SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Ứng dụng khoa học công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các quận, huyện
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị

Đối tượng

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các quận huyện

Điều kiện

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý điều hành và hoạt động, và có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Nội dung hỗ trợ

- Các công cụ năng suất chất lượng phục vụ công tác quản trị như ISO 9001, Thực hành 5S, Đo lường và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI (Key Performance Indicators), Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard),…

- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý điều hành;

- Các mô hình, giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mỗi dự án (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,…).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHTCQĐV);

+ Thuyết minh (Mẫu TMDACQĐV);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu LLTC);

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký tham gia thực hiện (Mẫu LLCN);

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 4 bộ photo (có dấu và chữ ký) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14;

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồ sơ.

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc bưu điện;

Gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39307463

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_ĐNHT_CQDV.doc
Mau_LLCN_y8s8JSA.doc
Mau_LLTC_IgxHf74.doc
Mau_TMDA_CQ_DV_fgYZxYC.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347