SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Phối hợp với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng

Viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều kiện

- Viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ có các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ có tính khả thi, triển khai thực tế.

- Các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ có khả năng đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện.

Nội dung hỗ trợ

- Phối hợp triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, quản lý trong nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu… theo hướng tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh.

- Ngân sách phối hợp tối đa 30% kinh phí mỗi nhiệm vụ (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo…) nhưng không quá 300 triệu đồng một nhiệm vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị phối hợp (Mẫu ĐNPH);

+ Thuyết minh (Mẫu TMNV);  

+ Dự toán kinh phí (Mẫu DTKP);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu LLTC);

+  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu LLCN);

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 4 bộ photo (có dấu và chữ ký) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự

Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14

 

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;

Gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39307463

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm 01_-_CV_đề_nghị_phối_hợp_Mau_ĐNPH_yWDNqqv.doc
02_-_Mau_TMNV_2023_08IvCeB.doc
03_-_Dự_toán_kinh_phí_Mau_DTNN_mAn8kn9.xlsx
04_-_Mau_LLTC_wiswHn1.doc
05_-_Mau_LLCN_FOeKEXl.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353