SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 332 thông báo
12-06-2024
Nội dung thông báo:

- Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017).

- Thông tư 01/2024/TT-BKHCN được xây dựng gồm 04 chương (tăng 01 chương), 15 điều (nhiều hơn 01 điều) so với Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN trước đây.

- Theo đó, Thông tư bổ sung thêm các nội dung mới như:

+ Đối tượng áp dụng gồm cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Giải thích từ ngữ định nghĩa về hàng hóa lưu thông trên thị trường, về người chứng kiến, về lô hàng hóa và về cơ quan kiểm tra.

+ Căn cứ kiểm tra gồm: thông tin, cảnh báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường, thông tin phản ánh dưới mọi hình thức; Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Theo yêu cầu quản lý.

+ Nội dung kiểm tra về kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử.

- Bên cạnh đó, tại Điều 12 của Thông tư có bổ sung quy định về Trách nhiệm của người bán hàng theo quy định tại Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

- Thông tư này còn điều chỉnh các quy định về:

+ Hình thức kiểm tra: Theo kế hoạch hoặc đột xuất.

+ Lấy mẫu và xử lý mẫu: Mẫu hàng hóa được lấy ngẫu nhiên; Số lượng mẫu bảo đảm đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định; Một (01) đơn vị mẫu được Đoàn kiểm tra gửi đi thử nghiệm, cơ sở được kiểm tra có quyền không lưu hoặc lưu không quá ba (03) đơn vị mẫu dùng làm căn cứ đối chứng với đơn vị mẫu gửi thử nghiệm; Mẫu hàng hóa phải được mã hóa; Phải thực hiện lập biên bản giao nhận mẫu…

+ Quy định lại trình tự kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường;

+ Hướng dẫn quy định lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ khảo sát chất lượng hàng hóa;

+ Hướng dẫn về xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, báo cáo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2024 và các Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

- Đối với các vụ việc đang xử lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN.

Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

10-06-2024
Nội dung thông báo:

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, vận dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) vào hoạt động của mình và thuận lợi trong việc chuẩn bị Báo cáo tham dự GTCLQG năm 2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp tham dự “Lớp tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024” do Chi cục tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung tập huấn: Giới thiệu các mô hình GTCLQG trên thế giới, giải thích 7 tiêu chí của GTCLQG, hướng dẫn viết báo cáo tham dự GTCLQG.

Giảng viên: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa điểm: Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: Ngày 17, 18, 19 tháng 6 năm 2024

Đối tượng tham dự: Các tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá.

Phí tập huấn: Miễn phí.

Để khóa tập huấn đạt chất lượng, Chi cục đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa tập huấn trước ngày 16 tháng 6 năm 2024 qua địa chỉ email: ntmngoc.skhcn@tphcm.gov.vn         

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng – ĐT: 028 3930 2004

Rất mong nhận được sự tham dự của các tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển./.

27-05-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tìm kiếm đơn vị đủ năng lực nhằm hợp tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ.

II. THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Đối tượng đăng ký

- Là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ.

- Có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

3. Thông tin chi tiết về các nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ 1: Mã nhiệm vụ: DLYT

- Tên nhiệm vụ: Đề án phát triển Du lịch y tế giai đoạn năm 2024 đến 2030, Tầm nhìn đến năm 2045.

- Mục tiêu:

+ Đề xuất được các giải pháp nhằm tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến để Du lịch y tế được du khách biết đến;

+ Đề xuất được các sản phẩm Du lịch y tế mang tính chuyên nghiệp cụ thể với chi phí và dịch vụ phù hợp, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của du khách.

+ Đề xuất được các giải pháp thu hút các doanh nghiệp du lịch, cơ sở y tế tham gia để nâng cao chất lượng phục vụ, ban hành quy trình, quy định và gói khám chữa bệnh cho khách du lịch.

- Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu (có thể đề xuất thêm các nội dung khác nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu)

+ Nghiên cứu xây dựng các Chương trình kích cầu Du lịch y tế định kỳ hàng quý, hàng năm theo chuyên đề như: các gói dịch vụ y tế trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, nha khoa, y học dân tộc cổ truyền, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực;

+ Nghiên cứu, đề xuất mô hình cấp cứu du lịch để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về bệnh lý đối với du khách trong quá trình tham quan du lịch, lưu trú tại khách sạn ... nhằm phục vụ tốt hơn cho khách du lịch khi tham gia trải nghiệm tour tại Thành phố.

+ Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch y tế chuyên nghiệp, thuận lợi đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

+ Xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu tập huấn, đào tạo về cách thức giao tiếp, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân viên tại các doanh nghiệp du lịch tham gia thực hiện Du lịch y tế.

+ Xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện hiệu quả phát triển du lịch y tế từ năm 2024 đến 2030, Định hướng đến năm 2045; Đề xuất giải pháp để Thành phố sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ của khu vực Asean.

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

+ Báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; Báo cáo kiến nghị.

+ Bộ giải pháp phát triển Du lịch y tế giai đoạn năm 2024 đến 2030, Tầm nhìn đến năm 2045.

+ Sổ tay tập huấn, đào tạo về cách thức giao tiếp, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân viên tại các doanh nghiệp du lịch tham gia thực hiện Du lịch y tế.

+ Tài liệu minh chứng về tọa đàm, tập huấn, phổ biến kiến thức liên quan Du lịch y tế cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức quận - huyện.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 15 tháng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không quá: 2.000.000.000 đồng.

b) Nhiệm vụ 2: Mã nhiệm vụ: NTM

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh và xã nông thôn mới thương mại điện tử thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

- Mục tiêu:

+ Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

+ Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Nghiên cứu, đề xuất mô hình giải pháp xây dựng xã nông thôn mới thông minh và xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (lộ trình, tổ chức thực hiện, tiêu chí phấn đấu,…).

+ Nghiên cứu, đề xuất dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, giai đoạn 2023-2025 và dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ giai đoạn 2023-2025 để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

- Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu (có thể đề xuất thêm các nội dung khác nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu)

+ Nghiên cứu tài liệu, khung lý thuyết về mô hình xã nông thôn mới thông minh và mô hình nông thôn mới thương mại điện tử kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng về mô hình xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

+ Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

+ Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Nghiên cứu, đề xuất mô hình giải pháp xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh và mô hình nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi; xã Bình Khánh - huyện Cần Giờ (lộ trình, tổ chức thực hiện, tiêu chí phấn đấu,…). Dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, giai đoạn 2023-2025 và dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ giai đoạn 2023-2025 để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

+ Báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; Báo cáo kiến nghị.

+ Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

+ Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Mô hình, giải pháp xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh và mô hình nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi; xã Bình Khánh - huyện Cần Giờ (lộ trình, tổ chức thực hiện, tiêu chí phấn đấu,…). Dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, giai đoạn 2023 - 2025 và dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ giai đoạn 2023 - 2025 để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 07 tháng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không quá: 900.000.000 đồng.

c) Nhiệm vụ 3: Mã nhiệm vụ: TTX

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh cho các ngành/lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu:

+ Đánh giá được hiện trạng áp dụng tiêu chí tăng trưởng xanh đối với các ngành/lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phát triển bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đánh giá mức độ, lộ trình hướng đến tăng trưởng xanh cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu (có thể đề xuất thêm các nội dung khác nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu)

+ Rà soát, đánh giá và đề xuất các nhóm ngành/lĩnh vực kinh tế thực hiện Tăng trưởng xanh của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phát triển bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh dành cho các nhóm ngành/lĩnh vực của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thu thập dữ liệu và đánh giá hiện trạng thực hiện tăng trưởng xanh đối với các ngành/lĩnh vực của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đề xuất mức độ, lộ trình hướng đến tăng trưởng xanh cho Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đề xuất quy trình và quy chuẩn đánh giá và xây dựng công cụ xử lý, cập nhật bộ chỉ tiêu Tăng trưởng xanh cho các ngành/lĩnh vực của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

+ Báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; Báo cáo kiến nghị.

+ Báo cáo đánh giá hiện trạng áp dụng tiêu chí tăng trưởng xanh đối với các ngành/lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Báo cáo áp dụng thử nghiệm bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 12 tháng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không quá: 3.500.000.000 đồng.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A1-BM01-ĐĐK).

- Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (Mẫu A1-BM02-TMNVCN); Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Mẫu A1-BM03-TMNVXH); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu A1-BM04-TMDA); Thuyết minh Đề án khoa học (Mẫu A1-BM05-TMĐA);

- Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A1-BM07-TMDT);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu A1-BM08-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A1-BM09-LLCN);

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A1-BM10-PHNC);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ/sản xuất của tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (mẫu A1-BM11-LLPHNC);

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/6/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục III.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã nhiệm vụ - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên trang quản lý nhiệm vụ theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn. Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn, hồ sơ không đầy đủ thành phần theo Mục III.1, không có xác nhận của Tổ chức chủ trì và không đầy đủ nội dung theo quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

21-05-2024
Nội dung thông báo:

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoạt động và tiếp nhận hồ sơ.

Do đó, tổ chức/cá nhân nhập khẩu có thể thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đường link sau https://vnsw.gov.vn/.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức/cá nhân nhập khẩu liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại 028.39.307.908 để được hướng dẫn./.

03-05-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời tham gia tham gia đăng ký xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng đăng ký

Các viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem tại https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

II. NỘI DUNG

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Rau quả tươi, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu BM01-ĐĐK);

- Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu BM02-TMNV);

- Dự toán kinh phí thực hiện (Biểu BM03-DT);

- Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện nhiệm vụ (Biểu BM04-LLCN);

- Tóm tắt năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu BM05-NLTC).

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2024.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin PDF và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục III. 1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Yêu cầu chung

- Tài liệu hướng dẫn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc như TCVN 12827:2023 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi; TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; các tiêu chuẩn liên quan và các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN  ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng để mô hình có thể áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng liên quan từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng.

- Tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng, dễ hiểu, đại chúng, có các biểu mẫu để áp dụng đồng bộ.

- Triển khai thí điểm áp dụng mô hình cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi cung ứng rau quả tươi trên địa bàn Thành phố.

2. Sản phẩm cụ thể

Bộ tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi.

3. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 31/10/2024.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

- Điện thoại: 028.393.2004.

- Website: www.chicuctdc.gov.vnwww.chicuctdc.gov.vn./.

03-05-2024
Nội dung thông báo:

Theo Quyết định số 218/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 2 năm 2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được giao thực hiện hai (02) thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bao gồm: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức hợp chuẩn; Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; dịch vụ; quá trình; môi trường được quản lý bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Vì vậy, để tiến hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 02 thủ tục hành chính trên, Chi cục đề nghị Quý doanh nghiệp thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ để thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên, cụ thể:

Trên trang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), tại mục chọn hình thức thanh toán, Quý doanh nghiệp sẽ chọn hình thức thanh toán trực tuyến:

1tttt.png

Chi cục mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý doanh nghiệp. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn; số điện thoại: 028.39300972 để được hướng dẫn chi tiết./.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

26-04-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 1421/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo rộng rãi đến các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết để  đăng ký thực hiện nhiệm vụ.

Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem tại https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Nội dung hỗ trợ

- Huấn luyện nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký

Các tổ chức, đơn vị gửi tài liệu gửi theo dạng tập tin PDF và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

Nén tất cả thành phần hồ sơ thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024- 093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn. Chọn mục “Thông tin nhiệm vụ”, tại mục “Chương trình” chọn “Chương trình NSCL”.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/5/2024.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm./.

24-04-2024
Nội dung thông báo:

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức/cá nhân nhập khẩu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

  - Tổ chức/cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đường link sau https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

  - Sau khi hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nhập khẩu chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được xác nhận theo quy định.

- Hướng dẫn nộp hồ sơ Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh:

Bước 1: Đăng nhập trang thông tin:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 3: Nhấn chọn thủ tục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

“2.001259.000.00.000.H29 - Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 4: Xem hướng dẫn trình tự thực hiện và nhấn chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

Bước 5: Đăng nhập thông tin tổ chức, cá nhân để đăng ký.

Bước 6: Điền các thông tin hồ sơ đăng ký và đính kèm các tài liệu:

+ Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu)

+ Hợp đồng (Contract) (nếu có);

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) (nếu có);

+ Vận đơn (Bill of Loading) (nếu có);

+ Hóa đơn (Invoice) (nếu có);

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

+ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có)

+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

+ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

Lưu ý: các tài liệu đính kèm phải bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu hoặc chữ ký số)

Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký.

Sau khi hồ sơ trên hệ thống đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nếu có nhu cầu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (bản giấy) thì chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (giống bản đăng ký trên hệ thống) (điền dầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được xác nhận theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức/cá nhân nhập khẩu liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số điện thoại 028.39.307.203 để được hướng dẫn.

19-04-2024
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình nhân giống dừa Sáp (SAĐ1, SAĐ2) bằng phương pháp chẻ phôi trong điều kiện in vitro”

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH MTV TVVT Long Phương đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình nhân giống dừa Sáp (SAĐ1, SAĐ2) bằng phương pháp chẻ phôi trong điều kiện in vitro

Quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp gia tăng hệ số nhân từ 0,6 lên 1,82 lần.

Quy trình nhân giống: lấy phôi từ trái dừa Sáp giống SAĐ1, SAĐ2 theo phương pháp vô trùng, nuôi cấy phôi trong môi trường  theo phương pháp vô trùng, nuôi cấy phôi trong môi trường Y3 lỏng có bổ sung 10 mg/l BA, 2mg/l NAA 30 ngày ở điều kiện tối. Sau 30 ngày, dựa vào sự định vị đỉnh sinh trưởng (đỉnh chồi) của phôi tiến hành chẻ dọc phôi làm 2 phần tương đồng. Cấy các phần phôi đã được chẻ vào môi trường Y3 có bổ sung 10mg/l BA, 2 mg/l NAA, 1 mg/l 2,4D. Cường độ ánh sáng phòng nuôi từ ngày 1-30 sau cấy 1500 lux, từ ngày 30 đến khi cây phát triển hoàn chỉnh là 2.500 lux.

 

2

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 trong chai mô

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 trong chai mô cao 20-25cm, có 3-5 rễ, cây có 3-4 lá.

Cây đồng đều, sạch bệnh, sạch virus

3

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2

Cây giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 giai đoạn vườn ươm cao 50-60 cm, có 5-6 lá, khoẻ mạnh.

Cây đồng đều, sạch bệnh, sạch virus

 1. Đơn vị đề nghị:
 • Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương
 • Địa chỉ: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Điện thoại: 02837801351      
 • Người đại diện pháp lý: Lê Đức Anh
 • Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
 1. nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:
 • Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
 • Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1990 Giới tính: Nữ
 • Số CCCD/Hộ chiếu: 052190002285
 • Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ
 • Chỗ ở hiện tại: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương
 • Địa chỉ cơ quan: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Điện thoại NR/CQ: 02837801351  Di động: 0978888524
 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Công nghệ sinh học hướng sinh lý thực vật 
 1. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Xây dựng được Quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp gia tăng hệ số nhân giống của loài này, từ đó có thể cung cấp đủ yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng cây giống dừa Sáp nuôi cấy mô. Việc gia tăng hệ số nhân trong quá trình nuôi cấy giúp giảm giá thành đầu ra cho cây giống.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sở hữu quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp làm chủ được nguồn giống dừa Sáp đầu vào và đầu ra. Hệ số nhân giống tăng lên giúp giảm giá thành sản xuất, cây giống được sản xuất với số lượng nhiều hơn. Từ các kết quả đó, nông dân dễ dàng tiếp cận giống có nguồn gốc rõ ràng và chi phí đầu tư giảm hơn rất nhiều so với trước đây.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Dừa Sáp là giống cây trồng có giá trị rất cao về cả mặt kinh tế và môi trường. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng để chế biến thành các sản phẩm thương mại có giá trị. Đặc biệt, hiện nay trên thị trường trái dừa Sáp có giá thành rất cao. Thành phần dinh dưỡng trong cơm và nước dừa Sáp đã được chứng minh. Hiện nay, một cây giống dừa Sáp nuôi cấy mô giao động từ 700.000- 1.000.000 đồng. Trước đây, do việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (cứu phôi) cho hệ số nhân thấp (khoảng 0,6) nên cây giống rất hiếm, giá thành cao và không có nguồn gốc rõ ràng. Việc làm chủ giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 của công ty Long Phương kết hợp với quy trình nhân giống dừa Sáp SAĐ1, SAĐ2 bằng phương pháp chẻ phôi giúp công ty tạo ra được nguồn giống lớn, ổn định, và có nguồn gốc rõ ràng. Từ đó làm giảm giá thành cây giống, giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận với nguồn giống được đảm bảo chất lượng.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
 • Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2024
 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Vận Tải Long Phương. Địa chỉ: 224 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM./.
17-04-2024
Nội dung thông báo:

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 811/KH-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2024.

- Phổ biến Công văn số 54/BKHCN-TĐC ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý về xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đồng thời đảm bảo về đo lường.

Đơn vị tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới. 

Link

 

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh qua hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014 trước ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!

12-04-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Theo đó, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đào tạo cho các bên liên quan; đồng thời, tạo ra một cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa mang tính hệ thống, công khai minh bạch, xác thực các thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua việc kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, năm 2024 Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nội dung:

1.   Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.

2.   Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

3.   Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc.

4.   Xây dựng và triển khai các hoạt động kết nối và đưa sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý đã thực hiện truy xuất nguồn gốc đến người tiêu dùng Thành phố; quan tâm hoạt động liên kết với các tỉnh trong việc kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản, thực phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc về Thành phố.

5.   Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các quy định, các tiêu chuẩn quốc gia, các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc.

6.   Rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.

7.   Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và sản phẩm, hàng hóa khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc được thực hiện khoa học, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của Thành phố và Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

8.   Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố, đảm bảo kết nối và đồng bộ với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

 Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch; các sở, ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương,…), Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

Đính kèm Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

12-04-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư áp dụng đối với các đối tượng: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm các nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”, “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính”, “Minh bạch”, “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu các thông tin sau: a) Tên sản phẩm, hàng hóa; b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; đ) Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn); e) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); g) Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; h) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); i) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); k) Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phải bao gồm tối thiểu các thông tin quy định nêu trên.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin sau: a) Tên sản phẩm, hàng hóa; b) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; c) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; d) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; đ) Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); e) Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); g) Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Sản phẩm trong từng sự kiện sau mỗi công đoạn được định danh mã truy xuất nguồn gốc để truy xuất nguồn gốc. Mã truy xuất nguồn gốc được mã hóa trong vật mang dữ liệu.

Vật mang dữ liệu để truy xuất nguồn gốc bảo đảm tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 nêu trên. Thông tin sau khi giải mã bao gồm tối thiểu các thông tin quy định nêu trên. Thời gian tối thiểu bảo đảm lưu trữ dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo quy định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu có nhu cầu kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện việc rà soát, công bố phù hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo các quy định nêu trên.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

10-04-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện; UBND Thành phố Thủ Đức và các Trường, Viện nghiên cứu khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ và đề xuất chỉ tiêu trúng tuyển năm 2024 từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II (Tổng hợp theo các mẫu phụ lục đính kèm).

Thông tin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 và e-mail: ntmtrang.skhcn@tphcm.gov.vn, chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không gửi thì xem như không có nhu cầu

04-04-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời Quý đơn vị gửi đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

- Quý đơn vị đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 theo Mẫu Phiếu đề xuất (đính kèm),

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất: liên tục trong năm (chia làm 03 đợt: đợt 01 từ ngày ban hành văn bản đến hết tháng 5 năm 2024; đợt 02 đến hết tháng 8 năm 2024; đợt 03 đến hết tháng 11 năm 2024)

- Sau thời hạn kết thúc nhận Phiếu đề xuất theo từng đợt, Sở KH&CN sẽ tổng hợp và thực hiện các quy trình theo quy định hiện hành (lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố công khai nhiệm vụ,…) để đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM; Điện thoại: 028.39325425./.

01-04-2024
Nội dung thông báo:

Căn cứ Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.   Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động thực thi nghiêm pháp luật theo chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

2.   Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở.

II.    NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2024 và phổ biến đến các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 5106/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2023 củq Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024;

-      Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;

Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024./.

29-03-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tài liệu đính kèm: Kết luận số 72/KL-TTra

28-03-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN.
- Tiếp tục phát triển hệ sinh thái kết nối hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
- Tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN có kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được thương mại hóa đạt 15%.
- Tỷ lệ ứng dụng trực tiếp kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt ≥ 60%.
- Hỗ trợ một số tổ chức KH&CN công lập tiềm năng trên địa bàn Thành phố phát triển trở thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước, xã hội và doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG
1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, mô hình, nền tảng số phục vụ công tác quản trị, điều hành lĩnh vực công, lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mô hình, giải pháp, công nghệ để thu thập và cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản trị, điều hành, lập kế hoạch, quy hoạch, dự báo… phục vụ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - quản trị, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp, công nghệ, mô hình hỗ trợ phát triển các nền tảng số phục vụ các ngành công nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ công tác quản trị - điều hành và thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng giải pháp, công nghệ và triển khai áp dụng mô hình quản lý sản xuất thông minh cho các ngành công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế chia sẻ và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình.

c) Kinh phí Chương trình: 37 tỷ đồng.

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm và triển khai áp dụng thử nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng ứng dụng công nghệ cao; đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thân thiện môi trường; có vai trò thúc đẩy phát triển ngành.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, mô hình, công nghệ, vật liệu mới nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

c) Kinh phí Chương trình: 24 tỷ đồng.

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
a) Mục tiêu
Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Y học lâm sàng - cận lâm sàng

+ Nghiên cứu phát triển công nghệ y - sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực;

+ Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật mới trong tầm soát, chẩn đoán (chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, sinh học phân tử, công nghệ sinh học,…) và trong điều trị (vi phẫu thuật, phẫu thuật bằng robot, ứng dụng laser, tế bào gốc);

+ Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ khác phục vụ công tác chẩn đón và điều trị;

+ Nghiên cứu kết hợp Đông Tây y trong phục hồi chức năng và điều trị bệnh mãn tính.

- Y học dự phòng: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự phòng.

