SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Thể lệ Giải thưởng Sáng chế thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung

NỘI DUNG CHÍNH THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG SÁNG CHẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VII NĂM 2022

Giải thưởng Sáng chế Thành phố lần VII năm 2022 được triển khai theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Mục tiêu

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ mới có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Tạo động lực gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đối với các đầu tư nghiên cứu và sáng tạo của mọi chủ thể trên địa bàn Thành phố nhằm tạo cơ sở cho việc thương mại, chuyển giao kết quả cho các ngành công nghiệp;

- Tôn vinh các chủ sở hữu, tác giả sáng chế trong hoạt động khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ;

2. Đối tượng tham dự

Là các sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác, còn trong thời hạn hiệu lực ít nhất là ba năm tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc sáng chế chưa có Bằng độc quyền nhưng đã có kết quả thẩm định nội dung đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác, đáp ứng đồng thời các điều kiện tham dự sau đây:

3. Điều kiện tham dự

- Sáng chế/giải pháp hữu ích dự giải phải chưa từng đạt các giải thưởng sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các giải thưởng sáng chế của quốc gia trước đó.

- Hồ sơ đăng ký tham dự giải phải do cá nhân hoặc tổ chức đang là chủ Đơn đăng ký hoặc là chủ sở hữu của Bằng độc quyền liên quan; và

+ Có địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân) hoặc có địa chỉ của trụ sở chính (nếu là tổ chức) tại Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc

+ Sáng chế/ giải pháp hữu ích dự giải đang được khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Giải thưởng

a) Giải Nhất: trị giá 40.000.000đ/giải (Bốn mươi triệu đồng) và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố,

b) Giải Nhì: trị giá 32.000.000đ/giải (Ba mươi hai triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;

c) Giải Ba: trị giá 24.000.000đ/giải (Hai mươi bốn triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;

d) Các Giải Khuyến khích: trị giá 8.000.000đ/giải (Tám triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

5. Hồ sơ tham dự

1. Mỗi sáng chế/ giải pháp hữu ích dự giải nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu tham dự Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022: 01 bản chính.

b) 01 Bản photo Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc Tờ khai đăng ký sáng chế hoặc đăng ký giải pháp hữu ích kèm theo kết quả thẩm định nội dung đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

c) Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp đến Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác (kèm theo bản dịch sang tiếng Việt).

d) 01 Bản đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế 

e) Các tài liệu minh họa khác gồm:

- Sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu, hình chụp và các tài liệu có liên quan;

- Bằng khen, giấy khen sáng chế/giải pháp hữu ích đã đạt được.v.v…;

- Sản phẩm, hợp đồng kinh tế, hợp đồng triển khai, hình ảnh minh họa…

- Các tài liệu khác có liên quan.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Sáng chế/giải pháp hữu ích đáp ứng các quy định của Thể lệ có thể nộp hồ sơ tham dự tại Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại địa chỉ:

Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ

273 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: 38.298.217 Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn.

Thông tin chi tiết về Thể lệ Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ VII năm 2022 xem thêm tại đây./.

giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351