hồ Thái Bình (trái), Giám đốc Công ty TNHH Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN và Ông Tony Coffey (phải), Cố vấn đào tạo, chuyên gia sơ cấp cứu, đồng sáng lập SSVN.

Thực tế khi thấy người bị nạn trên đường, không phải ai cũng có kỹ năng và đủ tự tin để dừng lại hỗ trợ. Trong nhiều tai nạn, thời gian là vấn đề sinh tử với nạn nhân. Khi chẳng may có người bị nạn bất tỉnh, thậm chí ngưng thở thì trong vòng 30-180 giây sẽ chết não, ngưng tim và tử vong. Nhiều người gặp nạn đã sống sót nhờ được sơ cấp cứu đúng cách và kịp lúc.

Trao đổi tại sự kiện, ông Tony Coffey cho biết, ở các nước phát triển, sơ cấp cứu là nội dung bắt buộc trong chương trình học bậc phổ thông và ai cũng có thể làm được. Sơ cấp cứu không phải là điều trị, không can thiệp sâu mà chỉ nương theo cơ thể người bị nạn để hỗ trợ họ tốt hơn trước và trong khi đưa đến bệnh viện. Theo ông, các công thức sơ cấp cứu cần được tinh gọn dễ nhớ, vì khi gặp trường hợp khẩn cấp, người cứu hộ khó nhớ tuần tự các bước, chỉ cần nắm những quy tắc cốt lõi để mau chóng cứu người.

cacbuoc.jpg

Quy trình tiếp cận hiện trường DRS.ABCD

Ông Hồ Thái Bình (đồng sáng lập SSVN) nhắc đi nhắc lại lời khuyên trong buổi tập huấn: “Cứu người là hành động cao cả, nhưng người cứu cũng cần giữ mạng sống của mình”. Cần nắm bắt tình hình ban đầu sao cho an toàn nhất trước khi bắt tay vào sơ cấp cứu. Công việc đầu tiên, ưu tiên giữ cho đường thở của nạn nhân được thông, tiếp nữa là cầm máu, cố định vết thương trong trường hợp gãy tay chân. Không cần phải thực hiện hết các công đoạn, nhưng một số thao tác đơn giản như đặt nạn nhân nằm đúng tư thế cũng sẽ rất có ích trước khi nhân viên y tế đến.

Một số hình ảnh tại tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đoàn viên, thanh niên.

h1crop.jpg

h2crop.jpg

H3crop.jpg

H4crop.jpg

H5crop.jpg

H6crop.jpg

H7crop.jpg

Tuy có giới hạn thời gian, thế nhưng khóa học này cũng đủ cho đoàn viên, thanh niên nhận thức và thao tác đúng trong 3 phút vàng để duy trì sự sống. Các thành viên tham dự còn được trực tiếp lên thao tác thử dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Cố vấn Tony Coffey và các nhân viên của SSVN.

Được biết, hiện nay SSVN thường xuyên đưa các khóa học sơ cấp cứu theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như các lớp kỹ năng sống thiết thực đến cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam, nhằm bảo tồn nguồn lực quý giá nhất là con người. Theo ông Hồ Thái Bình, nội dung đào tạo của SSVN rất đa dạng, bao gồm các kỹ năng hồi sinh tim phổi, kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ngưng tim đột ngột, xử trí khi có người hóc thức ăn, dị vật, đuối nước, chảy máu, mất máu, xử lý các vết bỏng, rạn nứt, gãy xương, xử lý khi bị rắn cắn, gặp các sự cố về điện, cháy… Ngoài những khóa học trực tiếp, SSVN cũng đào tạo miễn phí cho cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội. Để hỗ trợ nhiều người trong thời đại số, nhóm còn thiết kế app sơ cấp cứu: “Sơ Cấp Cứu SSVN 3.0”, hiện có trên Google Store và CH Play, hoặc truy cập website: https://app.survivalskills.vn/ để được hướng dẫn chi tiết cách xử lý một số rủi ro thường gặp.   

Sau buổi tập huấn, đoàn viên, thanh niên của Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất để tự bảo vệ mình, cũng như giúp đỡ những người xung quanh khi bất chợt sức khỏe có dấu hiệu xấu, nhằm hạn chế những thiệt hại không đáng có.

Mong rằng sắp tới nhiều hoạt động của các tổ chức như SSVN sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu để góp phần giảm tỷ lệ thương vong và gánh nặng cho gia đình, xã hội, đồng thời cùng chung tay xây dựng cộng đồng an toàn và tốt đẹp hơn.

Cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Email: info@survivalskills.vn

Lý Bửu – Minh Nhã (CESTI)

Các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận một số nội dung về cơ chế triển khai thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế sử dụng phương pháp xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án khoa học và công nghệ làm cơ sở giao quyền…

Ngày 13/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi phổ biến Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

phobiennghiquyet19.jpg

Nghị quyết số 19 đặt mục tiêu hỗ trợ một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập có tiềm lực trên địa bàn Thành phố phát triển trở thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đồng thời thu hút, giữ chân các chuyên gia, nhà khoa học, người tài đến làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập để khơi thông mọi nguồn lực sẵn có của Thành phố.