- Y học cộng đồng

+ Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,…; Nghiên cứu tình hình và dự báo tiến triển các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường...) và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu sự gia tăng bệnh; Xác định “Chỉ số sức khỏe và bệnh tật” của người dân thành phố; Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống ở người già;

+ Nghiên cứu các chiến lược và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu phát triển mạng lưới thầy thuốc gia đình;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp nâng cao sức khỏe, an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất;

+ Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi khí hậu lên sức khoẻ người dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng nặng;

+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến, đóng gói… nhằm nâng cao công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Y tế thông minh

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình y tế thông minh trong quản lý mạng lưới các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám - chữa bệnh; quản lý và sử dụng dược phẩm, trang thiết bị y tế... và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chiết xuất, bào chế và sản xuất thuốc mới từ nguồn dược liệu trong nước; 

+ Nghiên cứu phát triển thuốc mang tên gốc thay thế dược phẩm ngoại nhập;

+ Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hoá các mô hình dược lý tế bào, dược lý phân tử và nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới trong phân tích, kiểm nghiệm phục vụ sản xuất dược phẩm.

- Phát triển công nghiệp Dược: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ in 3D hỗ trợ sản xuất linh kiện thay thế, cấy ghép, tái tạo trong y học.

c) Kinh phí Chương trình: 22 tỷ đồng.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống cây trồng chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây của khu vực.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống vật nuôi chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống con của khu vực;

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống một số đối tượng nuôi có giá trị.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và triển áp dụng khai thử nghiệm trong chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ nông sản, chế biến các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc, chế phẩm sinh học, kit chẩn đoán bệnh phục vụ công tác kiểm soát, khống chế, điều trị dịch bệnh trong nuôi, trồng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong bảo tồn nguồn gen, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài bản địa, đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình theo hướng công nghiệp 4.0 và triển khai áp dụng thử nghiệm trong các khâu trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững.

c) Kinh phí Chương trình: 23 tỷ đồng.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị
a) Mục tiêu

Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Kinh tế

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực cụ thể và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển;

+ Nghiên cứu các mô hình xã hội hóa, hợp tác công tư thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu nâng cao năng lực quản trị, quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế.

- Con người - văn hóa - xã hội đô thị

+ Nghiên cứu các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị và xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách quản trị - phát triển; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;

+ Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và áp dụng thử nghiệm trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Dân số và phát triển

+ Nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và quan hệ, tác động của dân số với phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và quản lý điều hành công tác dân số;

+ Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Bảo vệ môi trường

+ Nghiên cứu công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; Nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng sản lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất túi, bao bì thân thiện môi trường;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong công tác: phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…;

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế phát triển bền vững, chính sách phải đáp ứng chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ trong quan trắc và bảo vệ môi trường.

- Phát triển vật liệu xây dựng mới

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới thay thế vật liệu xây dựng truyền thống, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường thay thế cát sử dụng trong xây dựng và thay thế cát san lấp;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh…

- Ứng phó biến đổi khí hậu

+ Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ ứng dụng nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu truyền thống nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng;

+ Nghiên cứu xây dựng được các phương án di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

+ Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp nhằm giải phát thải khí nhà kính;

+ Nghiên cứu thiết kế và áp dụng thành công nhà ở thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng.

- Thủy lợi

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển để phục vụ hoạt động thủy lợi; 

+ Triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước, cấp nước sinh hoạt, tái sử dụng nước và tiêu, thoát nước;

+ Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, cấu kiện mới và công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ và xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

c) Kinh phí Chương trình: 18,88 tỷ đồng.

6. Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các Chương trình/Kế hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (danh mục đính kèm)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

3. Yêu cầu sản phẩm cần đạt

- Phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố.

- Mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

- Góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Điều kiện xem xét cấp kinh phí

a) Hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Có sản phẩm phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố;

- Có sự hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ;

c) Cấp tối đa đến 100% tổng kinh phí: nhiệm vụ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt từ 80/100 điểm trở lên và có sản phẩm đáp ứng một trong các tiêu chí: phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; sản phẩm mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-BM02-TMNVCN hoặc mẫu A1-BM03-TMNVX); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A1-BM04-TMDA); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A1-BM05-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A1-BM07-LLT);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A1-BM08-LLCN);

- Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (mẫu A1-BM06-TMD);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng Thông báo.

- Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Mục IV của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ: Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ https://qlnv.doimoisangtao.vn.

3. Thời gian thẩm định hồ sơ
- Giai đoạn 1: tháng 5/2024 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024.

- Giai đoạn 2: tháng 8/2024 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Đối với các hồ sơ nhận từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024: sẽ được thẩm định vào Quý I/2025.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học)./.

27-03-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá thực trạng các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố về năng lực nghiên cứu (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất…), kinh nghiệm quản lý, điều hành thực hiện nghiên cứu.

- Đề xuất danh sách các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phát triển theo từng nhóm lĩnh vực ưu tiên tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

- Nghiên cứu xây dựng biểu mẫu khảo sát, đánh giá.

- Lựa chọn danh sách tổ chức KH&CN thực hiện khảo sát, đánh giá (dự kiến 30 tổ chức).

- Khảo sát, đánh giá về năng lực nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên theo các tiêu chí đề cập tại khoản 2,3 phần V Đề án.

- Trên cơ sở những dữ liệu thu thập được, xếp hạng tổ chức KH&CN theo từng lĩnh vực.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

- Bộ dữ liệu khảo sát, đánh giá.
- Báo cáo tổng hợp thực trạng các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn Thành phố.
- Báo cáo đánh giá chi tiết từng tổ chức KH&CN công lập được khảo sát.
- Danh sách xếp hạng các tổ chức KH&CN công lập theo từng lĩnh vực.
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-BM02-TMNVCN hoặc mẫu A1-BM03-TMNVX); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A1-BM04-TMDA); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A1-BM05-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A1-BM07-LLT);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A1-BM08-LLCN);

- Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (mẫu A1-BM06-TMD);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Mục III của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf (đặt mật khẩu) và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Đặt tên các tập tin như sau: KSDGTCKHCN - Điện thoại liên lạc.

+ Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ https://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học)./.

14-03-2024
Nội dung thông báo:
- Căn cứ các Kế hoạch số 04/KH-HĐPH về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 05/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 08/KH-HĐPH về thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.
Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; phổ biến rộng nội dung của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị; Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về Quyền của Người khuyết tật; Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người; Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ; thông tin đầy đủ giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện phổ biến các văn bản sau (đính kèm)
13-03-2024
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 (Đợt 2)

29-02-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức tham gia triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Thúc đẩy việc phát triển bền vững và mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

II. LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Lĩnh vực Thương mại điện tử;

2. Lĩnh vực Công nghệ tài chính;

3. Lĩnh vực Logistic;

4. Lĩnh vực Công nghệ giáo dục;

5. Lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe;

6. Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao;

7. Lĩnh vực Phát triển bền vững;

8. Lĩnh vực Chuyển đổi số;

9. Lĩnh vực An ninh mạng.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN DỰ ÁN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo các tiêu chí sau:

1. Tính sáng tạo.

2. Năng lực tổ chức thực hiện.

3. Hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội.

4. Thị trường tiềm năng.

5. Ứng dụng công nghệ.

6. Mô hình kinh doanh.

IV. NỘI DUNG

1. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo

1.1. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án.

1.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 10 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 30 triệu đồng/dự án.

1.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn tiền ươm tạo.

1.4. Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện (Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan) và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường , viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu tổ chức các hoạt động tuyển chọn/chương trình ươm tạo/cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo có văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì phù hợp tham gia chủ trì thực hiện. Việc tuyển chọn/giao trực tiếp được thực hiện theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

2. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo

2.1. Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá
12 tháng/dự án.

2.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 30 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 50 triệu đồng/dự án.

2.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn ươm tạo.

2.4. Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện (Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan) và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường , viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu tổ chức các hoạt động tuyển chọn/chương trình ươm tạo/cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo có văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì phù hợp tham gia chủ trì thực hiện. Việc tuyển chọn/giao trực tiếp được thực hiện theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc

3.1. Mức hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác.

3.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 150 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 250 triệu đồng/dự án.

3.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn tăng tốc.

3.4. Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu được hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thẩm định, triển khai thực hiện theo quy định.

V. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng đăng ký

- Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo,… và các đơn vị có liên quan. Là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ.

- Có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

VI. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ:

+ Đối với khoản 1 và 2 Mục IV: Mẫu A1.1-TM-NVUT.

+ Đối với khoản 3 Mục IV: Mẫu A1.2-TM-NVTT.

- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

- Bảng báo giá nguyên, nhiên liệu, vât tư, phụ tùng, dụng cụ, năng lượng, tài liệu, số liệu,… (nếu có).

(Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1tq9C6h_D6tOHSdESIdjVahQREtwNWRSL)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024.

- Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Mục VI của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại khoản 1 Mục VI của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ https://qlnvdn.doimoisangtao.vn/.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39320121 (Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ).

26-02-2024
Nội dung thông báo:

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 13);

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 20);

Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 – 2028 (Kế hoạch số 433),

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển Nghị quyết số 13, Nghị quyết số 20 và Kế hoạch số 433 đến các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận – Huyện để nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố

07-02-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập có tiềm lực trên địa bàn Thành phố phát triển trở thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tổ chức KH&CN công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập

2. Tổ chức KH&CN công lập khác trên địa bàn Thành phố.

III. CHƯƠNG TRÌNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Chương trình

Danh mục Chương trình KH&CN ban hành kèm theo Thông báo này.

2. Lĩnh vực ưu tiên

a) Lĩnh vực công nghệ

- Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối; Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; Robotics, công nghệ tự động hóa; Công nghệ in 3D tiên tiến.

- Công nghệ sinh học; Công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công nghệ tế bào gốc; Công nghệ vi sinh thế hệ mới; Công nghệ dược; Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế; công nghệ dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao.

- Công nghệ vật liệu nano; vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y sinh học.

b) Lĩnh vực nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố.

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ

1. Tổ chức KH&CN công lập tham gia đề án đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chương trình, dự án KH&CN trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố.

b) Có năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

c) Có kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

d) Tổ chức KH&CN công lập và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

2. Tiêu chí phấn đấu trong quá trình xây dựng trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn 5 năm (kể từ thời điểm được phê duyệt tham gia Đề án) tổ chức KH&CN công lập phấn đấu đạt được các tiêu chí sau đây:

a) Công bố trung bình mỗi năm ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus; có sự gia tăng chất lượng các bài báo thông qua việc được đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn cao;

b) Được cấp ít nhất 05 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; hoặc 10 văn bằng bảo hộ giống cây trồng; hoặc 05 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

c) Có ít nhất 10 hoạt động chuyển giao công nghệ (tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao, …); hoặc 10 hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoặc có 01 sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận.

d) Có ít nhất 03 hợp đồng hợp tác nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo với các tổ chức nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp; ưu tiên đối với các đối tác quốc tế.

đ) Có năng lực phát triển bền vững thông qua hoạt động thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các nguồn tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật; và duy trì kết quả nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo có chất lượng theo thời gian.

e) Có năng lực lãnh đạo, phương pháp quản trị tổ chức và hoạt động hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chức.

g) Chất lượng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố tăng đáng kể thông qua hiệu quả ứng dụng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Theo quy định tại Mục VI Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 5721QĐ/UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

- Công văn tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

- Chương trình, dự án KH&CN trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố kèm dự toán kinh phí thực hiện.

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC) kèm Bảng mô tà nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm chương trình/dự án và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

(Chi tiết: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục V.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác

nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến mở (nếu cần thiết) và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39320121 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

30-01-2024
Nội dung thông báo:

Giải thưởng nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nêu trên xem xét, rà soát, đề cử các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, lập hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng, cụ thể như sau:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời hạn: đến hết tháng 7 năm 2024.

- Hồ sơ tham gia, điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng được quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế xét tặng Giải thưởng được ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết liên quan đến Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - năm 2024, đề nghị Quý đơn vị tham khảo file đính kèm./.

30-01-2024
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-SKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (file đính kèm)

23-01-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

- Là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ.

- Có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH);

- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

- Bảng báo giá nguyên, nhiên liệu, vât tư, phụ tùng, dụng cụ, năng lượng, tài liệu, số liệu, … (nếu có).

(Chi tiết: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/03/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

 

15-01-2024
Nội dung thông báo:

Kính mời quý doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các nhà đầu tư tham gia khảo sát DDCI thông qua các hình thức sau:

1. Khảo sát qua Webiste: https://ddcihcmc.com.vn/ hoặc https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/ 

hoặc https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_eQchlBNla1F6m7c

2. Khảo sát qua hộp thư điện tử: ddci@tphcm.gov.vn

3. Khảo sát qua tài khoản Zalo OA của Sở Thông tin và Truyền thông

4. Khảo sát trực tiếp (phỏng vấn chuyên sâu)

 

05-01-2024
Nội dung thông báo:

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị đánh giá và đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 03 năm 20215 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, có 06 hồ sơ đã được cấp giấy xác nhận, cụ thể theo danh mục đính kèm.

05-01-2024
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về Phát triển hạ tầng công nghiệp 

04-01-2024
Nội dung thông báo:

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và cấp mới giấy chứng nhận cho 27 Tổ chức KH&CN và 02 Văn phòng đại diện/Chi nhánh Tổ chức Khoa học và Công. (Đính kèm danh sách chi tiết)

03-01-2024
Nội dung thông báo:

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 510/KSTT-VP triển khai sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023” giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đã hỗ trợ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng cuốn Sổ tay “Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp”

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị cuốn Sổ tay nêu trên để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn kết với chuyển đổi số.

21-12-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, gồm 05 quy trình:

1. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc công từ 03 tháng trở lên)

2. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng trên 03 tháng)

3. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng có thư mời đích danh)

4. Quy trình Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc công dưới 03 tháng)

5. Quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Trường hợp đi nước ngoài về việc riêng dưới 3 tháng và không có thư mời đích danh)

19-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 5720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kèm Dự án xây dựng và Dự toán kinh phí xây dựng)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến bộ, ngành cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương về hàng rào kỹ thuật trong thương mại về Kế hoạch xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. 

18-12-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Xây dựng, thiết kế, in ấn, phân phối 50 cuốn kỷ yếu về Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 và 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp năm 2023 và các hoạt động chính tại TECHFEST-WHISE 2023 như các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt nam hội nhập quốc tế”; kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2023; công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-STAR 2023); diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; các hoạt động triển lãm, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế, các hoạt động truyền thông, các sự kiện hưởng ứng và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày dự kiến 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 50 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 50 cuốn kỷ yếu (40 cuốn gửi các cơ quan, Ban ngành Thành phố, 10 cuốn lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR và đường dẫn) để các sở ngành, quận huyện và các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ

15-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023.

Nghị định có 16 điều quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

 

14-12-2023
Nội dung thông báo:

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung sau đây (kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023) và hướng dẫn tại Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND (đính kèm, bản mềm biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại địa chỉ https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao):

1. Đối với Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Công nghệ sinh học - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm phát triển KH&CN trẻ - Thành Đoàn

Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả hoạt động; đánh giá chung (ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân); phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 (kèm giải pháp, kiến nghị, đề xuất) theo đề cương đính kèm và Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

2. Đối với các Sở ban ngành

Đề nghị các Sở ban ngành thực hiện báo cáo về: “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng Thành phố thông minh. Hoàn thiện và vận hành các nền tảng phục vụ người dân và cho công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố” và các nội dung sau đây kèm Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2023;

- Triển khai thực hiện các hoạt động, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023;

- Kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư năm 2023;

- Hoạt động ứng dụng thành tựu, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2023;

- Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng, Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Giao thông – Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư

- Hoạt động ứng dụng thành tựu, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

- Sáng kiến được công nhận; hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

- Hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo tại khu vực công; hoạt động chuyển đổi số.

- Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thêm về phong trào, hoạt động đổi mới sáng tạo tại trường học; Sở Công Thương báo cáo thêm về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ (số dự án được hỗ trợ vốn vay từ Chương trình kích cầu; Số vốn vay được hỗ trợ). Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực KH&CN.

c) Sở Nội vụ, Sở Tài chính

- Tình hình, kết quả phát triển nhân lực KH&CN

d) Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố, Hải quan Thành phố

- Công tác xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện báo cáo các nội dung sau đây:

a) Hoạt động ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong khu vực công (tên mô hình, giải pháp và hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được của mô hình, giải pháp) và báo cáo theo mẫu đính kèm Phụ lục III của Quyết định số 2891/QĐ-UBND; đồng thời báo cáo trực tuyến trên trang https://sangtaocoso.hcmgis.vn.

b) Các hoạt động triển khai ứng dụng KH&CN, công nghệ thông tin, các nền tảng phục vụ người dân và cho công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố (ví dụ như cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu văn bản – số hóa văn bản, văn phòng điện tử...).

c) Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.

Văn bản báo cáo vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (kèm bản mềm qua thư điện tử: pkhtc.skhcn@tphcm.gov.vn) trước ngày 17 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp theo quy định./.

13-12-2023
Nội dung thông báo:

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 (Đợt 1)

05-12-2023
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm β_glucan dùng cho chăn nuôi thú y và thủy sản

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty cổ phần UV đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

Quy trình sản xuất được 2 tấn chế phẩm β-glucan/mẻ (60 giờ).

 Quy trình sản xuất giống: Chủng giống gốc S. cerevisiae dùng sản xuất β_glucan trong ống nghiệm thạch nghiêng được tăng sinh cấp 1 trong bình thủy tinh chứa 250 ml môi trường. Sau 48 giờ, nuôi cấy lắc 200 vòng/phút ở 30oC, kiểm tra giống đạt mật độ tế bào 109 CFU/ml và không bị tạp nhiễm, cấp 0,5 lít giống cấp 1 vào hệ thống lên men 10 lít chứa môi trường đã được hấp tiệt trùng 121oC, 20 phút để nhân giống cấp 2. Lên men ở 30oC, sục khí oxi với lưu lượng 2 lít/ phút, tốc độ khuấy 100 vòng/phút. Sau 48 giờ lên men mật độ tế bào đạt 109 CFU/ml thì cấp vào bồn lên men 200 lít chứa 150 lít môi trường đã được hấp tiệt trùng để nhân giống cấp 3 với điều kiện lên men giống như nhân giống cấp 2 nhưng tăng lưu lượng oxi lên 12 lít/phút. Sau 48 giờ lên men, giống cấp 3 đạt mật độ tế bào 109 CFU/ml được đưa vào hệ thống lên men sản xuất chứa 5.000 lít môi trường đã được lọc tiệt trùng. Tiến hành lên men ở 30oC, sục khí nén với lưu lượng 45m3 /phút, khuấy 150 vòng/phút. Sau 36 giờ lên men, 5000 lít sinh khối nấm men sẽ được đưa qua hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc là 0,45 µm để loại bỏ bớt dịch môi trường và thu lại khoảng 500 lít tế bào nấm men. Sau đó, chuyển tế bào nấm men cô đặc vào bồn thủy phân, bổ sung thêm 6 % sản phẩm PZOZYME, tiến hành thủy phân ở 55oC. Sau 20 giờ thủy phân, chuyển dịch thủy phân sang hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc 100 kd để loại bỏ các loại protein tạp. Khoảng 400 lít dịch thủy phân sau khi lọc được sấy phun với đường lactose với nhiệt độ sản phẩm cài đặt là 42oC, nhiệt độ gió vào 60oC, tốc độ phun dịch 53 vòng/ phút ở để tạo thành 2 tấn bán thành phẩm β_glucan. Kiểm tra hàm lượng β_glucan trong bán thành phẩm đạt trên 40 % thì cho bảo quản ở 30oC.

Chế phẩm β-glucan dạng bột, giúp tăng cường đề kháng và thúc đẩy tăng trưởng cho vật nuôi

2

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 %      

Cát sạn (max): 2 %        

Chất mang (lactose): 1 kg

Công dụng

+ Tăng sức đề kháng, cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của heo nái nuôi con, heo sơ sinh đến cai sữa và trên gà thịt.

Liều dùng

+ Heo và gia cầm: 250g – 1 kg/tấn thức ăn.

+  Heo con 1 kg/tấn thức ăn.

Sản phẩm dạng bột, chứa β-glucan bổ sung vào thức ăn gia súc, gia cầm

3

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho thủy sản

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 %        

Cát sạn (max): 2 %        

Chất mang (lactose): 1 kg

Công dụng

+ Tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống cho tôm thẻ chân trắng.

Liều dùng

300 – 500 g/tấn thức ăn

Sản phẩm dạng bột, chứa β-glucan bổ sung vào thức ăn thủy sản

 1. Đơn vị đề nghị:
 • Tên tổ chức: Công ty cổ phần UV
 • Địa chỉ: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 02837 685 370 
 • Website: https://uv-vietnam.com.vn/   
 • Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Vân
 • Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
 1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:
 • Họ và tên: PHAN TRUNG HẢI
 • Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1990 Giới tính: Nam
 • Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 084090014141
 • Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ
 • Chỗ ở hiện tại: 93/2d, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
 • Nơi công tác: Công ty cổ phần UV
 • Địa chỉ cơ quan: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại NR/CQ: 02837685370 Di động: 094743366
 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chăn nuôi thú y và thủy sản
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

 • Xây dựng được Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, quy trình sản xuất chế phẩm β_glucan có chất lượng cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập với giá thành cạnh tranh.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

 • Sản phẩm đạt được hiệu quả trong chăn nuôi thúy y và thủy sản do tăng sức đề kháng vật nuôi giúp tăng tỉ lệ tăng tỷ lệ sống, cải thiện tăng trưởng giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn. Từ đó, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

 • Sử dụng các chế phẩm β_glucan trong chăn nuôi đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và môi trường như: sản phẩm sinh học an toàn với người và động vật, giúp cải thiện sức khỏe và tăng sức đề kháng cho vật nuôi, không gây ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
 • Thời gian dự kiến: Tháng 12/2023
 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
 •  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
01-12-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là Thông tư số 63/2023/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở bức xạ Thông tư số 63/2023/TT-BTC với nội dung chính như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

“Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN):

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở bức xạ để biết và thực hiện./.

