SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2020
Chương trình Chương trình nghiên cứu khoa học
Nội dung

- Phổ biến, thông tin đề án đến các cơ quan, tổ chức KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp;

- Công bố thông tin về tiêu chuẩn tham gia và chính sách hỗ trợ của Đề án;

- Tổ chức gặp gỡ các trường đại học, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trong 04 ngành công nghiệp trọng yếu để giới thiệu đề án và khảo sát nhu cầu đào tạo chuyên gia, cán bộ quản lý KH&CN.

- Tổ chức tuyển chọn và đề xuất danh sách hỗ trợ chuyên gia KH&CN, cán bộ quản lý KH&CN.

Hướng dẫn tham gia đề án tại đây

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351