SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Triển khai ứng dụng KH&CN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân thuộc các quận/huyện
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân nhằm góp phần nâng cao năng suất chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân trên địa bàn Thành phố.

Điều kiện

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề hộ kinh doanh, nông dân có nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Nội dung hỗ trợ

- Xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu, …

- Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, thực hành cải tiến trong doanh nghiệp (Kaizen), thực hành 5S, áp dụng Lean 6 sigma trong doanh nghiệp, …

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: quản trị năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quản trị sản xuất, quản lý kỹ thuật và công nghệ, thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,...

- Các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mỗi dự án (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,…).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHTTCCN);

+ Thuyết minh (Mẫu TMDATCCN);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu LLTC);

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký tham gia thực hiện (Mẫu LLCN);

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 4 bộ photo (có dấu và chữ ký) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14;

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồ sơ.

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc bưu điện;

Gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39307463

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_ĐNHTTCCN.doc
Mau_LLCN_KrMTQOM.doc
Mau_LLTC_8UkFUhm.doc
Mau_TMDATCCN.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353