01-12-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ                 ngày       tháng       năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Xây dựng, thiết kế, in ấn, phân phối 50 cuốn kỷ yếu về Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 và 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp năm 2023 và các hoạt động chính tại TECHFEST-WHISE 2023 như các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt nam hội nhập quốc tế”; kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2023; công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-STAR 2023); diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; các hoạt động triển lãm, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế, các hoạt động truyền thông, các sự kiện hưởng ứng và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày dự kiến 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 50 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 50 cuốn kỷ yếu (40 cuốn gửi các cơ quan, Ban ngành Thành phố, 10 cuốn lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR và đường dẫn) để các sở ngành, quận huyện và các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ

08-11-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 3457/TĐC-KHTC về việc triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với tiêu đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”.

Diễn đàn có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ngành; các tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu trong nước và quốc tế, chuyên gia về năng suất và các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp để tập trung thảo luận về những vấn đề tác động đến năng suất của Việt Nam; đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết và đăng ký tham dự, trao đổi tại diễn đàn.

Thông tin đăng ký tham dự đề nghị gửi trước ngày 05/12/2023 về Viện Năng suất Việt Nam để tổng hợp. Chi tiết liên hệ tại website diendannangsuat.vn và người phụ trách liên hệ là chị Đặng Mai Phương, điện thoại: 0913510828 hoặc chị Lưu Cẩm Tú, điện thoại 0904935858; email:vnpi@vnpi.vn.

Chi tiết xem tại Công văn số 3457/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 đính kèm.

03-11-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

 1. Đơn vị trúng thầu:Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá trúng thầu: 94.600.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
 • Loại hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023.
 1. Danh sách nhà thầu không được chọn:

- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn Đông Nam: giá dự thầu của nhà thầu cao hơn so với giá trúng thầu.

- Công ty TNHH Kidkul: giá dự thầu của nhà thầu cao hơn so với giá trúng thầu.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định./.

27-10-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN). Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN như sau:

 1. Nội dung Thông tư

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng một số nội dung quy định liên quan đến việc xác định các hành vi vi phạm chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm:

- Việc khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ,kiểm soát liều chiếu xạ.

- Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.

- Việc trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ.

- Việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ.

- Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ.

- Việc đăng ký hoặt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra.

 1. Hiệu lực thi hành

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

26-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023”, thông tin cụ thể như sau:

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Thực hiện tổ chức TECHFEST-WHISE 2023: công tác truyền thông và hậu cần cho hơn 30 sự kiện trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 (Thông tin chi tiết về các sự kiện theo Phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:

a)  Công tác hậu cần chung

-     Thiết kế bộ nhận diện cho chương trình, thư mời

-     In ấn các loại thư mời, in 05 bandroll treo tại các đơn vị của Sở, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (dự kiến 2000 thư giấy và thư điện tử);

-     Chuẩn bị thẻ đeo đại biểu, khách (dự kiến 2000 khách), an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

-     Phối hợp với các đơn vị thực hiện (ĐVTH) trong Phụ lục đính kèm và Sở KH&CN triển khai truyền thông các sự kiện của TECHFEST-WHISE 2023 trên trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội của WHISE và của Sở KH&CN (fanpage) trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 55 tin bài. Ngoài ra, truyền thông cho TECHFEST-WHISE 2023 trên các kênh báo chí trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 10 bài trước và 30 bài sau sự kiện.

b) Đối với 20 sự kiện trọng tâm của TECHFEST-WHISE 2023

- Thời gian: ngày 24, 25 tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 – 272 Võ Thị Sáu, Quận 3 và Hội trường Thành ủy – 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3.

- Quy mô dự kiến: không gian triển lãm cho 200 gian hàng; 01 sảnh 800 người [1] – 02 buổi; 01 sảnh 500 người – 04 buổi; 01 sảnh 500 người: 03 buổi; 02 sảnh 150 người – 04 buổi; 01 sảnh 150 người: 03 buổi [2].

- Nội dung công tác hậu cần:

+    Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình; các giấy phép theo quy định;

+ Bố trí các phòng hội nghị, phòng chờ VIP; trang thiết bị (màn hình LED), máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), trang thiết bị phát trực tuyến (nếu sự kiện có phát trực tuyến) sân khấu, âm thanh, ánh sáng, vị trí tác nghiệp báo chí; nước uống cho sự kiện; bố trí tiếp tân và thu thập, kiểm soát thông tin khách tham dự; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình phục vụ làm tư liệu cho hoạt động của thành phố;

+ Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết, bố trí MC cho 06 sự kiện do Sở KH&CN là đơn vị thực hiện theo Phụ lục đính kèm;

+ Đối với Sự kiện Dấu ấn TECHFEST-WHISE 2023 và 02 Hội thảo quốc tế: bố trí phiên dịch đuổi (dịch cabin), MC song ngữ; dịch thuật tài liệu; Tuyển chọn và phân công cộng tác viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm lễ tân phục vụ hoạt động của các sự kiện;

+ Đối với Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp: bố trí địa điểm, thiết kế bố trí cho 200 gian hàng (diện tích khoảng 2m2/gian hàng) và cung cấp bàn ghế phù hợp để trưng bày triển lãm;

+ Các khâu hậu cần khác liên quan đến việc tổ chức các sự kiện.

c)   Đối với các sự kiện hưởng ứng TECHFEST-WHISE 2023

- Thời gian dự kiến: ngày 20 đến 25 tháng 11 năm 2023.

- Thực hiện các công tác hậu cần (cung cấp nước uống, tài liệu, văn phòng phẩm, thiết kế và in ấn backdrop, standee) nếu ĐVTH có nhu cầu;

- Kết nối với các ĐVTH và gửi bộ nhận diện của Tuần lễ để đưa lên banner, backdrop, v.v. Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với ĐVTH của sự kiện đó thu thập video, hình ảnh;

- Hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện hưởng ứng trên fanpage của Tuần lễ và của Sở KH&CN và tổng hợp báo cáo của các sự kiện;

- Gửi thư mời cho các ĐVTH để mời đại biểu trong mạng lưới của đơn vị tham dự sự kiện Tuần lễ.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ

[1] Hội trường Thành ủy 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3.
[2] Dự kiến theo Kế hoạch, đơn vị báo giá bố trí phù hợp với điều kiện thực tế.

25-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa 

19-10-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hình thức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển tài liệu tập huấn nghiệp vụ nêu trên đến Quý đơn vị để tham khảo, nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.  

16-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị xem xét và có ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ (Đính kèm Công văn số 3540/BKHCN-NAFOSTED).

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 18 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp

10-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức năm 2023 (Chi tiết tại Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023)

Căn cứ Kết quả thi tuyển công chức năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thành việc nộp hồ sơ, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ bổ sung:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe.

Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Sau thời hạn này, Sở sẽ hủy kết quả trúng tuyển nếu người trúng tuyển chưa đến bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần (vào giờ hành chính).

05-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - WHISE 2023”, thông tin cụ thể như sau:

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Thực hiện tổ chức WHISE 2023: công tác truyền thông và hậu cần cho 20 sự kiện trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 (Thông tin chi tiết về các sự kiện theo Phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:

a)  Công tác hậu cần chung

-     Thiết kế bộ nhận diện cho chương trình, thư mời

-     In ấn các loại thư mời, in 05 bandroll treo tại các đơn vị của Sở, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (dự kiến 2000 thư giấy và thư điện tử);

-      Chuẩn bị thẻ đeo đại biểu, khách (dự kiến 2000 khách), an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

-     Phối hợp với các đơn vị thực hiện (ĐVTH) trong Phụ lục đính kèm và Sở KH&CN triển khai truyền thông các sự kiện của Tuần lễ trên trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội của Tuần lễ và của Sở KH&CN (fanpage) trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 45 tin bài. Ngoài ra, truyền thông cho WHISE trên các kênh báo chí trước, trong và sau sự kiện, tối thiểu 10 bài trước và 30 bài sau sự kiện.

b) Đối với 11 sự kiện trọng tâm của WHISE 2023

- Thời gian: ngày 25 tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm: Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng - 588 đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô dự kiến: không gian triển lãm cho 150 gian hàng; 01 sảnh 800 người – 01 buổi; 01 sảnh 250 người – 01 buổi; 01 sảnh 150 người – 02 buổi; 1 sảnh 500 người – 02 buổi; 1 sảnh 250 người – 02 buổi; 1 sảnh 300 người – 02 buổi[1].

- Nội dung công tác hậu cần:

+    Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình; các giấy phép theo quy định;

+ Thuê địa điểm, bố trí các phòng hội nghị, phòng chờ VIP; trang thiết bị (màn hình LED), máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), trang thiết bị phát trực tuyến (nếu sự kiện có phát trực tuyến) sân khấu, âm thanh, ánh sáng, vị trí tác nghiệp báo chí; nước uống cho sự kiện; bố trí tiếp tân và thu thập, kiểm soát thông tin khách tham dự; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình phục vụ làm tư liệu cho hoạt động của thành phố;

+ Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết, bố trí MC cho 06 sự kiện do Sở KH&CN là đơn vị thực hiện theo Phụ lục đính kèm;

+ Đối với Sự kiện khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố và 02 Hội thảo quốc tế: bố trí phiên dịch đuổi (dịch cabin), MC song ngữ; dịch thuật tài liệu; Tuyển chọn và phân công cộng tác viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm lễ tân phục vụ hoạt động của các sự kiện;

+ Đối với Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp: bố trí địa điểm, thiết kế bố trí cho 150 gian hàng (diện tích khoảng 3m2/gian hàng) và cung cấp bàn ghế phù hợp để trưng bày triển lãm;

+ Các khâu hậu cần khác liên quan đến việc tổ chức các sự kiện.

c)   Đối với 09 sự kiện hưởng ứng WHISE 2023

- Thời gian: ngày 20 đến 24 tháng 11 năm 2023.

- Thực hiện các công tác hậu cần (cung cấp nước uống, tài liệu, văn phòng phẩm, thiết kế và in ấn backdrop, standee) nếu ĐVTH có nhu cầu;

-      Kết nối với các ĐVTH và gửi bộ nhận diện của Tuần lễ để đưa lên banner, backdrop, v.v. Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với ĐVTH của sự kiện đó thu thập video, hình ảnh;

-     Hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện hưởng ứng trên fanpage của Tuần lễ và của Sở KH&CN và tổng hợp báo cáo của các sự kiện;

-     Gửi thư mời cho các ĐVTH để mời đại biểu trong mạng lưới của đơn vị tham dự sự kiện Tuần lễ.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ./.

[1] Dự kiến theo Kế hoạch, đơn vị báo giá bố trí phù hợp với điều kiện thực tế.

29-09-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ kính mới các tố chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3 trước ngày 05/10/2023.

Hoặc tham gia góp ý qua website Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachGopYDuThaoVanBan.aspx?iDuThao=934.

 

29-09-2023
Nội dung thông báo:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 02/10/2023. Chủ đề của Tuần lễ là "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi UBND thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Tuần lễ) nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 3801/KH-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2023 về Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ, với mục đích:

- Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động trong Sở, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

- Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của chính quyền, các đoàn thể Sở trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu tự học tập của công chức, viên chức và người lao động.

 

15-09-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”, cụ thể như sau:

 1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ.
 2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Số 244 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
 4. Khái toán hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: 931.154.458 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi tám đồng).
 5. Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 437.680 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi đồng).
 1. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp.
 2. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

(Đính kèm Quyết định phê duyệt)

12-09-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 12 tháng 09 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 562/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

07-09-2023
Nội dung thông báo:
Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-Star 2023) đã bước vào vòng trong với 39 hồ sơ được bình chọn nhiều nhất, tiếp tục tranh tài để tiến tới lễ tổng kết và trao giải.

Được phát động từ đầu tháng 3, đến nay, I-Star 2023 đã thu hút 225 hồ sơ tham gia dự thi. Theo ban tổ chức, 39 bài dự thi lọt vào vòng trong được chia làm 4 nhóm đối tượng, bao gồm: đối tượng 1 - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đối tượng 2 - giải pháp đổi mới sáng tạo; đối tượng 3 - các tác phẩm truyền thông; đối tượng 4 - các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Để lọt vào Top 39, các bài dự thi đã được đánh giá dựa trên sự bình chọn của cộng đồng mạng xã hội tại vòng sơ khảo. Việc bình chọn của cộng đồng tại vòng chung kết diễn ra từ ngày 01/9 – 30/9. Song song đó, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra 12 hồ sơ xuất sắc nhất của 4 nhóm để tôn vinh và trao giải thưởng I-Star 2023.

doituong1.jpg

Top 10 của nhóm 1 (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) năm nay gồm những gương mặt xuất sắc có lượt bình chọn cao nhất như: Mô hình bánh mì Má Hải; Nền tảng giáo dục trải nghiệm trên không gian metaverse (Dự án Akather); Hệ thống chưng cất tinh dầu, dược liệu công nghệ lôi cuốn hơi nước hồi lưu tuần hoàn giải quyết bài toán kinh tế áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành chiết xuất tinh dầu dược liệu Việt Nam; Bao bì nhựa sinh học tan trong nước PVA; WeShare - Nền tảng gây quỹ bền vững từ các đơn hàng online; Sáng chế bồn cầu xả nước của Việt Nam thỏa mãn các tiêu chí về sáng chế xanh - sản phẩm xanh; Hệ thống quản lý tài liệu thông minh - Smart vOCR; Khử mùi Lộc Nhân - Tái chế từ bã cà phê; Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm (Checkee); Sản xuất tinh dầu, nến thơm, xà phòng, nước rửa tay, mỹ phẩm và giá thể hữu cơ từ vỏ cam sành.

doituong2.jpg

Top 10 xuất sắc nhất của nhóm 2 (các giải pháp đổi mới sáng tạo) có thể kể đến các giải pháp như: Khám phá cùng tôi - Website học tập môn Tin học đa dạng và thú vị cho mọi lứa tuổi; Sử dụng One Note để quản lý hồ sơ dạy học, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; Hệ thống thông tin quản lý trường học dựa trên nền tảng Microsoft 365; Giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua giáo dục khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp TP.HCM; Ứng dụng kết nối giao thương trực tuyến 4.0; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WebGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực trên địa bàn Quận 1; Sản xuất bột giấy và giấy từ vỏ quả sầu riêng; Bộ công cụ quản lý chợ; Phòng tư vấn học đường trực tuyến/trực tiếp dành cho học sinh Quận 3; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại chợ Bình Thới.

doituong3.jpg

Tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp và những ý tưởng đổi mới sáng tạo tại I-Star năm nay phải kể đến các tác phẩm truyền thông. Top 10 của nhóm 3 (các tác phẩm truyền thông) gồm những tác phẩm đáng chú ý như: Khởi nghiệp để phụng sự xã hội (nhóm tác giả: Văn Tám – Trâm Anh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn); Chuỗi tác phẩm thuộc chương trình “Khởi nghiệp sáng tạo để thành công” (tác giả: Diễm Hà, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Người trẻ miệt mài chế vải từ sợi tre, xơ chuối, bảo tồn gene quý (tác giả: Trọng Nhân, Báo Tuổi trẻ Online); Chuỗi tác phẩm tọa đàm: Thành phố Hồ Chí Minh từng bước kiến tạo đô thị thông minh (nhóm tác giả: Trần Thị Phi Yến, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Chuỗi tác phẩm tọa đàm "Thành phố Thủ Đức phát triển đô thị thông minh, sáng tạo - cần những cú hích để vươn tầm" (nhóm tác giả: Dương Thị Anh Đào – Nguyễn Thị Tố Tâm – Nguyễn Phạm Thùy Vân – Nguyễn Ngọc Phượng, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH); Giải pháp mang tính thực tiễn cao trong giảng dạy và học môn hóa học (tác giả: Cao Văn Tân, Báo Nhân dân); Hành trang khởi nghiệp: Vốn và hơn thế... (tác giả: Trâm Anh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn); Những cú bắt tay bạc tỷ (tác giả: Ngọc Ánh, Báo Người Lao Động); TS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là xu thế không thể cưỡng lại (tác giả: Trần Hồng Ân, Tạp chí Khoa học phổ thông); Người Việt đầu tiên xuất khẩu drone sang Mỹ (tác giả: Võ Thị Liên, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo).

doituong4.jpg

Ở nhóm đối tượng 4 (các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp), 9 gương mặt xuất sắc có nhiều đóng góp, tích cực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tại TP.HCM được xướng tên. Cụ thể gồm Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM): Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng phát triển bền vững; ZONE STARTUPS VIỆT NAM - Kết nối nguồn lực đẩy mạnh sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam; Tăng trưởng xanh - Xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững (Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – AHBI); CLB Sinh viên khởi nghiệp Dynamic UEH - Bệ phóng khởi nghiệp cho các sinh viên có đam mê; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (Trường Đại học Bách Khoa): Nơi khơi nguồn sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ; Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp (Creative idea Challenge – CiC): môi trường trải nghiệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, học sinh; Vai trò và trách nhiệm của người quản lý Nhà nước trong các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (cá nhân: TS. Quan Quốc Đăng, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn TP.HCM); Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) là giải thưởng thường niên do Ủy ban Nhân dân TP.HCM chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị triển khai thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng. Qua 5 năm tổ chức (2018 - 2022), I-Star đã thu hút gần 1.500 hồ sơ của 4 nhóm đối tượng tham gia, trong đó 53 hồ sơ đã được trao giải.

Top 39 của I-Star 2023 sẽ tiếp tục kêu gọi bình chọn đến hết ngày 30/9. Sau khi vào đến chung kết, các hồ sơ dự thi sẽ qua vòng sơ khảo và vòng chấm điểm của ban giám khảo chuyên môn để tìm ra 3 giải thưởng đồng hạng ở mỗi nhóm. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM (WHISE 2023), dự kiến tổ chức trong tháng 11/2023.

Toàn bộ bài dự thi Giải thưởng I-Star 2023 và danh sách 39 hồ sơ vào vòng chung kết được đăng tải tại http://istar.doimoisangtao.vn/.

Thông tin liên hệ: Ban tổ chức Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại và Email: Ông Đào Tuấn Anh (028.39320122 - dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn); Bà Nguyễn Vũ Anh Phương (028.38258857 - anhphuong@cesti.gov.vn).

Lam Vân (CESTI)

06-09-2023
Nội dung thông báo:

1.   Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm β_glucan dùng cho chăn nuôi thú y và thủy sản

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty cổ phần UV đã tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

Quy trình sản xuất được 2 tấn chế phẩm β-glucan/mẻ (60 giờ).

Chủng giống gốc Saccharomyces cerevisiae dùng sản xuất β-glucan trong ống nghiệm thạch nghiêng được tăng sinh cấp 1 trong erlen chứa 250 ml môi trường. Sau 48 giờ, nuôi cấy lắc ở 30oC, cấp 0,5 lít giống cấp 1 vào hệ thống lên men 10 lít chứa môi trường đã được hấp tiệt trùng 121oC, 20 phút để nhân giống cấp 2. Sau 48 giờ lên men, có sục khí oxi, ở 30oC thì cấp vào bồn lên men 200 lít chứa 150 lít môi trường đã được hấp tiệt trùng để nhân giống cấp 3 với điều kiện lên men giống như nhân giống cấp 2. Sau 48 giờ lên men, giống cấp 3 được đưa vào hệ thống lên men sản xuất chứa 5.000 lít môi trường đã được lọc tiệt trùng. Tiến hành lên men ở 30oC, có sục khí oxi.

Sau 36 giờ lên men, 5.000 lít sinh khối nấm men sẽ được đưa qua hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc là 0,45 µm để loại bỏ bớt dịch môi trường và thu lại khoảng 500 lít tế bào nấm men. Sau đó, chuyển tế bào nấm men cô đặc vào bồn thủy phân, bổ sung thêm 6% chế phẩm Bacillus, tiến hành thủy phân ở 55oC. Sau 20 giờ thủy phân, chuyển dịch thủy phân sang hệ thống lọc tiếp tuyến có kích thước màng lọc 100 kd để loại bỏ các loại protein tạp. 500 lít dịch thủy phân sau khi lọc được sấy phun với cơ chất ở để tạo thành 2 tấn bán thành phẩm β_glucan.

Kiểm tra hàm lượng β_glucan trong bán thành phẩm đạt trên 40% thì cho bảo quản ở 30oC.

 

2

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 % 

Cát sạn (max): 2 %  

Chất mang (dextrose, lactose): 1 kg

Công dụng

+ Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng, chống stress khi thay đổi thời tiết, chuyển chuồng và chủng ngừa.

+ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vật nuôi

Liều dùng

+ Heo và gia cầm: 250g – 1 kg/tấn thức ăn

+  Heo con 1 kg/tấn thức ăn.

 

3

Chế phẩm β-glucan (UV – BETA) dùng cho thủy sản

Thành phần:

β_glucan  tổng số (min): 350 g/kg

Độ ẩm (max): 12 % 

Cát sạn (max): 2 %  

Chất mang (dextrose, lactose): 1 kg

Công dụng

+ Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng, chống stress khi thay đổi thời tiết, tăng tỉ lệ sống.

+ Bảo vệ sức khỏe đường ruột

+ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vật nuôi

Liều dùng

300 – 500 g/tấn thức ăn

 

2.   Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty cổ phần UV

Địa chỉ: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837 685 370             

Website: https://uv-vietnam.com.vn/    

Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Vân                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3.   Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: PHAN TRUNG HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1990                Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 084090014141

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ                  

Chỗ ở hiện tại: 93/2d, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công ty cổ phần UV

Địa chỉ cơ quan: Số 18 lô G, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 02837685370 Di động: 094743366  

4.   Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chăn nuôi thú y và thủy sản

5.   Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm β_glucan có chất lượng cao tương đương với các sản phẩm ngoại nhập với giá thành cạnh tranh.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sản phẩm đạt được hiệu quả trong chăn nuôi thúy y và thủy sản do tăng sức đề kháng vật nuôi giúp tăng tỉ lệ tăng tỷ lệ sống, cải thiện tăng trưởng giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn. Từ đó, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Sử dụng các chế phẩm β_glucan trong chăn nuôi đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và môi trường như: sản phẩm sinh học an toàn với người và động vật, giúp cải thiện sức khỏe và tăng sức đề kháng cho vật nuôi, không gây ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

6.   Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo: Thời gian dự kiến: Tháng 9/2023

7.    Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

31-08-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 544/KH-SKHCN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý công nghệ, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

Để thực hiện “xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” nhằm:

− Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2023, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

− Tập hợp và ghi nhận về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần trong hệ sinh thái.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện “xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” đáp ứng các điều kiện sau đây:

− Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

− Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện cho dịch vụ trên vui lòng gửi báo giá theo địa chỉ cụ thể như sau:

1. Tên mời chào giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa chỉ nhận báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

3. Dịch vụ cần báo giá: Xây dựng 01 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

− Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

− Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. 

