SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Thông báo số 2437/TB-SKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở là:

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở

Điện thoại: 028.39326885

Email: nvdung.skhcn@tphcm.gov.vn

- Các trường hợp khác căn cứ vào Quyết định số 984/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2017 về ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở

nguoiphatngon

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353