SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tên chính sách Đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Mục tiêu

Đào tạo, tư vấn doanh nghiệp về kiến thức (các hệ thống quản lý; các công cụ về quản trị năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo…); kỹ năng áp dụng các công cụ quản trị năng suất chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp

Đối tượng

- Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa – dược – cao su-nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng thực hiện: Trường, viên, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp.

Điều kiện

Là các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ đăng ký

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ kinh phí nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, chú trọng các nội dung huấn luyện chuyên sâu các hệ thống quản lý; các công cụ về quản trị năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng theo nhóm ngành/ lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và kỹ năng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ công chực tại quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Hỗ trợ kinh phí Tư vấn, huấn luyện năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo cho đại diện các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề, tổ hợp tác tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Hỗ trợ kinh phí Tư vấn, hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý; các công cụ về quản trị năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất chất lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ kinh phí Xây dựng tài liệu trực tuyến theo từng nội dung cụ thể về hệ thống quản lý, các công cụ về quản trị năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo để các doanh nghiệp có thể tham khảo nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng có thể áp dụng thực hành

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ năng lực và thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu)
- Tham khảo mẫu dự toán và hướng dẫn lập dự toán.
- Thành phần hồ sơ: Thuyết minh dự án; Dự toán kinh phí chi tiết về nội dung thực hiện; Hồ sơ năng lực
- Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 06 bộ hồ sơ photo; 01 file thuyết minh nhiệm vụ (file pdf)

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.
 

Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ĐC: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39307203

Tài liệu đính kèm Mau_HD_Lap_du_toan_2018.doc
Mau_Khung_xây_dựng_dự_toán.xlsx
Mau_Thuyet_minh_nhiem_vu.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353