− Thực hiện thu thập hình ảnh tư liệu các sự kiện, cuộc thi, hội thảo và các hoạt động khác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung của Thành phố năm 2023, làm cơ sở để tổng hợp dữ liệu, thông tin hình ảnh, các đoạn ghi hình cho các nội dung thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn.

4. Yêu cầu về báo giá: Giá chào đã bao gồm tất cả các thuế, phí, toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

5. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành báo giá.

6. Tài liệu kèm theo báo giá: Đơn vị vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

− Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị

− Tài liệu pháp lý liên quan đến khả năng thực hiện dịch vụ.

− Bảng Kế hoạch thực hiện tư vấn (Khối lượng công việc thực hiện, tiến độ triển khai, phương án bố trí nhân lực).

7. Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2023.

8. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0283.9320121./.

21-08-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN về ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

02-08-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu thông tin trên đến Quý đơn vị để phổ biến, hướng dẫn triển khai cho cán bộ quản lý, chuyên gia và nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.

Hồ sơ dự tuyển tham gia năm 2024 gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội. Email:visit@most.gov.vn. Thời hạn ngày 15/9/2023. Đồng thời gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thông tin chi tiết: vui lòng xem file đính kèm.

27-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN nêu trên để thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Toàn văn Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-112023tt-bkhcn-ve-su-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cu-thong-tu-so-142014tt-bkhcn-ngay-11-thang-6-nam-2014-cu-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe/http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

24-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 3).

Theo đó, đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã công bố 73 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đính kèm Phụ lục), trong đó:

a) 64 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

+ 30 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 06 thủ tục thẩm quyền sở, ban, ngành và cơ quan tương đương.

+ 24 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

+ 04 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) 09 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần:

+ 06 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 03 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trên cơ sở các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh khi cần thực hiện thủ tục hành chính liên quan, địa chỉ nộp hồ sơ thủ tục hành chính: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến công dân, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để thực hiện khi có nhu cầu.

Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh: Video hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Phụ lục Danh mục thủ tụ hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Phụ lục

Quyết định số 2798/QĐ-UBND

Quyết định số 2345/QĐ-UBND

19-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2092/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Căn cứ Công văn số 2092/BKHCN-TĐC, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7059/VP-KT giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẽ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03 tháng 7 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển Công văn số 2092/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trên đến các sở, ban ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan kịp thời thông tin đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

17-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 ban hành Thông báo số 3596/TB-HĐ về Kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Nội dung chủ yếu như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023 và Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023,

Hội đồng thi công chức năm 2023 thông báo kế hoạch thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 cụ thể như sau:

a) Việc thu lệ phí thi và phát giấy báo dự thi

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023.

- Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh (theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

b) Lưu ý đối với thí sinh

- Trường hợp thí sinh nhờ người khác nộp lệ phí, nhận giấy báo dự thi thì người nhận thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và để lại thông tin liên hệ.

- Trường hợp thí sinh làm mất giấy báo dự thi hoặc thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi chưa chính xác, thí sinh phải liên hệ cơ quan đăng ký dự thi chậm nhất trước 05 ngày khai mạc kỳ thi để được cấp lại Giấy báo thi.

Đề nghị các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thông báo các nội dung trên cho thí sinh dự thi công chức năm 2023./.

Thông tin chi tiết: https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/web/snv/-/ve-ke-hoach-thu-le-phi-thi-phat-giay-bao-du-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2023?inheritRedirect=true&redirect=

17-07-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023,

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 công bố danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 gồm: Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành và môn Ngoại ngữ.

Thông báo số 3597/TB-HĐ ngày 14 tháng 7 năm 2023

Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung

Danh mục tài liệu tham khảo môn Ngoại ngữ

Danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành

17-07-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng 06 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện và xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động đo lường.

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm bắt thông tin, quy định về hoạt động đo lường và Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về đo lường, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường

a) Nội dung: Thực hiện theo Nhiệm vụ 3 - Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Kế hoạch số 852/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2023, cụ thể: Xây dựng 05 video phổ biến kiến thức về đo lường và 01 video hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Sản phẩm dự kiến:

Sáu (06) đoạn phim ngắn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Độ phân giải chuẩn HD.

- Tỷ lệ khung hình là 16:9 (Tỷ lệ khung hình chuẩn trên máy tính).

- Thời lượng video: 5 phút ÷ 10 phút.

- Sử dụng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh để tạo sự thu hút.

- Có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng để thực hiện.

- Nội dung video:

+ Đoạn phim (video clip) thứ 1: Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về đo lường.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 2: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 3: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 4: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo lường nhiệt độ.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 5: Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 6: Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực thực hiện huấn luyện, kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện đo.

- Có năng lực thực hiện các video hướng dẫn, phổ biến.

- Ưu tiên cho đơn vị có chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường.

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện.

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.393.02014 (bà Trần Thị Thanh Tâm), Email: pquanlydoluong@gmail.com.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

14-07-2023
Nội dung thông báo:

Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Công văn số 6534/MTTW-BCĐSVSTVN ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đề nghị các đơn vị phối hợp đề xuất các công trình, giải pháp khoa học và công nghệ để giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 phải là các công trình đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/7/2023 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam).

2. Tiêu chí, điều kiện các công trình, giải pháp khoa học và công nghệ

a) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống (được quy bằng số tiền và những đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...).

- Có đầy đủ hồ sơ theo qui định.

b) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn

- Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc: bổ sung tri thức, tư tưởng mới; có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học hoặc có tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sống; được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

- Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

+ Đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

+ Được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

- Có đầy đủ hồ sơ theo qui định.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị tuyển chọn:

a) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragragh: khoảng cách khổ 6 pt, cách dòng 18 pt (theo mẫu đính kèm).

- Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), có kích thước 9cmx12cm; Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có); Clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có).

- Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản in kèm 01 USB lưu toàn bộ các tập tin nêu trên.

b) Đối với các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn:

- Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragragh: khoảng cách khổ 6 pt, cách dòng 18 pt (theo mẫu đính kèm).

- Ảnh của tác giả/nhóm tác giả có kích thước 9cmx12cm. Ảnh miêu tả minh họa công trình khoa học (nếu có). Clip về công trình, giải pháp khoa học (nếu có).

- Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng và các tài liệu liên quan khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản in kèm 01 USB lưu toàn bộ các tập tin nêu trên.

4. Thời hạn gửi hồ sơ: chậm nhất ngày 26 tháng 7 năm 2023 (theo dấu bưu điện).

Đề nghị các đơn vị tích cực trong công tác tuyển chọn, gửi hồ sơ đúng tiến độ để Sở KH&CN xem xét, tổng hợp, giới thiệu đến Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Các đơn vị tham khảo thêm Quyết định 1981/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để hiểu rõ hơn về Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 (đính kèm công văn này).

Hồ sơ gửi về Sở KH&CN theo địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Lê Thanh Trang - Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0933.692929, email: lttrang.skhcn@tphcm.gov.vn./.

 

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1eGaue-Hg6FPJXZRZEFdLYHSH-0s7vB_T

14-07-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Sau khi tiếp nhận văn bản, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố (doanh nghiệp) cụ thể như sau:

1. Tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023).

2. Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Quỹ, tham khảo các quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

3. Đề nghị doanh nghiệp rà soát các văn bản đã ban hành có căn cứ pháp lý, nội dung chi sử dụng, quản lý Quỹ liên quan đến Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC phải cập nhật, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.

4. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại: 028 - 39320122, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ) để được hướng dẫn.

07-07-2023
Nội dung thông báo:

Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 

03-07-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá, cụ thể như sau:

 1. Người có tài sản đấu giá

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá
 • Tài sản 1: Xe ô tô 12 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Hiace, biển số: 51D-0200;
 • Tài sản 2: Xe ô tô 07 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi Pajero, biển số: 51A-2439

(Bảng kê chi tiết tài sản thanh lý sẽ cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản được chọn ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
 • Giá khởi điểm của tài sản 1: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng)
 • Giá khởi điểm của tài sản 2: 41.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng)
 • Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định pháp luật.
 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá, chi tiết như sau:

 

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Đơn vị đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản thanh lý của Sở Khoa học và Công nghệ

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá trên địa bàn./.

29-06-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng 04 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng website Sở, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện và xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

a) Nội dung: Thực hiện theo Nhiệm vụ 6 - Truyền thông về hoạt động truy xuất nguồn gốc tại Kế hoạch số 1101/KH-SKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2023, cụ thể: Xây dựng 04 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Sản phẩm dự kiến:

* 04 đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức liên quan truy xuất nguồn gốc thời lượng từ 10-15 phút, cụ thể như sau:

* Đoạn phim (video clip) thứ 1: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi.

* Đoạn phim (video clip) thứ 2: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Yêu cầu chung.

* Đoạn phim (video clip) thứ 3: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Thịt gia cầm.

* Đoạn phim (video clip) thứ 4: Phổ biến và hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm: Thịt lợn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động về truyền thông, nắm vững các nội dung về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, xây dựng các đoạn phim ngắn (video clip) về lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.39300972 (ông Thái Hà Ninh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

28-06-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN về Quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị một số nội dung chính như sau:

1. Về Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN

a) Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, quy trình; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam đảm nhận chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học công nghệ công lập.

b) Toàn văn Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat).

2. Đề nghị Tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định và báo cáo tình hình thuê người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập về Sở KH&CN theo quy định trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện.

20-06-2023
Nội dung thông báo:

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức chuỗi các chương trình thúc đẩy, kết nối chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo với các hoạt động cụ thể như sau

Hội nghị & Triển lãm BizTech Vietnam 2023

Với chủ đề: “Kết nối hợp tác – Tăng trưởng đôt phá”, Biztech Vietnam 2023 được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh doanh và gia tăng trải nghiệm khách hàng… Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Hồ Chí Minh với nhiều điểm nhấn kết nối hợp tác chuyển đổi số dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng đột phá. Các hoạt động chính gồm 11 phiên: Phiên khai mạc và 10 hội thảo chuyên đề về các giải pháp chuyển đổi số trọng tâm vận hành trong doanh nghiệp: Giải pháp chuyển đổi số vận hành và quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản trị nhân sự, bán hàng, truyền thông & marketing, các mô hình & tập huấn chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp du lịch, giao thông vận tải & logistics. Bên cạnh các phiên hội thảo còn có các hoạt động bên lề như: Triển lãm Nền tảng, giải pháp số và Hoạt động kết nối cung cầu/ Tư vấn chuyển đổi số. Sự kiện sẽ có sự tham gia của 2000+ lượt đại biểu tham gia các hoạt động của chương trình.

BizTech Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 06 – 07/7/2023 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của BTC: Ms. Mạnh, điện thoại: 0937688958, email: manhnt@vinasa.org.vn.

(Thông tin Chương trình có trong tài liệu gửi kèm và cập nhật thường xuyên tại website: https://biztech.biz.vn/)

13-06-2023
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức về việc sử dụng chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ từ ngày 11 tháng 6 năm 2023

Với hệ thống mới này, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ ngưng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở (https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/) từ ngày 10/6/2023. Tất cả các hồ sơ đang trong quá trình xử lý vẫn được giải quyết và trả kết quả đúng hạn.

13-06-2023
Nội dung thông báo:

Sở khoa học và Công nghệ thông tin danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2022 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU NĂM 2022

29-05-2023
Nội dung thông báo:
Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 168/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt “Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan/đơn xem xét đăng ký nhu cầu liên quan đến tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài theo theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ .
Các thông tin đăng ký nhu cầu theo Mẫu phiếu điều tra đính kèm Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 39320122 trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp gửi Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
25-05-2023
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 -

Quản lý quá trình sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ số. Quy trình sản xuất rau hữu cơ một cách khoa học, chặt chẽ, minh bạch, dễ áp dụng và hiệu quả.

 

Có thể áp dụng quy
trình này để quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc
tế (USDA, EU, JAS)

 

 1. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.2711.777            

Website: www.happyvegi.com    

Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Quỳnh Viên                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273.089.754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ Khoa Học

Chỗ ở hiện tại: cc Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân   Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 083.2711.777

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: Ứng dụng phần mềm được xây dựng trên công nghệ Web 2.0, và điện toán đám mây. Toàn bộ ứng dụng được triển khai trên điện toán đám mây, biến ứng dụng trở thành Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service), có thể dễ dàng triển khai thêm cho các Doanh nghiệp có mô hình hoạt động tương đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ kinh doanh sản xuất hữu cơ trong việc quản lý sản xuất và truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với kinh tế-xã hội và môi trường: Việc sản xuất phân hữu cơ tận dụng phụ phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ giúp chủ động được nguồn phân hữu cơ cung cấp đầu vào cho sản xuất rau hữu cơ, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường. Sản xuất ra các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cung cấp cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

    Thời gian dự kiến: Tháng 06/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

       Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

17-05-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhằm:

-     Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2023, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

-     Tập hợp và ghi nhận về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần trong hệ sinh thái.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023.

III. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

− Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

− Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. 

− Thực hiện thu thập hình ảnh tư liệu các sự kiện, cuộc thi, hội thảo và các hoạt động khác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung của Thành phố năm 2023, làm cơ sở để tổng hợp dữ liệu, thông tin hình ảnh, các đoạn ghi hình cho các nội dung thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn.

b) Sản phẩm dự kiến

01 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, dữ liệu các hình ảnh và các đoạn quay hình.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

− Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

− Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1.   Hồ sơ đăng ký

a)  Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ xây dựng đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2.   Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 0283.9320121./.

17-05-2023
Nội dung thông báo:

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (từ ngày 15 - 22/5/2023) có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông; nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Tuần lễ Quốc gia Quốc gia phòng, chống thiên tai cũng đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

ungpho

 

16-05-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) giới thiệu chương trình tài trợ nghiên cứu đến Quý đơn vị để triển khai cho các cán bộ và nhà nghiên cứu về các chủ đề liên quan để xem xét ứng tuyển nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu (Văn bản và mẫu hồ sơ ứng tuyển đính kèm).

Chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, có khả năng trình bày tham luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung xoay quanh 12 chủ đề ưu tiên (đính kèm) thuộc các lĩnh vực như: quan hệ quốc tế, khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế, chuỗi cung ứng,…Hạn chót nộp hồ sơ đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Sở KH&CN gửi thông tin đến Quý đơn vị để biết và thực hiện./.

27-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc;

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc

a) Nội dung: Thực hiện 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

* 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, định dạng các mã dùng cho truy vết, ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về định dạng vật mang dữ liệu ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia - Yêu cầu chung đối với hệ

thống truy xuất nguồn gốc.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật giáp xác.

* 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản sơ chế có bao gói.

Trong đó:

* Số lượng người tham dự: 70 lượt người/ 01 lớp.

* Thời gian tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: 01 ngày/ lớp.

* Hình thức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: trực tiếp.

b) Sản phẩm dự kiến:

* Báo cáo tổng kết tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Tài liệu lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn (bản giấy và bản điện tử) của 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Danh sách học viên tham dự 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Hình ảnh chụp thực tế 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày đăng Thông báo này trên website của Sở Khoa học và Công nghệ).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.39300972 (ông Nguyễn Hữu Thanh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

19-04-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.    Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức công chức, viên chức, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

2.    Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.

II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2023 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2022 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023;

-      Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh năm 2023;

Hướng dẫn số 4980/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2023./.

13-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-di-ban-tphcm/).

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 201-2023-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

11-04-2023
Nội dung thông báo:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu phục vụ chăm sóc sức khỏe

Sản phẩm chính của nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

 

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert

-     Xây dựng thực đơn cho người bình thường và cho người bệnh nhanh và chính xác.

-     Cung cấp thực đơn mẫu cho các nhóm đối tượng.

-     Giảm thời gian cho công việc thiết kế thực đơn, nhưng vẫn đảm bảo chính xác theo khuyến nghị hoặc theo yêu cầu của bác sĩ.

Thực đơn sau khi xây dựng xong có thể lưu bằng file Excel hoặc PDF.

Thực đơn mẫu có thẻ share qua Zalo, Facebook hoặc copy link để gửi


2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028.39770777             

Website: www.viendinhduongtphcm.org    

Người đại diện pháp lý: Trần Thị Minh Nguyệt                                        

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1970               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 052170000167

Chức danh khoa học (nếu có): Không

Chỗ ở hiện tại: 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan (nếu có): J4 Đường Bửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0945319049

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y tế

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là kết quả của việc ứng dụng khoa học máy tính và công nghệ phần mềm để đưa các lý thuyết thực hành của dinh dưỡng và thực phẩm vào phần mềm giúp xử lý nhanh, linh động, khoa học, chính xác các yêu cầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và tiết chế.

Đối với lĩnh vực y học và khoa học dinh dưỡng: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ giúp giảm thời gian cho công việc xây dựng thực đơn, công tác tiếp liệu cho khoa tiết chế và đáp ứng yêu cầu tiết chế của bác sĩ đề ra cho các ca lâm sàng đặc biệt.

Đối với lĩnh vực giảng dạy về dinh dưỡng và thực phẩm: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là một công cụ tham khảo, tra cứu giúp học viên tiếp thu nhanh, dễ dàng các kiến thức liên quan đến công việc xây dựng thực đơn.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công trình nghiên cứu nhằm thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đồ uống, y học dự phòng, y học lâm sàng và tạo mối liên kết giữa Viện với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y học, dinh dưỡng và thực phẩm.

Đối với các bệnh viện, phòng khám ngoại trú và các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể, các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ và nhân viên tiết chế: phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert giúp tiết kiệm thời gian trong công tác tư vấn dinh dưỡng và xây dựng thực đơn phù hợp cho từng cá thể.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Phần mềm Xây dựng thực đơn chuyên sâu Nuti Expert là công cụ tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Dinh dưỡng – thực phẩm – y học, điều này mang lại lợi sức khỏe cho người dân bình thường và người mắc các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 05/2023

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

07-04-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập huấn, giới thiệu và phổ biến về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hướng dẫn viết báo cáo theo 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

-  Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

-  In và cấp giấy chứng nhận cho học viên.

-  Thời gian đào tạo: 3 ngày.

-  Số lượng học viên: 30 học viên.

2. Sản phẩm dự kiến

- Lý lịch khoa học của chuyên gia giảng dạy.

- Bản in bài giảng và file bài giảng.

- Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận kèm bản photo giấy chứng nhận của học viên.

3. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện.

4. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

5. Yêu cầu đối với chuyên gia giảng dạy

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký tham gia thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023, đính kèm báo giá chi phí.

- Thuyết minh thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302004.

29-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Thành phố, trung ương, các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò động lực của KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

- Tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả thực tế của các chương trình hỗ trợ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

a) Nội dung

- Truyền thông về kết quả, kết nối cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ; hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển thị trường KH&CN, bao gồm các nội dung như khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và giới thiệu các mô hình chuyển đổi số phù hợp với các đối tượng; hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, các mô hình đổi mới công nghệ thành công; các sự kiện kết nối, hợp tác công nghệ về nội dung sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện;

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách để góp phần thúc đẩy, phát triển số lượng tổ chức trung gian, doanh nghiệp khoa học công nghệ; kết quả hoạt động thúc đẩy Doanh nghiệp về thực hiện đổi mới sáng tạo tại các Khu công nghiệp; kết quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 15 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo VnExpress, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động, Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), Báo Khoa học Phát triển…

- Thực hiện 03 chuyên đề trên VOH;

- Thực hiện 30 tin, bài đăng trên các kênh truyền thông KH&CN.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Có kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (kèm theo dự toán).

- Tóm tắt năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc đóng dấu công văn đến của Sở (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39320122)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

24-03-2023
Nội dung thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 866/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

− Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, là một trong những nội dung cần thiết làm căn cứ trước khi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Tổ chức phối hợp đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 85 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

− Số lượng hồ sơ thực hiện: 85 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 81 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 10 thiết bị: 03 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

b) Sản phẩm dự kiến

− Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

− Báo cáo Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ của các phòng X-quang tại các cơ sở bức xạ.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có năng lực kinh nghiệm (đầy đủ nhân lực và trang thiết bị), có chức năng phù hợp với nội dung triển khai kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Sở Khoa học và Công nghệ với các yêu cầu sau:

− Đơn vị có đầy đủ giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ cho tất cả các loại thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, kể cả thiết bị X-quang chụp vú.

− Nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm đã được đào tạo, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ, có kiến thức chuyên môn về an toàn bức xạ và có kinh nghiệm sử dụng các loại thiết bị đo bức xạ;

− Có đầy đủ thiết bị, phương tiện đo đạc để thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1.   Hồ sơ đăng ký

a)  Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2.   Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

− Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

− Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

− Điện thoại: 0283.9320121./.

23-03-2023
Nội dung thông báo:

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Qua gần 30 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự.

Thành phần hồ sơ theo thư mời đính kèm.

Nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự về địa chỉ sau:

Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3930 2004             

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Quý tổ chức, doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển.

Quý tổ chức, doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chung về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo file đính kèm.

 1. Công văn mời tham gia GTCLQG
 2. Thành phần hồ sơ nộp tham gia GTCLQG
 3. Biểu mẫu đăng ký tham dự GTCLQG
 4. Thông tin chung GTCLQG
 5. 7 Tiêu chí GTCLQG (PDF WORD)
22-03-2023
Nội dung thông báo:

Nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Kế hoạch số 793/KH-SKHCN ngày 13/3/2023), ngày 22/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 948/TB-SKHCN về việc Mời đăng ký tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, có thể giúp sinh viên trường đại học tiếp cận về Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu kiến thức về năng suất, chất lượng, các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng.

Cuộc thi có thể theo hình thức trắc nghiệm hoặc thuyết trình về các phương pháp, công nghệ và quy trình tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ...

Yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm./.

