SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 8 kết quả
Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ Đô thị thông minh và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm vi mạch và sản xuất sản phẩm điện tử đầu cuối ứng dụng chip Việt giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC, công nghệ 3D tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp và phát triển các sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công công nghệ tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm thành công vi mạch và sản xuất sản phẩm điện tử đầu cuối ứng dụng vi mạch Việt phục vụ đô thị thông minh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV và thương mại hóa.

nghiencuukhohocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351