SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Bàn chải đánh răng tự động giám sát
Thành viên

Huỳnh Gia Bảo
Phạm Vũ Hoàng
Trần Thị Khánh Ngọc
Lê Nguyễn Hồng Anh

Quận Bình Thạnh
Thành tích Khuyến khích
Đơn vị THPT Gia Định
giaithuong
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513866