22-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mục tiêu

a) Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 320 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường:

- 03 lớp “Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường”;

- 01 lớp “Kiểm tra nhà nước về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN”.

b) Tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn cho 440 lượt doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường:

- 02 lớp “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ”;

- 01 lớp “Xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh

nghiệp”.

3. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đo lường.

II. HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường.

- Thuyết minh đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường (mẫu thuyết minh vui lòng tham khảo tại website https://dost.hochiminhcity.gov.vn).

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo định mức chi tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Đo lường) - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website:www.chicuctdc.gov.vn, https://dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Điện thoại liên hệ: 028.393.02014./.

22-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời Quý đơn vị gửi đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 gửi về Sở KH&CN, cụ thể như sau:

- Quý đơn vị đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo Mẫu Phiếu đề xuất (đính kèm),

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất: liên tục trong năm (chia làm ba (03) đợt: đợt 01 từ ngày ban hành văn bản đến hết tháng 5 năm 2023; đợt 02 đến hết tháng 8 năm 2023; đợt 03 đến hết tháng 11 năm 2023)

- Sau thời hạn kết thúc nhận Phiếu đề xuất theo từng đợt, Sở KH&CN sẽ tổng hợp và thực hiện các quy trình theo quy định hiện hành (lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố công khai nhiệm vụ,…) để đặt hàng thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thông tin liên hệ:  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM; Điện thoại: 028.39325425./.

17-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023;

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách, chương trình phối hợp cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ/ phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023

a) Nội dung

Truyền thông về:

- Các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học) cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

- Các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng.

- Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, trong công tác quản lý, điều hành.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 20 tin, bài trên các báo điện tử: Báo Người lao động, VOH, Báo Khoa học và Phát triển,…;

- Thực hiện 02 phóng sự trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH);

- Thực hiện 03 phóng sự trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV);

- Thực hiện 45 tin, bài trên trang Web của Sở (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/), 3 chuyên trang (https://doimoisangtao.vn/, https://sangkiencongdong.vn/, https://khoinghiepsangtao.vnhttps://khoinghiepsangtao.vn/) và trang web của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (https://cesti.gov.vn/).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn          

- Người liên hệ: ông Lê Huy Hoàng

- Điện thoại: 028.3907 463, Di động: 0918 425 747

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

17-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công” (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao năng lực và kỹ năng của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã trong việc xác định và đề xuất các nhiệm vụ, mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo cụ thể, phù hợp tình hình địa phương, đơn vị để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ

Các trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị (sau đây gọi là tổ chức) có chức năng phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức 03 khóa tập huấn về kỹ năng triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã.

- Yêu cầu đối với học viên sau khi hoàn thành khóa tập huấn:

+ Nắm được kiến thức chung về hoạt động đổi mới sáng tạo;

+ Có khả năng nhận biết, phát hiện được các vấn đề cần giải quyết thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo trong công việc phụ trách;

+ Nâng cao khả năng mô tả, trình bày các vấn đề rõ ràng, chính xác.

+ Lựa chọn các vấn đề trong phạm vi phụ trách và đề xuất được sáng kiến, mô hình, giải pháp phù hợp.

+ Nhận diện được các nguồn lực cần thiết, và tinh thần phối hợp, sẵn sàng để triển khai, áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp.

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được tập huấn vào hoạt động của tổ chức đang công tác.

3. Sản phẩm

- Chương trình và tài liệu tập huấn;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, trong đó có đề xuất hướng triển khai tiếp theo;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa tập huấn.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 06 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong vòng 20 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

6. Tuyển chọn tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức có hồ sơ đạt yêu cầu.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ (theo Mẫu TMNV);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 06 bộ hồ sơ photo.

(Nội dung thông báo và biểu mẫu được đăng tải tại trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://dost.hochiminhcity.gov.vn).

2. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: (028) 3.9307.463.

- Người liên hệ: ông Huỳnh Chí Cường (077.912.9413)./.

16-03-2023
Nội dung thông báo:

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Công ty TNHH Thương mại SOL thực hiện đăng ký kiểm tra Chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ có nhận được Công văn số 1660/KT3-N1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) về việc lô hàng nhập khẩu không phù hợp, thông báo về việc Công ty TNHH Thương mại SOL nhập khẩu lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Phòng Kinh tế Quận 11, Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 11 tiến hành kiểm tra và lập biên bản ghi nhận tình trạng thực tế Công ty TNHH Thương mại SOL không treo bảng hiệu, không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính (Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế Quận 11 về việc xác định tình trạng kinh doanh hiện tại của Công ty TNHH Thương mại SOL. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại SOL đang thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hiệu lực mã số thuế (theo thông tin của công ty đã được cập nhật trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và Trang Tra cứu thông tin người nộp thuế).

Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã nhiều lần chủ động liên hệ theo thông tin của Công ty TNHH Thương mại SOL đăng ký nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Do đó, nhằm kịp thời ngăn chặn số lượng mũ bảo hiểm thuộc lô hàng không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các địa phương gần Thành phố Hồ Chí Minh (như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang…), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, cảnh báo thông tin lô hàng 2268 cái mũ bảo hiểm có chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp quy định đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố về thông tin tên, địa chỉ của người nhập khẩu, tên hàng hóa không phù hợp và mức độ không phù hợp của hàng hóa cụ thể như sau:

- Tên hàng hóa: Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy loại che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn; nhãn hiệu BALDER, kiểu loại DG-01.

- Nhà sản xuất: Shenzen Idea Import & Export Trade Co., LTD.

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại SOL; địa chỉ: Số 269 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh; địa điểm kho hàng đã đăng ký: Số 378/33 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp: Độ bền va đập và hấp thu xung động ở điều kiện thuần hóa A (nhiệt độ cao) theo QCVN 2:2008/BKHCN.

Đồng thời trong quá trình kiểm tra lưu thông hàng hóa trên thị trường thuộc địa bàn quản lý, khi phát hiện hàng hóa thuộc lô hàng vi phạm nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý cơ quan hỗ trợ thông tin kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) đối với hàng hóa vi phạm trên về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan biết và hỗ trợ phối hợp thực hiện

15-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về  hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) năm 2023;

- Các thông tin thu thập, tổng hợp cần bám sát chủ đề hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 và có dẫn nguồn cụ thể.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023

1.1. Nội dung

a) Hoạt động hợp tác trong và ngoài nước: thuộc các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, thị trường KH&CN, ĐMSTvà khởi nghiệp ĐMST, sở hữu trí tuệ (SHTT), tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất.

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Thông tin về các chương trình, dự án, nhiệm vụ (có hợp tác với quốc tế, với các địa phương, giữa các tổ chức trên địa bàn Thành phố hoặc các địa phương) đang triển khai trên địa bàn Thành phố; kết quả thực hiện; tạo ra được những sản phẩm nào có tính đột phá;

- Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu (nội dung, đối tác, kinh phí, kết quả, ...) từ trường, viện, tổ chức KH&CN trên địa bàn Thành phố;

- Thông tin về tiềm lực KH&CN: Hội thảo khoa học, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm, tổ chức KH&CN trên địa bàn TP. HCM, …

- Các hoạt động nổi bật của ngành KH&CN

c) Hoạt động thị trường KH&CN: các sự kiện trình diễn công nghệ/ kết nối cung cầu công nghệ/ triển lãm công nghệ, thiết bị/ hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ; quy trình, công nghệ mới đang được doanh nghiệp, ngành lĩnh vực áp dụng; doanh nghiệp làm chủ công nghệ mới/đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; các doanh nghiệp Thành phố được vinh danh, trao giải thưởng trong và ngoài nước về KH&CN & ĐMST.

d) Hoạt động ĐMST và khởi nghiệp ĐMST: các sự kiện của Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (Hội thảo, kết nối, huấn luyện, cuộc thi, chương trình ươm tạo, kết nối đầu tư, triển lãm, pitching, …); các giải thưởng về khởi nghiệp, sáng tạo; hoạt động hợp tác quốc tế.

e) Hoạt động SHTT

- Các báo cáo về kết quả quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và địa phương (chỉ tiêu, số liệu, kết quả, đánh giá, kiến nghị...).

- Sự kiện liên quan đến SHTT: tập huấn/hội thảo/tọa đàm, cuộc thi, triển lãm...

- Thông tin về  tình hình xâm phạm quyền SHTT (các vụ việc cụ thể, điển hình, hàng giả/hàng nhái..., tranh chấp giữa doanh nghiệp (DN) với nhau hoặc khiếu kiện giữa cơ quan Nhà nước với DN...)

- Các sáng kiến cộng đồng (sáng kiến hay, được khen thưởng/ vinh danh..)

- Các chính sách, nội dung hỗ trợ của các sở, ngành liên quan đến SHTT – Hợp tác quốc tế về SHTT...

g) Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất: Thu thập, tổng hợp thông tin về các mô hình, hoạt động của DN trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn Thành phố

h) Hoạt động KH&CN và ĐMST tại cơ sở

- ĐMST trong khu vực công (đô thị thông minh, chuyển đổi số, chính phủ điện tử):

+ Đào tạo, tập huấn (nội dung đào tạo, tập huấn; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

+ Triển khai, ứng dụng mô hình, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành (tên mô hình, giải pháp; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; hiệu quả đạt được)

- Về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn:

+ Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên tài liệu mô hình; mục tiêu);

+ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác); hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được).

+ Chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác), sản phẩm mô hình; hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được)

- Hỗ trợ DN nâng cao năng lực ĐMST

Các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm cho doanh nghiệp: về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc, giới thiệu các chính sách hỗ trợ về KH&CN, ĐMST, khởi nghiệp; quỹ phát triển KH&CN của DN; … (tên lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; số lượng DN tham dự); hỗ trợ DN đổi mới công nghệ (tên DN được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; giải pháp công nghệ mà DN được hỗ trợ; kinh phí hỗ trợ; hiệu quả đạt được).

- ĐMST trong trường học

Các cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do quận huyện, TP Thủ Đức tổ chức (tên cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

1.2. Sản phẩm dự kiến

- Hệ thống báo cáo trực tuyến cập nhật thông tin tổng hợp về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM hàng ngày từ kênh truyền thông báo chí;

- Báo cáo tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 theo tháng/ quý/năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động khoa học công nghệ, ĐMSTtrên địa bàn TP. HCM.

- Có kinh nghiệm thực hiện hoạt động truyền thông về KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

1.1. Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM năm 2023;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

1.2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc đóng dấu công văn đến của Sở (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

- Người liên hệ: bà Đỗ Thị Quỳnh Hương, email: vp.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39327831.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 – 2019.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên cơ quan: Bệnh viện Nhân dân 115.

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại:  028. 38654249

- Cá nhân chủ nhiệm:

+ Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

+ Số CCCD: 079171035859

+ Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thành viên tham gia:

+ GS. TS Bùi Thị Thu Hà

+ TS. BS Đỗ Quốc Huy

+ CNĐD Trần Thị Hạnh

+ CNĐD Văn Thị Thu Hương

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 05/2017 – 01/2019

- Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dung sản phẩm

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

Gồm 27 chuẩn năng lực hút đờm nhằm năng cao năng lực hút đờm cho điều dưỡng bệnh viện Nhân dân 115, hạn chế các nguy cơ nhiễm khuẩn, suy hô hấp...

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng về qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

- Được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 4189/QĐ-SYT ngày 18/6/2020

10-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích thực phẩm vân tay.

Tổ chức/cá nhân đề nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức đề nghị:

+ Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

+ Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

+ Điện thoại:  028.39613696

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Hạnh

+ Số CCCD: 079175013723

+ Địa chỉ: 173/72 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm/chỉ tiêu khoa học đạt được

1

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật ong, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường.

2

Quy trình phân tích thực phẩm vân tay trái cây và nước ép

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã thực hiện đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.005954T do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 12 năm 2017. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ khuyến nghị công ty có thể áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

03-03-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (sau đây gọi tắt là dự án). Nội dung cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH

- Ứng dụng các mô hình tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nhằm tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

- Từng bước hình thành và phát triển nền tảng trực tuyến về hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục bao gồm các nội dung liên quan đến đào tạo STEM, STEAM, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giáo dục kết nối với nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

a) Mục tiêu

Phối hợp với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

d) Điều kiện

- Đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng phối hợp chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.

- Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách phối hợp sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách phối hợp tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNPH);

- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMNV, dự toán);

- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết dự án;

- Các sản phẩm có liên quan;

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

Link tham khảo Chính sách hỗ trợ: Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp

2. Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp

a) Mục tiêu

Tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất,
kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu,  Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30.000.000 đồng/ tài liệu.

d) Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp (giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản), chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế biến sau thu hoạch) có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để xây dựng tài liệu mô hình.

đ) Hồ sơ đăng ký

- Phiếu đăng ký và bảng dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tài liệu (Mẫu ĐKTL);

- Giới thiệu tài liệu (Mẫu GTTL);

- Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và
cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Tài liệu mô hình gồm: bản giấy, tập tin điện tử (PDF, word); báo cáo tổng kết; bản tóm tắt tài liệu; video clip hướng dẫn mô hình (tối thiểu 15 phút).

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện xây dựng tài liệu mô hình.

3. Triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục

a) Mục tiêu

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, thông qua các cuộc thi, hội thảo, sự kiện kết nối (STEM, STEAM, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo, …), huấn luyện, bồi dưỡng giáo dục về STEM, STEAM, chương trình trải nghiệm, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, xây dựng chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo, STEM, STEAM trực tuyến cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức (phòng Kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Khoa học và Công nghệ…) thông qua các đơn vị tổ chức, các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức).

c) Quyền lợi

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng.

d) Điều kiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực thực hiện dự án. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

đ) Hồ sơ đăng ký

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu TMNV);

- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện (mẫu dự toán).

e) Hồ sơ nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (Mẫu BCTK);

- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn hoặc nộp trực tiếp (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).

- Các biểu mẫu vui lòng tham khảo tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn, cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: Xem Chính sách hỗ trợ - Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp;

+ Nội dung 2, 3: Xem Thông báo - Mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục trong năm kể từ ngày ban hành Thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

- Điện thoại: (028) 3 9307 463.

- Người liên hệ: Ông Huỳnh Chí Cường./.

17-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Đầu tư từ ngân sách Thành phố cho KH&CN đạt trên 2% tổng chi ngân sách Thành phố, trong đó phấn đấu nâng tỉ lệ dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo đạt 30%.
2. Tỷ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ KH&CN đạt trên 70%; ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đạt 60%.
3. Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt 50% so với cả nước.
II. NỘI DUNG
1. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số

a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và xây dựng các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án Đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, mô hình, nền tảng số phục vụ công tác quản trị, điều hành lĩnh vực công, lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mô hình, giải pháp, công nghệ để thu thập và cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản trị, điều hành, lập kế hoạch, quy hoạch, dự báo… phục vụ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - quản trị, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp, công nghệ, mô hình hỗ trợ phát triển các nền tảng số phục vụ các ngành công nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ công tác quản trị - điều hành và thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng giải pháp, công nghệ và triển khai áp dụng mô hình quản lý sản xuất thông minh cho các ngành công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế chia sẻ và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình.

2. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm và triển khai áp dụng thử nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng ứng dụng công nghệ cao; đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thân thiện môi trường; có vai trò thúc đẩy phát triển ngành.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, mô hình, công nghệ, vật liệu mới nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

3. Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
a) Mục tiêu
Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y - Dược, tạo ra các sản phẩm để nâng cao chất lượng dự phòng, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Y học lâm sàng - cận lâm sàng

+ Nghiên cứu phát triển công nghệ y - sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực;

+ Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật mới trong tầm soát, chẩn đoán (chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, sinh học phân tử, công nghệ sinh học,…) và trong điều trị (vi phẫu thuật, phẫu thuật bằng robot, ứng dụng laser, tế bào gốc);

+ Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ khác phục vụ công tác chẩn đón và điều trị;

+ Nghiên cứu kết hợp Đông Tây y trong phục hồi chức năng và điều trị bệnh mãn tính.

- Y học dự phòng: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự phòng.

- Y học cộng đồng

+ Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,…; Nghiên cứu tình hình và dự báo tiến triển các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường...) và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu sự gia tăng bệnh; Xác định “Chỉ số sức khỏe và bệnh tật” của người dân thành phố; Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống ở người già;

+ Nghiên cứu các chiến lược và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu phát triển mạng lưới thầy thuốc gia đình;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp nâng cao sức khỏe, an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất;

+ Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi khí hậu lên sức khoẻ người dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng nặng;

+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến, đóng gói… nhằm nâng cao công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Y tế thông minh

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình y tế thông minh trong quản lý mạng lưới các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám - chữa bệnh; quản lý và sử dụng dược phẩm, trang thiết bị y tế... và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chiết xuất, bào chế và sản xuất thuốc mới từ nguồn dược liệu trong nước; 

+ Nghiên cứu phát triển thuốc mang tên gốc thay thế dược phẩm ngoại nhập;

+ Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hoá các mô hình dược lý tế bào, dược lý phân tử và nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới trong phân tích, kiểm nghiệm phục vụ sản xuất dược phẩm.

- Phát triển công nghiệp Dược: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ in 3D hỗ trợ sản xuất linh kiện thay thế, cấy ghép, tái tạo trong y học.

4. Chương trình Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
a) Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và phát triển giống cây, giống con.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống cây trồng chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây của khu vực.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra giống vật nuôi chất lượng, có năng suất lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành trung tâm giống con của khu vực;

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống một số đối tượng nuôi có giá trị.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và triển áp dụng khai thử nghiệm trong chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ nông sản, chế biến các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc, chế phẩm sinh học, kit chẩn đoán bệnh phục vụ công tác kiểm soát, khống chế, điều trị dịch bệnh trong nuôi, trồng.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong bảo tồn nguồn gen, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài bản địa, đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, giải pháp, mô hình theo hướng công nghiệp 4.0 và triển khai áp dụng thử nghiệm trong các khâu trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững.

5. Chương trình Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị
a) Mục tiêu

Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu các mô hình, giải pháp tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế Thành phố.
b) Các nội dung nghiên cứu ưu tiên

- Kinh tế

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, dịch vụ công, mô hình tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công; nghiên cứu mô hình, cơ chế, chính sách chuyển dịch kinh tế, phát triển kinh tế số... để tạo ra động lực mới cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế;

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực cụ thể và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển;

+ Nghiên cứu các mô hình xã hội hóa, hợp tác công tư thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu nâng cao năng lực quản trị, quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế.

- Con người - văn hóa - xã hội đô thị

+ Nghiên cứu các vấn đề về xã hội đô thị, quản lý đô thị, văn hóa đô thị, con người và gia đình đô thị và xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách quản trị - phát triển; các vấn đề về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;

+ Nghiên cứu xây dựng các mô hình mới và áp dụng thử nghiệm trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Dân số và phát triển

+ Nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và quan hệ, tác động của dân số với phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và quản lý điều hành công tác dân số;

+ Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Bảo vệ môi trường

+ Nghiên cứu công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; Nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng sản lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất túi, bao bì thân thiện môi trường;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong công tác: phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…;

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế phát triển bền vững, chính sách phải đáp ứng chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ trong quan trắc và bảo vệ môi trường.

- Phát triển vật liệu xây dựng mới

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới thay thế vật liệu xây dựng truyền thống, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường thay thế cát sử dụng trong xây dựng và thay thế cát san lấp;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh…

- Ứng phó biến đổi khí hậu

+ Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ ứng dụng nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu truyền thống nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng;

+ Nghiên cứu xây dựng được các phương án di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

+ Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp nhằm giải phát thải khí nhà kính;

+ Nghiên cứu thiết kế và áp dụng thành công nhà ở thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng.

- Thủy lợi

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển đê phục vụ hoạt động thủy lợi; 

+ Triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước, cấp nước sinh hoạt, tái sử dụng nước và tiêu, thoát nước;

+ Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, cấu kiện mới và công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ và xây dựng dữ liệu phục vụ tìm kiếm cứu nạn, csdứu hộ, phòng chống thiên tai.

6. Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các Chương trình/Kế hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (danh mục đính kèm)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia
Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (chi tiết http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

3. Yêu cầu sản phẩm cần đạt

- Phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố.

- Mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

- Góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Điều kiện xem xét cấp kinh phí

a) Hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí: nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Có sản phẩm phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố;

- Có sự hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện.

c) Cấp tối đa đến 100% tổng kinh phí: nhiệm vụ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt từ 80/100 điểm trở lên và có sản phẩm đáp ứng một trong các tiêu chí: phục vụ cho khu vực công của Thành phố; phục vụ cho cộng đồng người dân Thành phố; phục vụ nhóm doanh nghiệp của Thành phố; sản phẩm mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH); 

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng Thông báo.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục IV.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ: Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf, không đặt mật khẩu và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện. Hồ sơ nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN (theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn).

3. Thời gian thẩm định hồ sơ


- Giai đoạn 1: tháng 3/2023 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2023.

- Giai đoạn 2: tháng 7/2023 đối với các hồ sơ nộp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Đối với các hồ sơ nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023: sẽ được thẩm định vào Quý I/2024.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 hoặc 028.39325883 (Phòng Quản lý Khoa học)./.

17-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Đợt 1 năm 2023 (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm theo dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2023-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

13-02-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đánh giá điều trị đa mô thức ung thư đại tràng giai đoạn II -  III.

- Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

- Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  028. 39902468, 0918 231756

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Bảng mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, đặc điểm bướu, hạch khảo sát trong phẩu thuật, phác đồ - chu kỳ - tác dụng phụ hóa trị.

- Bảng khảo sát tỉ lệ sống còn toàn bộ và sống còn không bệnh.

