SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng phục vụ quy trình canh tác phổ biến tại tỉnh phía Nam ThS. Vũ Công Khanh PV cơ điện NN & CN sau thu hoạch
Chương trình Danh mục đề tài
Nội dung

Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng phục vụ quy trình canh tác phổ biến tại tỉnh phía Nam
ThS. Vũ Công Khanh
PV cơ điện NN & CN sau thu hoạch

Thời gian thực hiện

11/2016-05/2018

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347