SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Cánh tay robot mô phỏng cử động của bàn tay người dùng trong phẫu thuật y sinh
Thành viên

Võ Hiếu Linh
Nguyễn Hữu Huy                      
Lê Hoàng Nam Anh

Quận Bình Thạnh
Thành tích Khuyến khích
Đơn vị THPT Gia Định
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927933