Khuyến nghị đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cần phải thẩm định: nhiệm vụ thực hiện theo phác đồ chung nên không cần thẩm định

13-01-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Lãnh đạo Sở như sau:

Thứ, Ngày Tiếp công dân

Người tiếp công dân

Chức vụ

Quý 1 năm 2023

Thứ Sáu

13/01/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

27/01/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/02/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/02/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/02/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/3/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

17/3/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/3/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Quý 2 năm 2023

Thứ Sáu

07/4/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/4/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/4/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

12/5/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

19/5/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

26/5/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

09/6/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

16/6/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

23/6/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 3 năm 2023

Thứ Sáu

07/7/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

14/7/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

21/7/2023

- Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

11/8/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

18/8/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

25/8/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/9/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/9/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/9/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Quý 4 năm 2023

Thứ Sáu

13/10/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

20/10/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

27/10/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

10/11/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

17/11/2023

- Bà Chu Vân Hải

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

24/11/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

08/12/2023

- Ông Nguyễn Việt Dũng

- Giám đốc

Thứ Sáu

15/12/2023

- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

- Phó Giám đốc

Thứ Sáu

22/12/2023

- Ông Lê Thanh Minh

- Phó Giám đốc

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân – Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

09-01-2023
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017 - 2019

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng

27 chuẩn năng lực hút đờm của điều dưỡng 

 

2

Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực

- Chương trình đào tạo đạt hiệu quả

- Được Hội đồng thẩm định Sở Y tế phê duyệt

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 38654249

Website: benhvien115.com.vn

Người đại diện pháp lý: TS. BS PHAN VĂN BÁU

Cơ quan chủ quản (nếu có): Sở Y tế

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1971                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079171035859

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: 227/31 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0909 363531             

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y học
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Nâng cao, cải thiện năng lực hút đờm của điều dưỡng để mang lại hiệu quả chăm sóc người bệnh hút đờm.

- Xây dựng chương trình đào tạo năng lực hút đờm dựa trên chuẩn năng lực và tổ chức được các lớp đào tạo cho điều dưỡng.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Kết quả phổ biến thông qua Hội nghị khoa học khối Điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân 115 và đăng trên các tạp chí y dược.

- Sở Y tế đã phổ biến và ban hành Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Y tế có thể ban hành và áp dụng Chương trình đào tạo qui trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng cho các bệnh viện trên toàn quốc và các trường đào tạo điều dưỡng.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

  Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

06-01-2023
Nội dung thông báo:

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip, trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn, với tên miền: truongsaxanh.vietnam.vn.

Với góc nhìn chân thực, sống động và gần gũi về cuộc sống ở Trường Sa, Triển lãm góp phần mang hình ảnh biển, đảo quê hương tới gần hơn với nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”.

28-12-2022
Nội dung thông báo:

Từ năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương sớm thực hiện, ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm thuộc Dự án Mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2017); Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Kế hoạch số 3355/KH-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2016 về triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc rau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Các chương trình, đề án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể đã và đang hình thành thói quen thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong các cơ sở sản xuất để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ý thức được việc cần thiết phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trong giao dịch, mua bán sản phẩm, hàng hóa để phần nào yên tâm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giao dịch và nhiều lợi ích khác nữa. Cùng với thời gian, các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã tạo được niềm tin, thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã và đang sử dụng nhiều hình thức khác nhau thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như dãy mã số mã vạch, mã QR code,… nhiều loại ứng dụng khác nhau để thực hiện nhận diện và quản lý sản phẩm, hàng hóa; Các ứng dụng được sở, ban ngành, doanh nghiệp đã và đang sử dụng chưa mang tính kết nối dữ liệu và thống nhất trong cả nước. Thực trạng này làm cho việc quản lý, truy xuất dữ liệu không nhất quán và chưa đồng bộ, mang tính tự phát và còn nhiều hạn chế, khó khăn trong kết nối và chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu cũng như thực hiện các giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1039/QĐ-UBND) và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Quyết định số 1040/QĐ-UBND).

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các sở ngành liên quan và UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND, Thành phố sẽ tập trung vào các nhóm việc cụ thể như: Rà soát các văn bản về truy xuất nguồn gốc; Tập huấn về truy xuất nguồn gốc; Lập danh mục các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn; Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của thành phố, kết nối với hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc Quốc gia.

Trước mắt trong năm 2022, năm đầu của kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai thực hiện các công việc như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến về Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của Thành phố; Khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng, nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố khi Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia được đưa vào vận hành; Tham mưu UBND Thành phố ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc trên địa bàn…

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND và Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1445/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia tổ chức 01 Hội nghị về tuyên truyền cho công tác truy xuất nguồn gốc (tháng 6/2022 với hơn 100 lượt người tham dự), 03 lớp phổ biến về tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, quận huyện, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan, bao gồm: TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn; TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc -Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung; TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm; TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi (tháng 11/2022 với 265 lượt người tham dự).

Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp các Sở ngành, quận huyện đề xuất danh mục ưu tiên truy xuất nguồn gốc để trình UBND Thành phố ban hành nhằm định hướng hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý ATTP, các sở ngành, quận huyện tiếp tục thực hiện triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, chú trọng vào công tác huấn luyện cho người làm công tác truy xuất nguồn gốc ở doanh nghiệp, thiết lập hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia khi đưa vào vận hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên truy xuất nguồn gốc thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kiểu mẫu thuộc các lĩnh vực rau quả tươi, gia súc và gia cầm, thủy sản, thực phẩm,... trên địa bàn Thành phố sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Bộ TCVN 13166 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm gồm các phần sau đây:

- TCVN 13166-1:2020, Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 13166-2:2020, Phần 2: Thịt trâu và thịt bò;

- TCVN 13166-3:2020, Phần 3: Thịt cừu;

- TCVN 13166-4:2020, Phần 4: Thịt lợn;

- TCVN 13166-5:2020, Phần 5: Thịt gia cầm.

TCVN 13166-4:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện một hoặc, nhiều vai trò trong chuỗi cung ứng thịt lợn. Ở đây hoạt động của các bên đóng vai trò chính và vai trò hỗ trợ trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

         Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng thịt lợn để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu chuẩn này được sử dụng đồng thời với TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung.

         Về yêu cầu chung: Cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng thịt lợn phải đáp ứng các yêu cầu chung nêu trong Điều 5 của TCVN 13166-1:2020, Mô hình truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thịt lợn được minh họa sau

5.png

          Các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu như:

 1. a) Đối với lợn thương phẩm, các yếu tố truy xuất nguồn gốc chủ yếu bao gồm:

- Mã định danh từng cá thể hoặc đàn lợn;

- Thông tin về lợn như tuổi (ngày sinh hoặc tháng sinh), địa điểm sản xuất giống, nuôi vỗ béo và xuất bán;

- Mẻ/lô thức ăn (ngũ cốc và các chất bổ sung) và xác định chất lượng thông qua các tài liệu cung cấp về thức ăn bổ sung;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật;

- Thông tin điều trị thú y.

 1. b) Đối với thân thịt lợn là thương phẩm không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc sử dụng số định danh ứng dụng AI của GTIN (01) và AI của số mẻ/lô (10) hoặc AI của số xêri (21), sử dụng SSCC liên kết thân thịt với ID của từng cá thể lợn hoặc ID đàn vật lợn
 2. c) Đối với vật chứa là thương phẩm có khối lượng thay đổi không được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán, các yếu tố truy xuất nguồn gốc được định danh bằng GTIN + số mẻ/lô hoặc GTIN + số xêri, tất cả thông tin này phải xuất hiện ở định dạng mã vạch (ví dụ: mã vạch GS1-128) và ở định dạng có thể đọc được bằng mắt;
 3. d) Đối với các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã khi bán lẻ tại điểm bán

Các thương phẩm có khối lượng thay đổi được quét mã tại điểm bán có thể áp dụng hai ứng dụng GS1 chính. Sử dụng GTIN và sử dụng RCN được mã hoá với mã vạch EAN/UPC.

Các dạng thương phẩm được tóm tắt trong Bảng 3.

4.jpg

 

         Định danh thương phẩm: được áp dụng cho Thẻ thân thịt và Sản phẩm thịt lợn (thương phẩm) trong thương mại thường có khối lượng thay đổi do quá trình sản xuất tạo ra một loạt sản phẩm cùng loại có khối lượng khác nhau hoặc do sản phẩm được sản xuất theo đơn hàng đặc biệt về số lượng hoặc khối lượng.

         Định danh và thu thập dữ liệu tự động sẽ được áp dụng như sau:

Cơ sở giết mổ lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại  thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm (ví dụ: thịt lợn sữa, thịt lợn nái, thay vì “thịt lợn”)

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

M, L

6

Số thẻ tai

Al (251)

C

7

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

Phân loại thân thịt

 

L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

10

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

11

Nước xuất xứ (country of birth)

Al (422) ORIGIN

C, L

12

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo (country of rearing/fattening)

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

13

Nước có cơ sở giết mổ (country of slaughtering)

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

14

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở pha lọc thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

Al (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT Al (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng [hạn sử dụng cuối cùng (expiration date/use by dates) hoặc hạn sử dụng tốt nhất (best before dates)]

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

11

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

12

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

13

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

14

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY - INITIAL PROCESS.

C, L

15

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

16

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

17

Nước có cơ sở pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở sơ chế sau pha lọc (phân loại, xay, đóng gói...) thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

AI (412) PURCHASE FROM

C

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

C

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

SSCC

Al (00) SSCC

C

4

GTIN

AI (01) GTIN hoặc Al (02) CONTENT

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

5

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

AI (21) SERIAL

M, L

6

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

C, L

7

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

C, L

8

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ

Al (7030) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở giết mổ

 

 

9

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở pha lọc

Al (7031) PROCESSOR

C,L

Tên cơ sở pha lọc

GLN master data

 

10

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (7032) PROCESSOR

C, L

Tên cơ sở sơ chế sau pha lọc

GLN master data

 

11

Số giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến tiếp theo

Al (7033-7039) PROCESSOR#s

C, L

Tên cơ sở sơ chế chế biến tiếp theo

GLN master data

 

12

Ngày giết mổ

Al (7007) HARVEST DATE

C

13

Ngày cấp đông đầu tiên (nếu có)

Al (7006) FIRST FREEZE DATE

C, L

14

Ngày sản xuất

Al (11) PROD DATE

C

15

Nước xuất xứ

Al (422) ORIGIN

C, L

16

Nước có cơ sở chăn nuôi/vỗ béo

Al (423) COUNTRY-INITIAL PROCESS.

C, L

17

Nước có cơ sở giết mổ

Al (424) COUNTRY - PROCESS

C, L

18

Nước tại đó thực hiện toàn bộ quá trình (nếu có)

Al (426) COUNTRY - FULL PROCESS

C, L

19

Nước có cơ sở sơ chế sau pha lọc

Al (425) COUNTRY-DISASSEMBLY

C, L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

 

Cơ sở bán lẻ thịt lợn thực hiện định danh và thu thập dữ liệu tự động như sau:

Thứ tự

Mã GS1/Yếu tố dữ liệu chính

Định danh và thu thập dữ liệu tự động (AIDC)

Phân loại thông tin

1

GLN bên gửi hàng/nhà cung cấp 1)

 

 

Tên nhà cung cấp

GLN master data

L

Địa chỉ nhà cung cấp

GLN master data

L

Mã số nhà cung cấp (nếu có)

 

L

2

GLN bên nhận hàng 1)

 

 

Tên cơ sở tiếp nhận

AI (410) SHIP TO LOC

L

Địa chỉ cơ sở tiếp nhận

L

Mã số cơ sở tiếp nhận (nếu có)

L

3

GTIN

Al (01) GTIN

M

Tên sản phẩm

GTIN master data

L

Chủng loại sản phẩm

 

C

4

Số mẻ/lô hoặc Số xêri

Al (10) BATCH/LOT

Al (21) SERIAL

(C), L

5

Số lượng hoặc khối lượng tịnh

Al (30) VAR.COUNT

Al (310) NET WEIGHT (kg)

(C), L

6

Hạn sử dụng (hạn sử dụng cuối cùng hoặc hạn sử dụng tốt nhất)

Al (15) BEST BEFORE DATES

Al (17) USE BY OR EXPIRY

(C), L

1) Lựa chọn từ AI 410 đến AI 415 tùy thuộc vào vai trò của cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt lợn.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc do nhóm công tác về Truy xuất nguồn gốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 12850:2019 xây dựng dựa trên các nguyên tắc trọng tâm là “Định danh - Thu thập - Chia sẻ”. Các nguyên tắc này được sử dụng để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc luôn đạt được hiệu quả.

Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc trong một tổ chức cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng. Được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không phân biệt quy mô của tổ chức, chuỗi cung ứng và áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc cho từng lĩnh vực, sản phẩm.

Một số thuật ngữ và định nghĩa được dùng tại TCVN 12850:2019:

 “Truy xuất nguồn gốc (traceability)” được định nghĩa là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

Đối tượng truy xuất (traceable object)” là đối tượng vật lý hoặc đối tượng số có thể và cần thiết phải được xác định trong chuỗi cung ứng.

Địa điểm truy xuất nguồn gốc (traceability location)” là khu vực vật lý được chọn nằm trong phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc.

3.png

 

Truy xuất ngược (tracing)” là khả năng xác định nguồn gốc và đặc tính hoặc lịch sử của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều ngược (thông qua việc giám sát từ trước) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

Truy xuất xuôi (tracking)” là khả năng xác định vị trí hoặc dõi theo lộ trình của một đối tượng truy xuất cụ thể theo chiều xuôi (thông qua việc giám sát tiếp sau) dựa trên dữ liệu được ghi lại tại các điểm được xác định của chuỗi cung ứng.

2.jpg

 

“Bên tham gia (party)” là tổ chức hoặc cá nhân là một thực thể trong chuỗi cung ứng.

“Tổ chức (organization)” là nhóm người và phương tiện có sự sắp xếp bố trí trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ.

“Chuỗi cung ứng (supply chain)” là hệ thống các tổ chức và quá trình kinh doanh có liên quan đến việc sản xuất, phân phối và duy trì sản phẩm hoặc tài sản.

3.png

 

Sự kiện theo dõi trọng yếu (critical tracking event) – CTE” là hồ sơ về việc hoàn thành một bước trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng, là mấu chốt cần ghi lại và chia sẻ nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối.

Phần tử dữ liệu chính (key data element) – KDE” là những dữ liệu cần có trong một CTE để thể hiện chính xác những gì xảy ra trong một bước của quá trình sản xuất, kinh doanh, nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Phần tử dữ liệu chính phải phản ánh được các thông tin về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Vật mang dữ liệu (data earner)” là các phương tiện hiển thị dữ liệu ở dạng mà máy có thể đọc được.

1.png

 

Tính minh bạch (transparency)” là khả năng nhận biết và tiếp cận các thông tin chính xác trong chuỗi cung ứng (kể cả người tiêu dùng), bao gồm việc tự nguyện cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho đối tác thương mại và người tiêu dùng.

Vòng đời sản phẩm (product life cycle)” là toàn bộ quá trình từ khi sản phẩm ra đời đến khi loại bỏ.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc (traceability system)” là hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm và phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”: Để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm.

- Nguyên tắc “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính (KDE)”: Các phần tử dữ liệu chính (KDE) phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

- Nguyên tắc “Minh bạch”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất.

- Nguyên tắc “Có sự tham gia đầy đ các bên truy xuất nguồn gốc”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

Yêu cầu về hệ thống:

 • Yêu cầu khả năng tương tác: Tổ chức phải xác định khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc (xem hình), bao gồm các phần tử tối thiểu (lớp cốt lõi) cần thiết cho việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, và mô tả cách các phần tử bổ sung có thể được thêm vào để giải quyết các yêu cầu của ngành nghề cụ thể, phân loại sản phẩm, khu vực và vùng ứng dụng.

3.png

Khung chung cho hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng tương tác

 • Yêu cầu về tính đa dạng: Tổ chức phải xác định đầy đủ các nhu cầu, mục tiêu khi thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 • Yêu cầu về định danh: Tổ chức phải định danh đơn nhất các đối tượng truy xuất. Việc định danh các đối tượng truy xuất có thể theo 3 mức định danh chính (Định danh loại sản phẩm; Định danh lô, mẻ và Định danh đơn vị).
 • Yêu cầu về phạm vi hệ thống truy xuất nguồn gốc: Tổ chức phải xác định phạm vi của hệ thống truy xuất nguồn gốc, bao gồm: Số bước trước - sau mà chuỗi cung ứng của tổ chức cần phải chia sẻ dữ liệu; số các bên truy xuất nguồn gốc tham gia trong tổ chức hoặc chuỗi cung ứng mà tổ chức cần tương tác trực tiếp; các thành phần chính, bao bì và các nguyên liệu gián tiếp mà tổ chức cần theo dõi; nhu cầu tích hợp chia sẻ dữ liệu với người dùng cuối của hệ thống.
 • Yêu cầu về quản lý hệ thống: Tổ chức phải đảm bảo rằng hệ thống truy xuất nguồn gốc được xây dựng và kiểm soát phù hợp, hiệu quả.

Yêu cầu về dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập từ các bộ phận và quá trình khác nhau trong phạm vi truy xuất nguồn gốc đã xác định, bao gồm dữ liệu về chất lượng và an toàn của sản phẩm. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải được tạo ra khi một quá trình liên quan đến truy xuất nguồn gốc được thực hiện trong tổ chức, bao gồm thông tin để trả lời câu hỏi “Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào và Tại sao” (5W).

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng dữ liệu khác nhau, có tính thích ứng và có khả năng nâng cấp, được xây dựng dựa trên một chuẩn chung với các bên tham gia để đảm bảo khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu.

Tổ chức phải xác định các sự kiện theo dõi trọng yếu (CTE) và các phần tử dữ liệu chính (KDE) trong các quá trình nghiệp vụ nội bộ của mình. Thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu, lưu trữ, chia sẻ bên trong và bên ngoài một cách có hiệu quả. Mỗi bên truy xuất trong tổ chức phải có khả năng truy xuất ngược trực tiếp tới các bên truy xuất cung ứng đối tượng truy xuất và truy xuất xuôi trực tiếp tới bên tiếp nhận đối tượng truy xuất.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có khả năng tương tác và trao đổi thông tin với các bên tham gia trong chuỗi cung ứng. Truy vấn được dữ liệu ở tuyến trước và tuyến sau của tổ chức, đồng thời có khả năng tiếp nhận chuỗi cung ứng phát sinh (Chuỗi cung ứng phát sinh là các chuỗi cung ứng trong đó hầu hết các sản phẩm, chuỗi kiểm soát và chuỗi sở hữu không được xác định trước).

Yêu cầu về quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc:

Tổ chức phải chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu khi khối lượng dữ liệu truy xuất nguồn gốc được thu thập tăng dần theo thời gian, bao gồm hoạt động thu thập, lưu trữ và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của tổ chức phải được xây dựng từ ba nguồn dữ liệu gồm: nguồn dữ liệu gốc (nguồn dữ liệu nghiệp vụ chung được sử dụng trên tất cả các hệ thống, ứng dụng và quá trình cho toàn bộ tổ chức), nguồn dữ liệu giao dịch (là kết quả của các giao dịch kinh doanh) và nguồn dữ liệu sự kiện nhận biết (thu thập những đối tượng đã tham gia vào quá trình, thời điểm quá trình diễn ra, nơi các đối tượng đã và sẽ đi qua, tại sao).

Tổ chức phải xác định các thông tin truy xuất nguồn gốc được chia sẻ với các bên tham gia, phương thức chia sẻ thông tin và cách thức kiểm soát phù hợp. Thông tin truy xuất nguồn gốc phải được lưu trữ nhằm đảm bảo sẵn có và phù hợp để sử dụng tại vị trí truy xuất nguồn gốc khi cần, được bảo vệ thỏa đáng (không làm thay đổi tính toàn vẹn, không làm mất tính bảo mật), được lưu trữ và hủy bỏ thích hợp./.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

26-12-2022
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các quy trình để phân tích kiểm định chất lượng thực phẩm, thức ăn gia súc, hoá mỹ phẩn, môi trường, phân bón, truy tìm nguồn gốc sản phẩm và xây dựng phòng thí nghiệm phân tích

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ đã chọn tạo được 09 quy trình cơ bản kiểm định, phân tích với các đặc điểm sau:

 

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình kiểm nghiệm Phân tích thực phẩm các loại

 

Với việc phân tích đồng vị bền Carbon

C13, N15 và O18 giúp phát hiện được sản phẩm thực phẩm có đúng như công bố của nhà sản xuất: Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm 100% nguyên chất.

 

2

Quy trình kiểm nghiệm phân tích mật ong

Với kỹ thuật phân tích hiện đại LC – MS/MS; GC – MS.MS, LC – HRMS và isotope giúp đánh giá chất lượng mật ong nhanh và chính xác: Các chỉ tiêu chất lượng mật Ong, tồn dư Hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh và sự pha trộn mật ong với các syrup, đường nhằm gian lận

 

3

Quy trình kiểm nghiệm phân tích dầu mỡ động thực vật

Với phương pháp cổ điển như chuẩn độ giúp cho PTN: Kiếm tra các chỉ tiêu trong dầu để đánh giá chất lượng dầu xem có chứa các acid béo tự do bao nhiêu,hàm lượng chất dinh dưỡng bao nhiêu . Ngoài ra có các chất nhựa , sáp hay không hoặc các độc tố , các tạp chất . Phân biệt được dầu nào có giá trị dinh dưỡng cao , mùi vị thế nào loại nào ít biến đổi trong quá trình chế biến và bảo quản để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

 

4

Quy trình kiểm nghiệm phân tích phụ gia thực phẩm

Sử dụng thiết bị ICP/MS giúp phân tích nhanh các kim loại nặng có trong phụ gia thực phẩm. Đồng thời sử dụng phương pháp nung, sấy để xác định được lượng tro, chất không tan trong nước, khối lượng hao hụt khi sấy.

 

5

Quy trình kiểm nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Thành phần các chất trong thức ăn chăn nuôi như: protein, protein tiêu hóa, béo tổng, tro tổng, tro không tan trong HCl, xơ thô, photpho tổng, độ ẩm, NaCl ; các nguyên tố, các kim loại nặng …

 

6

Quy trình kiểm nghiệm phân tích hoá mỹ phẩm

Phân tích nhanh, chính xác các chất cấm, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng:

Kim loại nặng, các parabens, hóa chất

MIT và MCIT

 

7

Quy trình kiểm nghiệm phân tích môi trường

Phân tích tốt các chỉ tiêu VOCs, Kim loại nặng, Hóa chất bảo vệ thực vật,...các Vi sinh vật gây hại cho sức khỏe.