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế) cần thỏa 2 điều kiện: (1) Có trình độ Tiến sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm; (2) Chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong khi đó, trưởng - phó các phòng, ban (thuộc trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế) cũng cần 2 điều kiện: (1) Có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 ba năm kinh nghiệm trở lên phù hợp. Chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong khuôn khổ buổi phổ biến, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về cơ chế triển khai thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế sử dụng phương pháp xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án khoa học và công nghệ làm cơ sở giao quyền; kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được giao cho tổ chức chủ trì chương trình, dự án khoa học và công nghệ một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

TP.HCM đang phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 02 đơn vị tiệm cận trình độ quốc tế; đến năm 2030 có ít nhất 05 đơn vị tiệm cận, đạt chuẩn quốc tế; đến 2045 có ít nhất 05 đơn vị đạt chuẩn quốc tế theo Đề án “Xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế”.  Để được tham gia Đề án, tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần chuẩn bị hồ sơ năng lực giới thiệu các nội dung gồm: Chương trình, dự án khoa học và công nghệ trong giai đoạn từ 3-5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố; Kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; Hồ sơ minh chứng năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

Hoàng Kim (CESTI)

Chiều 06/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc và thống nhất ký kết triển khai thực hiện Chương trình hợp tác trên lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, giai đoạn 2024 - 2025, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung như chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của TP.HCM với tỉnh Cà Mau, tập trung các lĩnh vực môi trường, năng lượng xanh, chuyển đổi số và nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, triển khai các hoạt động kết nối, huấn luyện cho cộng đồng KNĐMST tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và quản lý Nhà nước của TP.HCM trong các hoạt động: quản lý công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phân tích và kiểm nghiệm, thu hút vốn đầu tư cho phát triển tiềm lực, mô hình KH&CN, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời phối hợp triển khai xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, liên kết dữ liệu của Sàn giao dịch công nghệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Cà Mau; hỗ trợ huấn luyện vận hành Sàn giao dịch công nghệ; phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ với hình thức trực tiếp, trực tuyến; phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ góp phần phát triển thị trường KH&CN của 2 địa phương.

Ngoài ra, hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ môi trường để phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Phối hợp lựa chọn những kết quả nghiên cứu khoa học của mỗi địa phương phù hợp với điều kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau để chuyển giao, áp dụng vào mỗi địa phương. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến nền tảng kết nối trực tuyến giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. Thực hiện chuyển giao các sản phẩm ứng dụng công nghệ GIS phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp (nuôi trồng thủy hải sản, thú y, rừng, lâm sản, rau màu), y tế (bệnh truyền nhiễm, giám sát chất lượng nước), du lịch, công thương, khu công nghiệp,…

03HDKHLVkykethoptacSoKHCNCaMauh2.jpg

Buổi làm việc và ký kết hợp tác diễn ra tại Sở KH&CN TP.HCM 

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc và ký kết hợp tác, ông Phan Tấn Thanh (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau) cho biết, các nội dung hợp tác được đề xuất dựa trên tiềm năng thế mạnh của TP.HCM và nhu cầu thực tế của Cà Mau, nhằm hỗ trợ cùng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, phát huy lợi thế của mỗi địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Chương trình hợp tác được hai bên thống nhất ký kết dựa trên căn cứ bản Thỏa thuận ngày 11 tháng 3 năm 2023 giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2025; căn cứ Chương trình số 235/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2025.

Theo ông Thanh, hiện nay việc triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Sở KH&CN Cà Mau chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp (thế mạnh của địa phương là ngư, nông, lâm nghiệp), tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên quy mô đề tài không lớn, các đề tài dự án cấp tỉnh hàng năm không nhiều, chưa giải quyết triệt để được những khó khăn trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, Cà Mau mong muốn TP.HCM hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với Cà Mau, xây dựng các cơ chế chính sách và quản lý trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN, đổi mới công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Cà Mau,… Bên cạnh đó, Cà Mau cũng rất quan tâm các công nghệ chế biến sản phẩm từ cây dừa nước, cây chuối,… để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

03HDKHLVkykethoptacSoKHCNCaMauh3ok.jpg

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau Phan Tấn Thanh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng ký kết thực hiện Chương trình hợp tác trên lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2024 - 2025 

Trao đổi với phía Cà Mau, ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) cho biết, trên cơ sở các chương trình hợp tác được ký kết với các tỉnh, thành trong thời gian gần đây, TP.HCM mong muốn chia sẻ, hỗ trợ các địa phương giải quyết những vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực. Đối với Cà Mau, Sở KH&CN TP.HCM sẵn sàng hợp tác trong vấn đề chia sẻ, kết nối các nguồn lực KH&CN của TP.HCM như mạng lưới các tổ chức KH&CN, đội ngũ chuyên gia, các trường đại học lớn; hợp tác chuyển giao tri thức, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, triển khai dự án ứng dụng công nghệ, dự án khởi nghiệp ĐMST,… Những công nghệ mà Cà Mau đang quan tâm, Sở KH&CN TP.HCM sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối với các nhóm nghiên cứu, nhà cung ứng phù hợp theo từng nhu cầu ứng dụng cụ thể của phía Cà Mau. Hiện tại, Sở KH&CN TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển Sàn giao dịch công nghệ và triển khai các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu của Sàn với các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Sàn giao dịch công nghệ do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN quản lý, vận hành với nhiều hoạt động nhằm kết nối cung cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển thị trường KH&CN, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Lam Vân (CESTI)

Clip hoạt động


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353