 

8

Quy trình kiểm nghiệm phân tích phân bón

Kết quả phân tích nhanh hơn, độ chính xác tốt hơn và một lần phân tích được nhiều kim loại hơn.

 

9

Quy trình kiểm nghiệm phân tích bao bì tiếp xúc với thực phẩm

Phân tích các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe tồn dư trên các bao bì bao gói, chứa đựng dùng trong bao gói và chế biến thực phẩm.

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

Địa chỉ: 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39613696

Website: http://www.hoanvustc.com.vn

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1975              Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 079175013723

Chức danh khoa học (nếu có):

Chỗ ở hiện tại: 173/72 Khuông Việt, Phường Phu Trung, Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028 3961 3696

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Phân tích thử nghiệm, Kiểm nghiệm
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Tham gia vào chương trình của Nhà nước về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện sống cho cộng đồng.

Đóng góp vào việc kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, đầy mạnh xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng giá trị kinh tế và uy tín hàng Việt Nam.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Thông qua sản xuất - kinh doanh dược phẩm và TPCN, Hoàn Vũ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, phát triển và khẳng định vai trò của việc kiểm soát an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đối với sản xuất.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ươm tạo - phát triển các giải pháp phân tích kiểm định công nghệ cao góp phần giải quyết nhanh các yêu cầu sản xuất.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

23-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Đề án khoa học “Đề án cơ sở, lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Đề án cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền chung) và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền riêng), qua đó phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường tính công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với

trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

Tổ chức đăng ký có thể đề xuất nội dung phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền chung) và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền riêng).

- Làm rõ những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư…).

- Đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp trong tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng tạo sự thống nhất trong áp dụng.

- Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành những giải pháp liên quan đến thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân Thành phố và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

- Danh mục các việc thuộc thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân Thành phố có thể triển khai thực hiện.

- Danh mục các việc thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có thể triển khai thực hiện.

- Danh mục các việc còn vướng mắc bất cập cần xin ý kiến các cơ quan Trung ương liên quan thẩm quyền chung/ thẩm quyền riêng của Ủy ban nhân dân Thành phố/Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu A2-TMNVKHXHNV kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

Các mẫu biểu vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/01/2023.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục III.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: CSLLPL - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học).

15-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh các gói hỗ trợ trong dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” như sau:

1. Chương trình hỗ trợ PEs (doanh nghiệp tiên phong)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Dưới 500 lao động toàn thời gian:

+ Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh chấp pháp lý.

+ Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao động toàn thời gian.

- Sản phẩm Giá trị Việt:

+ Sản phẩm đã có nhãn hiệu Việt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối.

+ Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/quốc tế.

- Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu.

- Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp:

+ 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021.

+ Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021.

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

 2. Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Không quá 500 lao động toàn thời gian.

- Doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua.

- Không có tranh chấp pháp lý.

- Thuộc 1 trong 5 ngành ưu tiên (Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến - chế tạo; Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ; Công nghệ thông tin; Logistics).

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

3. Cách thức đăng ký

- Trực tuyến: đăng ký qua website dự án www.ipsc.vn hoặc www.business.gov.vn.

- Trực tiếp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

13-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Đánh giá điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị ung thư đại tràng giai đoạn II – III

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị của ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Cung cấp nguồn dữ liệu về tỷ lệ đặc điểm nhân trắc, triệu chứng lâm sàn và cận lâm sàn, phương pháp điều trị phẩu thuật, hóa trị của đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện tư dùng tham khảo trong các nghiên cứu về chủ đề liên quan ở Việt Nam

 

2

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm ở người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Đóng góp chứng cứ ý khoa cho thấy hiệu quả của phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị cho người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II – III qua tỉ lệ sống còn không bệnh. Bác sĩ điều trị cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể

 

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3990 2468, 0918231756

Website: hoanmysaigon.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HỮU TRÂM EM

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: LÊ THỊ THU SƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1964                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 082164000082

Chức danh khoa học (nếu có): Bác sĩ, chuyển khoa II

Chỗ ở hiện tại: 284 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028. 3990 2468        

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y Khoa
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào nguồn dữ liệu cảu Việt Nam về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III. Khảo sát sống còn không bệnh trong 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm của người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

- Dữ liệu về phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị, tỷ lệ sống còn toàn bộ 3 năm  và sống còn không bệnh 3 năm từ đó chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể người bệnh.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Nâng cao hiệu quả điều trị, gia tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

12-12-2022
Nội dung thông báo:
 1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất rau quả hữu cơ nhãn hiệu Happy Vegi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

  

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất rau quả hữu cơ

- Quy trình này giúp người trồng có thể ứng dụng công nghệ vi sinh trong quá trình chăm sóc từng loại rau. Tính toán được chu kỳ các loại rau theo mùa và các chủng vi sinh sử dụng phù hợp. Bên cạnh đó, kết hợp với việc luân canh, xen canh, cho đất nghỉ phù hợp với từng loại rau làm tăng khả năng kiểm soát sâu bệnh cũng như năng xuất của các loại rau quả.

- Quy trình này giúp nông dân có thể giúp ổn định năng xuất cho các vườn rau hữu cơ. Năng xuất trung bình 1kg/m2/tháng.

Các chứng chỉ Kiểm

định:

- Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ

- Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp

- Không sử dụng phân bón hoá học

- Không sử dụng giống biến đổi gen.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.6 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau, củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017, Hiệu lực: 26/09/2022-

25/09/2024.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.7 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các

hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau,

củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp

với các yêu cầu của

Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc

gia TCVN 11041-

2:2017, Hiệu lực:

26/09/2022-

25/09/2024.

2

Sản phẩm rau quả hữu cơ

Sản phẩm không tồn dư bất kỳ một loại hóa chất nào. Sản phẩm có mẫu mã đẹp phù hợp với thị trường. Do trong quá trình canh tác chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Quan điểm về hữu cơ trên vườn và chỉ sử dụng vi sinh, tôn trọng sự cân bằng sinh thái và tự nhiên.

Sản phẩm từ quy trình công nghệ sản xuất rau hữu cơ;

Quyền tác giả số 550/2020/QTG về “Sản phẩm rau hữu cơ – Nhãn hàng Happy Vergi”, Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 20 tháng 01 năm 2020

3

Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

- Quản trị nông nghiệp hữu cơ- học tập về trồng rau hữu cơ.

- Giúp người trồng viết nhật ký rõ ràng, minh bạch.

- Giúp bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận kho phối hợp nhịp nhàng và tối ưu hoá những công việc chi tiết.

Quyền tác giả số 3073/2020/QTG về

“Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ” do Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 29 tháng 05 năm 2020

 1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909018036, 0832711777, Hotline : 0909350229

Website: happyvegi.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

 1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273089754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ

Chỗ ở hiện tại: 20 cc Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.

Hồ Chí Minh

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 0832711777            

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Nông nghiệp hữu cơ
 2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP.HCM và khu vực Miền Nam

- Đề xuất các quy trình canh tác rau quả hữu cơ phù hợp với điều kiện khí hậu Miền Nam, đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Cung cấp các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cho cộng đồng

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

 1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

 1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

07-12-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 959/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định (file đính kèm)

02-12-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục nhiệm vụ nghiệm thu không sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận như sau:

Tên nhiệm vụ

Tổ chức/cá nhân đề nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Cá nhân tham gia

Thông tin liên hệ

Nội dung đề nghị

Lĩnh vực theo Bộ

Lĩnh vực theo Chương trình địa phương

Ngành

Thời gian thực hiện

Giấy chứng nhận (Số ngày cấp

Danh mục sản phẩm công nhận

Kinh phí đề xuất ban đầu

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tên sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Trương Hữu Khanh

BSCK2. Dư Tuấn Quy

341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, TP.HCM

(028) 3927 1119 

bvnhidong
@nhidong.org.vn

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ

Khoa học Y, Dược và sức khỏe

12 tháng

3858/GXNĐGTĐ-SKHCN
28/11/2022

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

- Cung cấp thông tin về sự tuân thủ phác đồ điều trị ARV ở bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và các yếu tố liên quan để tiến hành các bước can thiệp.
- Giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân từ bỏ điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị ARV, cũng như gián tiếp giảm tỉ lệ người nhiễm trong cộng đồng.
- Giúp nhà quản lý xây dựng các chương trình tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng hiệu quả hơn.

 

Thẩm định

Mô hình can thiệp tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng

Cải thiện hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS, từ đó giảm gánh nặng về kinh tế - xã hội do căn bệnh này gây ra

 

Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây.

Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

TS. Trương Phước Thiên Hoàng

1. Lê Châu Bào
2. Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
3. Đoàn Anh Bằng

127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

(028)39971869

 

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12 tháng

3878/2022/XNKQKHCN
29/11/2022

- Quy trình xử lý của bùn nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn duy tu bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn kênh rạch bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Thiết lập quy trình xử lý, tái chế bùn thải thành các sản phẩm là  nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây phục vụ cho nông nghiệp.
- Tỷ lệ C/N đầu vào tối ưu khối ủ ban đầu của bùn từ nhà máy xử lý nước thải 30-40, bùn duy tu cống rãnh (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30 và bùn kênh rạch  (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30.
- Thời gian ủ của ba loại bùn tối ưu nhất trong thời gian là 35 - 50 ngày, với 10 ngày trong nhà cấp khí, tần suất đảo là 1 ngày/lần; và 25 - 40 ngày ngoài trời ủ chín ngoài trời, tần suất đảo là 2 ngày/lần.

 

 

Nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

Giá thể trồng cây (06 loại)

- Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao
- Tiến hành kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên các sản phẩm là giá thể trồng cây, nhận thấy không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) cung cấp nhiều hơn các quy trình mở, nguồn chia sẻ ý tưởng, kiến thức, cơ hội hợp tác và liên kết, tối ưu hóa nguồn lực của các thành phần trong và ngoài hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bốn trụ cột chính của H.OIP là cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các nhà đầu tư.

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức phát biểu tại Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng

 

Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp.HCM (H.OIP) ra đời trên chủ trương của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM trong giai đoạn 2021-2025” (đã được ban hành tại Quyết định số 672/QD-UBND), do Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo Victory (VIC) triển khai, nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố phát triển ngang tầm khu vực. Trong giai đoạn đầu của nền tảng, bốn trụ cột chính sẽ là:

Cơ quan nhà nước: Là chủ thể chi phối và quản lý các hoạt động của nền tảng, có nhiệm vụ cung cấp các chính sách và định hướng của nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo ở nhiều ngành và lĩnh vực.

Cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo: Cầu nối, đưa những chính sách nhà nước, thu hút các nguồn lực xã hội khác để thực hiện các hoạt động ươm tạo và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và các chuyên gia, cố vấn cần thiết cho sự phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp (startups): Đối tượng thụ hưởng và trực tiếp tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Ngoài thông tin về các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo, thông qua nền tảng H.OIP, Startups có thêm thông tin từ thị trường và các đối tác để phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Nhà đầu tư (nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư hoặc các tổ chức tài chính): Đóng vai trò là nguồn lực tài chính sau nguồn lực từ phía nhà nước. Nền tảng giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm, đánh giá sản phẩm và mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó dễ dàng chọn lựa doanh nghiệp tiềm năng, phù hợp cho khoản đầu tư của mình.

2

H.OIP nhận được ủng hộ của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tp.HCM qua Hội thảo tham vấn chuyên gia và cộng đồng về kiến trúc nền tảng của H.OIP

Nền tảng H.OIP được kỳ vọng sẽ giúp kết nối đa phương các thành phần trong hệ sinh thái nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ toàn diện nâng cao chất lượng cho các startups; Chuẩn hóa nguồn lực, tạo môi trường cho các thành phần trong hệ sinh thái tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực hiện có thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng; Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, thu hút vốn đầu tư cho các startups tại Thành phố Hồ Chí Minh. H.OIP được kỳ vọng sẽ là cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Nền tảng được định hướng xây dựng phiên bản tiếng anh trong các giai đoạn sau, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế để đưa các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới, đồng thời thu hút các nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

29-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 25/11/2022, Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TP.HCM (H.OIP) đã diễn ra với sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh. Hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - SVF phối hợp tổ chức.

Tiếp nối Hội thảo 1 đã diễn ra vào ngày 11/11, Hội thảo 2 đã giới thiệu về mô hình vận hành nền tảng H.OIP, phân tích nền tảng đổi mới sáng tạo mở từ quốc tế, và lấy ý kiến phản hồi của đại biểu tham dự hội thảo về mô hình vận hành, và khả năng đồng hành phát triển nền tảng qua 02 phần tham luận của Ông Nguyễn Việt Đức - Chủ nhiệm nhiệm vụ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM) về “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM”, và Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Thư ký nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) về “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo”. Sau 2 phiên tham luận là hoạt động thảo luận tham vấn góp ý về “Tiềm năng - thách thức cho mô hình kinh doanh, mô hình vận hành của nền tảng H.OIP”.

Sau hai hội thảo tham vấn, ban dự án thực hiện nhiệm vụ đã nhận được hơn 50 đánh giá và ý kiến về bộ tiêu chí đo lường, ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM cũng như mô hình hợp tác của H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo từ những nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, nhà ươm tạo, đại diện khu vực Công cũng như đại diện khu vực Khoa học, nghiên cứu và phát triển.

11

Hội thảo 02 với sự tham gia của gần 50 khách mời theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tham dự hội thảo có Bà Phan Thị Quý Trúc - Phó trưởng Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng nền tảng H.OIP, Ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (ICM); Thư ký nhiệm vụ, Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC); Bà Nguyễn Nhã Quyên - Giám đốc Vận hành, Quỹ KN doanh nghiệp KH&CN VN - SVF,.. cùng gần 50 khách mời là đại diện các Sở ban ngành, nhà đầu tư, đại diện các tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM

22

Phần tham luận “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo mở quốc tế vào hệ sinh thái tại TP. HCM” do ông Nguyễn Việt Đức trình bày

Trong hội thảo, khi được hỏi về những thách thức khi phát triển nền tảng H.OIP, ông Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM) chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nếu đơn giản là một nhà nghiên cứu đối với việc tham vấn để xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo trực tuyến thì không có quá nhiều thách thức. Nhưng khi tôi đặt địa vị mình là một thành tố trong hệ sinh thái, là một nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là một người mong muốn kiến tạo hệ sinh thái, tôi sẽ chia nhiệm vụ này thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tham vấn, xây dựng và tạo ra nền tảng. Thách thức lớn nhất là kêu gọi các thành tố trong hệ sinh thái phản hồi, đóng góp và đưa ra ý kiến cho mô hình, đề tài nghiên cứu. Chúng tôi đã xây dựng 02 - 03 nền tảng để tiếp nhận trực tiếp phản hồi từ những người dùng. Đến giai đoạn thứ hai liên quan đến vận hành, thách thức đầu tiên nằm ở vấn đề thể chế và thách thức thứ hai đến từ sự chung tay của toàn bộ hệ sinh thái. Chúng tôi đã tham vấn để đưa các giải pháp về vận hành và sở hữu mang tính chất nhịp nhàng hơn từ phía Sở cho tới Trung tâm, cho đến các khu vực tư nhân để có thể đón nhận và  bù đắp được cho nhau những thách thức về việc sở hữu và vận hành. Đồng thời, kêu gọi sự sẵn sàng chung tay để mang những nguồn lực sẵn có của khu vực tư vào nền tảng H.OIP”.

33

Phần tham luận “Mô hình hợp tác cùng H.OIP hướng đến nền tảng đồng kiến tạo” do ông Hoàng Minh Ngọc Hải trình bày

Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Đổi mới Sáng tạo Victory (VIC) chia sẻ: “Khi xây dựng nền tảng H.OIP, ban dự án rất cân nhắc trong việc tham mưu cho đơn vị đặt hàng là Sở KHCN TP. HCM về việc sử dụng công nghệ gì. Vì nền tảng H.OIP hướng tới việc hợp tác quốc tế nên nó phải đáp ứng được 3 số tiêu chí sau: Thứ nhất là công nghệ phải phục vụ tốt cho đa nền tảng; thứ hai là dữ liệu lớn và sẵn sàng kết nối với các nền tảng khác từ bên ngoài; thứ ba là tận dụng được cái điểm mới nhất của công nghệ thế giới để phục vụ cho những hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trên tinh thần nữa là các nước bạn có gì thì chúng ta cũng sẽ làm được như họ với mục tiêu là tiên phong và tạo ra những thứ mới trên những công nghệ tiệm cận với lại tình hình của thế giới. Đây cũng là động lực thúc đẩy cho ban dự án thực hiện nhiệm vụ tạo ra một nền tảng tự tin sánh vai với bạn bè quốc tế, các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới”.

Ngoài hai phần tham luận, các khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo đã chia sẻ nhiều ý kiến mang tính xây dựng về mô hình vận hành nền tảng, tiêu chí đo lường, tiêu biểu như đề xuất thu thập báo cáo, dữ liệu tổng quan về sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố thông qua nền tảng như một công cụ để thu hút sự tham gia, đầu tư và các nguồn lực từ các thành tố trong nước và quốc tế. Những quan tâm của khách mời về các chức năng hoạt động vận hành được các chuyên gia chủ trì nhiệm vụ giải đáp trực tiếp, và cũng chính là những nội dung được các ban chủ nhiệm đề xuất chi tiết trong thuyết minh nhiệm vụ của nền tảng.

Khép lại buổi hội thảo 2, khách mời và chuyên gia đều đồng ý rằng, các mô hình xây dựng nền tảng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công trên thế giới đều dựa trên sự hợp tác và chia sẻ. Do đó, hầu hết các chuyên gia, đối tác đều mong muốn đồng hành cùng nền tảng H.OIP với tư cách thành viên và đối tác chiến lược để đóng góp, xây dựng và phát triển nền tảng trong những giai đoạn tiếp theo sau khi kết thúc chuỗi hội thảo tham vấn.

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) là nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Đổi Mới Sáng Tạo Victory (VIC) là đơn vị triển khai nhiệm vụ, thuộc Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực. Đây là Hội thảo thứ 2 trong chuỗi hội thảo tham vấn chuyên gia về nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh (H.OIP), được tổ chức nhằm thông tin chi tiết về tiến trình của Nền tảng H.OIP đến cộng đồng và các chuyên gia cũng như tham vấn về định hướng phát triển nền tảng.

Đóng góp vào Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, H.OIP cũng là một trong những dự án chuyển đổi số của Sở KHCN nhằm đưa toàn bộ các thông tin và dữ liệu của hệ sinh thái lên một nền tảng trực tuyến, phát huy vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, thể hiện cam kết của nhà nước đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Xem thêm thông tin về nền tảng H.OIP: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087005852360

 

25-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 7/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

25-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 929/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

23-11-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Cơ sở hết hạn trong năm 2023 và thủ tục khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế với những thông tin sau:

1. Các Cơ sở phải thực hiện gia hạn giấy phép ít nhất là 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn theo đúng quy định. Sau thời gian này, các Cơ sở phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép mới. Trường hợp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn mà các Cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Các Cơ sở phải thực hiện thủ tục khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp Cơ sở không thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được đăng tải tại trang Dịch vụ Công trực tuyến Sở Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome

4. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Cơ sở tiến hành rà soát lại toàn bộ các giấy phép được cấp và nghiêm túc thực hiện gia hạn giấy phép, thực hiện thủ tục khai báo khi có thiết bị X-quang mới theo đúng quy định

18-11-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4231/KH-UBND về Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn TP.HCM với mục tiêu:

- Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS; đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV; cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân, đặc biệt người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS; điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến mọi người dân.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Chủ đề: Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề “Chấm dứt dịch bệnh AIDS - Thanh niên sẵn sàng”

17-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thi đến các cơ quan như sau:

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

I

Giải nhất (1 giải)

1

Đoàn Thị Hồng Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

II

Giải nhì (1 giải)

1

Nguyễn Phong Thuận

Kho bạc Nhà nước Thành phố

III

Giải ba (2 giải)

 

1

Trần Kế Thịnh

Kho bạc Nhà nước Thành phố

2

Lương Bá Tòng

Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng - huyện Củ Chi

IV

Giải khuyến khích (30 giải)

1

Nguyễn Thị Yến

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

2

Trịnh Văn Phúc

Kho bạc Nhà nước Thành phố

3

Bùi Thanh Thúy

Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân - quận Tân Phú

4

Phạm Cao Khải

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

5

Nguyễn Thị Thanh Trang

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

6

Hà Minh Tân

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

7

Nguyễn Thị Lý

Ủy ban nhân dân Quận 11

8

Phạm Việt Thu

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

9

Đại Hà Khánh Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 15 - Quận 11

10

Trần Đỗ Mẫn Nhi

Ủy ban nhân dân Phường 7 - Quận 11

11

Vũ Duy Ngọc Huyền

Kho bạc Nhà nước Thành phố

12

Nguyễn Thị Lệ

Ủy ban nhân dân Phường 8 -  Quận 10

13

Bùi Thị Thu Hương

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

14

Nguyễn Thi Phương Lành

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

15

Võ Thanh An

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

16

Nguyễn Thị Thùy Dương

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

17

Bùi Thị Oanh Tiếng

Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ  - thành phố Thủ Đức

18

Lưu Ngọc Uyên

Ủy ban nhân dân Phường 4 -  Quận 10

19

Nguyễn Nguyệt Hồng

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

20

Nguyễn Thụy Bích Vân

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

21

Mai Lệ Huyền

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

22

Bùi Thị Phương Anh

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

23

Trần Thị Minh

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

24

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh  - thành phố Thủ Đức

25

Nguyễn Hữu Tài

Ủy ban nhân dân Phường 6 - Quận 11

26

Trần Thị Thúy Hiền

Ủy ban nhân dân Phường 13 -  Quận 10

27

Đặng Thị Phương Thúy

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

28

Lê Hữu Lễ

Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B  - thành phố Thủ Đức

29

Đoàn Thị Hiếu

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

30

Lê Kim Ngân

Ủy ban nhân dân Phường 10 - Quận 11

Các thí sinh đạt giải vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (chuyên viên Võ Thị Kim Ngọc, số điện thoại: 0934.035.484) để nhận giải thưởng Hội thi.

16-11-2022
Nội dung thông báo:

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”, ngày 14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế với khách mời là đại diện của các bệnh viện, phòng khám.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đề nghị các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc kiểm soát đo lường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

HoiThao

 

Tại Hội thảo, Chi cục TCĐLCL đã chia sẻ về hiện trạng triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Đồng thời, Chi cục TCĐLCL đã hướng dẫn các bệnh viện, phòng khám thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, phương pháp kiểm soát đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế theo quy định.

ht

 

Các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế vì quyền lợi và sự phát triển về lĩnh vực đo lường trong y tế ngày một tốt hơn. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, được chia sẻ và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế.

Kết thúc Hội thảo, bà Võ Đình Liên Ngọc đề nghị các bệnh viện, phòng khám nghiên cứu tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin chi tiết chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên trang điện tử của Sở và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đăng ký chương trình này. Chi cục TCĐLCL là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

11-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” gồm:

Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 50 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

Số lượng hồ sơ thực hiện: 50 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 44 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 08 thiết bị: 05 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

04-11-2022
Nội dung thông báo:

- Tên Chương trình: Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.

- Mục đích: tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ;

- Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp.

Địa chỉ: Số 6 - TT3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976696229, Email: info@ttqcc.vn, Website: ttqcc.vn

03-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 6/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

01-11-2022
Nội dung thông báo:

Thực hiện Kế hoạch số 2732/KH-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các cơ quan tham gia hội thi như sau:

 1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan (danh sách đính kèm - Phụ lục 2 - Kế hoạch 1555/KH-UBND ngày 13/5/2022) trên địa bàn Thành phố.

 1. Thời gian, hình thức thi
 • Thời gian thi: từ 0 giờ ngày 03/11/2022 đến 24 giờ ngày 04/11/2022.
 • Hình thức thi: thi trực tuyến (xem Phụ lục Hướng dẫn tham gia hội thi đính kèm).
 1. Nội dung hội thi

Tìm hiểu kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tài liệu tham khảo gồm:

 • TCVN ISO 9001:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.
 • Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương (Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
 1. Thể lệ hội thi
 • Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến với đề thi gồm 25 câu hỏi với tổng thời gian làm bài 20 phút, mỗi câu chỉ chọn một đáp án đúng nhất.
 • Điều kiện đạt giải: thí sinh đạt giải phải trả lời đúng tối thiểu 15 câu và giải thưởng sẽ được theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.
 • Nếu có trường hợp trùng điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét yếu tố thời gian(thời gian làm bài ngắn nhất và thời gian đăng ký thi sớm nhất) để lựa chọn thí sinh đạt giải được quy định theo thể lệ hội thi. Nếu trùng luôn cả thời gian thì xếp đồng giải. Quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là quyết định cuối cùng.
 • Thí sinh tham gia hội thi chỉ sử dụng một tài khoản để dự thi. Trường hợp thí sinh dự thi bằng nhiều tài khoản thì chỉ tính kết quả thi đầu tiên.
 • Đơn vị tổ chức không được tham gia hội thi.
 1. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 01 giải nhì: 800.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 02 giải ba: mỗi giải 600.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 20 giải khuyến khích: mỗi giải 400.000 đồng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tùy theo số lượng thí sinh tham gia mà Sở Khoa học và Công nghệ sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

Thông tin kết quả hội thi sẽ được đăng tải tại website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/ và http://chicuctdc.gov.vn/.

Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia hội thi đầy đủ. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện triển khai nội dung công văn này đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực thuộc.

Trong quá trình thi nếu có vướng mắc về kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chuyên viên Nguyễn Nhật Thuần, điện thoại: 0777.505.838 – 028.3930.2004) để được hỗ trợ./.

28-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp
- Giá trúng thầu: 444.363.000 đồng (bao gồm thuế VAT);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: không có.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

14-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 (lần 3) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng

a) Nội dung

- Sản xuất 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đăng tải trên kênh truyền hình HTV và các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Viết 06 tin, bài, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

- Thiết kế 01 bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).

b) Sản phẩm dự kiến

- 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng phát sóng trên kênh truyền hình HTV, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 06 tác phẩm tin, bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

- 01 bài viết thiết kế dạng Infographic, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có năng lực thực hiện sản xuất video clip, viết tin, bài phỏng vấn, thiết kế Infographic.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014

13-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2) với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Đối tượng khảo sát

- Các doanh nghiệp đầu cuối: là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố.

- Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu cuối (ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trong 04 ngành công nghiệp chủ lực và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh).

II. SẢN PHẨM, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp về thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.

- Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đáp ứng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

- Việc khảo sát, đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

3. Thời gian thực hiện: năm 2022.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001; 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 bản điện tử lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Yêu cầu về hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đề ra; có minh chứng về năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kế hoạch, thời gian thực hiện và phương án triển khai phù hợp.

- Dự toán kinh phí phù hợp.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Thông tin liên hệ

Các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất chất lượng, số 263 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Website: www.chicuctdc.gov.vn

Điện thoại: 028.39302004

12-10-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2022; các hoạt động chính tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tổng kết các kết quả đã đạt được của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề liên kết các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2022, công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (I-STAR 2022), các hoạt động triển lãm các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi số của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, triển lãm sản phẩm công nghệ số; Hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, các hoạt động truyền thông, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia: triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về chuyển đổi số, hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, cuộc thi hiến kế, góp ý chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Minh và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

+ Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày ít nhất 100 trang.

+ In ấn Catalogue, In màu offset 500 cuốn kỷ yếu.

 

+ Phân phối 500 cuốn kỷ yếu gửi đến các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

+ Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code) để các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 772/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng (Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng - Đợt 5/2022), cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTNmẫu A3-TMDASXTN); Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH) kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục II.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 51-2022-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929.

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

Xây dựng Chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho Thành phố Hồ Chí Minh (tổng quan) trên phạm vi cả nước, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới (bao gồm định vị, xây dựng các chương trình, dự án và lộ trình hành động cụ thể).

- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các giá trị cốt lõi và các lĩnh vực chủ đạo (văn hóa, đối ngoại và du lịch) trên cơ sở kế thừa những định hướng đã có của Thành phố Hồ Chí Minh từ Nghị quyết Đại hội, cũng như các hoạt động, kế hoạch hành động hiện tại.

3. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu

Tổ chức đăng ký có thể đề xuất nội dung phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ nhưng phải bao gồm các nội dung chính như sau:

- Định vị thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và những ý tưởng bổ sung cho phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với định hướng chiến lược thương hiệu.

- Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển

kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổng hợp kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Yêu cầu đối với kết quả cần đạt của nhiệm vụ

Kết quả nhiệm vụ là các giải pháp và kiến nghị để xây dựng thương hiệu Thành phố. Kết quả nhiệm vụ phải cụ thể, khoa học, khả thi trong hoạt động phát triển văn hóa, đối ngoại và du lịch Thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đối tượng đăng ký

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/vb-phap-luat.aspx).

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu A2-TMNVKHXHNV kèm dự toán chi tiết theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

Các mẫu biểu: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2022.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục III.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: CLPTHA - Điện thoại liên lạc), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn (Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ).

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở KH&CN sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929

11-10-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

− Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang thực tế tại cơ sở để phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, là một trong những nội dung cần thiết làm căn cứ trước khi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Tổ chức phối hợp đánh giá thực tế hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các nội dung thực hiện

a) Nội dung

− Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở đối với 50 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

− Số lượng hồ sơ thực hiện: 50 hồ sơ

+ Đối với hồ sơ có từ 01 đến 05 thiết bị: 44 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có từ 06 đến 08 thiết bị: 05 hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ có trên 10 thiết bị: 01 hồ sơ.

b) Sản phẩm dự kiến

 

− Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

− Báo cáo Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ của các phòng X-quang tại các cơ sở bức xạ.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có năng lực kinh nghiệm (đầy đủ nhân lực và trang thiết bị), có chức năng phù hợp với nội dung triển khai kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Sở Khoa học và Công nghệ với các yêu cầu sau:

− Đơn vị có đầy đủ giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ cho tất cả các loại thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, kể cả thiết bị X-quang chụp vú.

− Nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm đã được đào tạo, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ, có kiến thức chuyên môn về an toàn bức xạ và có kinh nghiệm sử dụng các loại thiết bị đo bức xạ;

− Có đầy đủ thiết bị, phương tiện đo đạc để thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

− Văn bản đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

− Thuyết minh nhiệm vụ thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

− Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc có đóng dấu và chữ ký trực tiếp.

2. Hình thức tiếp nhận

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (bộ phận Văn thư), địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

− Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. − Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

− Điện thoại: 0283.9320121

06-10-2022
Nội dung thông báo:

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, chữa bệnh) đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 1489/KH-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, phòng khám, chữa bệnh, trung tâm y tế) trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới.

qc

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!.

04-10-2022
Nội dung thông báo:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022 (Đợt 2) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 05 vị trí thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ…) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng…

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3932.7831 - Fax: (028) 3932.5584 Email: skhcn@tphcm.gov.vn

28-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo tham gia vào các hoạt động của Trung tâm và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Nghiên cứu, đề xuất mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung như sau:

1. Phân tích tình hình thực tiễn về hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mô hình chung của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ,…).

3. Nghiên cứu, xác định mô hình hợp tác cung cấp dịch vụ công của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (xác định mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định).

4. Đề xuất mô hình đối với Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh – 123 Trương Định: Cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ, mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định,... ; Đề xuất Kế hoạch triển khai và lộ trình xây dựng theo giai đoạn cụ thể; Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia nhiệm vụ;

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 6 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công

nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ.

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.0122 - Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.v

27-09-2022
Nội dung thông báo:

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất phân bón hữu cơ và đất sạch trồng cây

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh đã chọn tạo được 11 sản phẩm với các đặc điểm sau: 

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Giá thể rau mầm

-     OM ≥ 30%

-     Dung trọng ≤ 50kg/m3

-     Độ ẩm ≤ 50%

-     pH H2O: 6-8

-     EC < 1,5

-     Tổng NPK ≥ 0,4%

-     Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao

-     Xử lý bằng vi sinh để tiêu diệt mầm bệnh, phân hủy hữu cơ

 

2

Đất việt

-     OM > 20%

-     Tổng NPK > 1%

-     Sử dụng cho trồng tất các loại cây

 

3

Đất mai

-     OM > 27%

-     Tổng NPK > 1,4

-     Đất chuyên dụng cho cây mai

-     Được xử lý bằng các nguyên vật liệu được ủ hoai và xử lý cỏ dại, mầm bệnh. Giữ ẩm, thoát nước nhanh.

 

4

Đất rau

-     OM > 25%

-     Tổng NPK > 1,3

-     Đất chuyên dụng cho rau màu các loại

-     Tơi xốp, giàu dinh dưỡng, sạch mầm bệnh

 

5

Đất promix

-     OM > 27%

-     Tổng NPK > 1,5

-     Chuyên trồng các loại cây

-     Phóng thích dinh dưỡng chậm, lâu dài

 

6

Đất sạch

-     OM > 22%

-     Tổng NPK > 1,2

-     Chuyên trồng tất cả các loại cây

-     Có nguồn gốc giàu dinh dưỡng.

 

7

Phân bón hữu cơ TRIBAT T-C

-     OM: 20%

-     C/N: 12

-     pH H2O: 5

-     Tổng NPK > 1,2

-     Độ ẩm: 30%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

8

Phân bón hữu cơ SAIGONXANH TRIBAT T-O

-     OM: 23%

-     Nts: 2,5%

-     C/N: 12

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

9

Phân bón hữu cơ sinh học SAIGONXANH TRIBAT T-B

-     OM: 23%

-     Acid humic: 2,5%

-     Nts: 2,5%

-     pH H2O: 6,5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc sinh học, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

10

Phân bón hữu cơ khoáng SAIGONXANH TRIBAT T-M

-     OM: 23%

-     Nts: 4%

-     P2O4hh: 2%

-     K2Ohh: 2%

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ khoáng, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

 

11

Phân bón hữu cơ vi sinh SAIGONXANH TRIBAT T-MB

-     OM: 15%

-     Trichoderma sp.: 1x106 cfu/g

-     pH H2O: 5

-     Độ ẩm: 20%

-     Phân bón cho cây trồng có nguồn gốc hữu cơ vi sinh, phù hợp cho canh tác hữu cơ.

-     Dùng cho tất cả các giai đoạn trồng cây.

-     Có khả năng kháng bệnh, cải tạo môi trường đất, cung cấp lượng mùn cao cho cây trồng.

 

2. Đơn vị đề nghị:

Tên tổ chức: Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.39971869 Website: www.tribat.vn

Người đại diện pháp lý: NGÔ PA RI

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1979 Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 024876009

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ

Chỗ ở hiện tại: Chung cư An Khang, số 28, đường số 19, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 028.39971869

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Xử lý môi trường

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Quy trình ủ hiếu khí bùn thải của công ty nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực tế, là tiền đề cho các nghiên cứu quy trình ủ các chất thải khác có hữu cơ cao.

Nâng cao năng lực nghiên cứu công nghiệp về công nghệ sinh học của công ty, đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực có tính thực tế cao. Xây dựng được công ty Khoa học Công nghệ phục vụ cho xã hội ngày càng phát triển.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Ứng dụng quy trình ủ hiếu khí bùn thải đã mang lại hiệu quả cho xã hội là đã xử lý được các chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty và người sử dụng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2022

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

23-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập huấn, giới thiệu và phổ biến về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hướng dẫn viết báo cáo theo 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.   Nội dung

- Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.
- In và cấp giấy chứng nhận cho học viên.
- Thời gian đào tạo: 3 ngày.
- Số lượng học viên: 40 học viên.

2. Sản phẩm dự kiến
- Lý lịch khoa học của chuyên gia giảng dạy.
Bản in bài giảng và file bài giảng.
- Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận kèm bản photo giấy chứng nhận của học viên.
3. Đối tượng đăng ký thực hiện
Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện.
4. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

5. Yêu cầu đối với chuyên gia giảng dạy

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký tham gia thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022, đính kèm báo giá chi phí.

- Thuyết minh thực hiện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại 028.39302014.

16-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời đơn vị đăng ký Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Lựa chọn đơn vị hậu cần cho các sự kiện tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Tuần lễ).

II. NỘI DUNG

1. Chuỗi sự kiện Tuần lễ:

a) Đối với sự kiện trọng tâm của Tuần lễ (ngày 13 - 14/10/2022 được tổ chức tại Trung tâm Sự kiện White Palace Phạm Văn Đồng)

- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện, nước, an toàn thực phẩm, tình nguyện viên và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khác phục vụ chương trình; các giấy phép theo quy định;

- Phiên dịch thường, MC song ngữ; Phiên dịch viên cabin và trang bị hệ thống dịch cabin; dịch thuật tài liệu, hiệu đính bài, in ấn tài liệu… cho ngày tổ chức sự kiện1; Tuyển chọn và phân công tiếp viên giao tiếp tốt tiếng Anh tham gia nhóm lễ tân phục vụ hoạt động của các sự kiện;

- Bố trí các phòng hội nghị, phòng chờ VIP; trang thiết bị (màn hình LED), máy chiếu, máy tính, tivi, văn phòng phẩm, v.v.), trang thiết bị phát trực tuyến (nếu sự kiện có phát trực tuyến) sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phòng tác nghiệp báo chí; nước uống cho sự kiện; phát tài liệu; tặng phẩm cho khách mời VIP, diễn giả; bố trí tiếp tân; quay phim, chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương

trình phục vụ làm tư liệu cho hoạt động của thành phố;

- Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết của các hội thảo, tọa đàm chuyên đề;

- Phối hợp với Sở KH&CN và các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện truyền thông các sự kiện của Tuần lễ trên trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội của Tuần lễ và của Sở KH&CN (fanpage);

- Các khâu hậu cần khác liên quan đến việc tổ chức các sự kiện.

b) Đối với các sự kiện còn lại trong Tuần lễ (được tổ chức từ ngày 01 – 23/10/2022)

* Kết nối với các đơn vị tổ chức và gửi bộ nhận diện của Tuần lễ để đưa lên banner, backdrop, v.v. Hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện trên fanpage của Tuần lễ và của Sở KH&CN và thu thập tổng hợp báo cáo của các sự kiện.

* Cử nhân sự tham dự ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu tại địa điểm diễn ra sự kiện hoặc phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thu thập video, hình ảnh;

* Gửi thư mời cho các đơn vị tổ chức để mời đại biểu tham dự sự kiện Tuần lễ.

c) Công tác hậu cần chung

* Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thông tin, xin cấp phép cho đơn vị tổ chức các hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài;

* Thiết kế và in ấn bộ nhận diện cho chương trình, thư mời, thiết kế và in ấn các loại thư mời, banner tuyên truyền, đóng gói và gửi thư mời theo danh sách đại biểu (thư giấy và thư điện tử);

* Chuẩn bị hoa tặng đại biểu, diễn giả. In ấn tài liệu, phông hội nghị; in ấn standee cho các sự kiện, phát thẻ đeo đại biểu, an ninh, báo chí, Ban Tổ chức;

(Chi tiết các sự kiện theo Phụ lục đính kèm)

2. Yêu cầu đối với tổ chức đăng ký thực hiện

Đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam;

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp;

- Thực hiện tổ chức các sự kiện đảm bảo chu đáo và tiết kiệm.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 15 ngày từ ngày ban hành thông báo.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. * Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

* Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122

13-09-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Đối tượng khảo sát

- Các doanh nghiệp đầu cuối: là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố.

- Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu cuối (ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trong 04 ngành công nghiệp chủ lực và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh).

II. SẢN PHẨM, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp về thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.

- Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đáp ứng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

- Việc khảo sát, đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

3. Thời gian thực hiện: năm 2022.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí; danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001; 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 bản điện tử lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Yêu cầu về hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đề ra; có minh chứng về năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kế hoạch, thời gian thực hiện và phương án triển khai phù hợp.

- Dự toán kinh phí phù hợp.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Thông tin liên hệ

Các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phòng Quản lý Năng suất chất lượng, số 263 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Website: www.chicuctdc.gov.vn

- Điện thoại: 028.39302004

13-09-2022
Nội dung thông báo:
Chủ đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584
 Tên gói thầu Sửa chữa nhà cửa
 Phân loại Chi thường xuyên
 Tên dự án Sửa chữa nhà cửa
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/9/2022 - 13:16 Đến ngày  20/9/2022 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh
13-09-2022
Nội dung thông báo:
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.
- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng
a) Nội dung
- Sản xuất 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đăng tải trên kênh truyền hình HTV và các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Viết 06 tin, bài, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).
- Thiết kế 01 bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ (fanpage, website).
b) Sản phẩm dự kiến
- 01 video clip giới thiệu mô hình doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng phát sóng trên kênh truyền hình HTV, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
- 06 tác phẩm tin, bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
- 01 bài viết thiết kế dạng Infographic, kèm hình chụp bài đăng trên các kênh truyền thông.
2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện
Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có năng lực thực hiện sản xuất video clip, viết tin, bài phỏng vấn, thiết kế Infographic.
- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền trong lĩnh vực năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).
III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký
a) Thành phần hồ sơ
- Văn bản đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.
- Thuyết minh đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.
- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.
b) Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.
2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);
- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014
05-09-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1518/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đối tượng là Trung tâm, Trường, Viện, cơ sở ươm tạo và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Thực hiện các nội dung công tác hậu cần cho 02 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP).

+ Xây dựng 01 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Người Lao Động, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VnExpress.

+ Thực hiện ít nhất 10 tin, bài đăng các kênh truyền thông của Sở: Website của Sở, Fanpage, kênh Website của các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Tạo 01 website truyền thông cho nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh - HOIP, là đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – HOIP năm 2022.

+ Thực hiện truyền thông các hoạt động liên quan đến nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Open Innovation Platform - HOIP) năm 2022.

Đề nghị đại diện của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

31-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”.

Tiếp cận nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu, doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó làm cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức KH&CN; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

2. Nội dung thực hiện

a) Khảo sát, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp

* Thực hiện khảo sát, thống kê, số lượng doanh nghiệp, ngành nghề lĩnh vực, nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Đánh giá khả năng vận hành công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng sản xuất, vận hành những quy trình công nghệ ở mức thấp; các thiết bị, vật tư đặc chủng đầu vào, dịch vụ kỹ thuật phải nhập khẩu của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

* Đánh giá khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu thay thế nhập khẩu bằng các máy móc và thiết bị nội địa thông qua việc mua

quyền sử dụng công nghệ để sản xuất trong nước; năng lực công nghệ sản xuất trong nước bắt đầu phát triển).

* Đánh giá khả năng làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá việc các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực bắt đầu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nguyên gốc để đổi lại mục tiêu thay thế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có quy trình chế tạo phức tạp hơn, có khả năng tự triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong nước).

* Đánh giá khả năng đổi mới, sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực (Đánh giá khả năng tiến hành đa dạng hóa chủng loại hàng hóa và độ phức tạp với quy trình chủ động, có khả năng xuất khẩu các dịch vụ công nghệ thiết kế và dịch vụ tư vấn chuyên gia của các doanh nghiệp trong ngành/lĩnh vực).

b) Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ

Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0.

3. Sản phẩm

* Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

* Báo cáo phân tích xu hướng, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng

5. Kinh phí dự kiến

Đơn vị đề xuất căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

* Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN);

* Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

* Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (01 bộ gốc, 05 bộ sao chụp và 1 file mềm).

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

* Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

* Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

4. Trình tự thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt kết quả cao nhất.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028.3932 6903, Email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh

31-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện bài viết

- Nội dung: Thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Sản phẩm dự kiến: 03 bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện viết tin, bài phỏng vấn.

- Có kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn

gốc, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các bài viết có nội dung về truy xuất nguồn gốc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39300972 (A. Ninh), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

30-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc;

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp các đơn vị này xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn gốc trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc

a) Nội dung: Thực hiện 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi.

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan lĩnh vực truy xuất nguồn gốc gia cầm.

* Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan lĩnh vực truy xuất nguồn gốc gia súc.

Trong đó:

* Số lượng người tham dự: 70 lượt người/ 01 lớp.

* Thời gian tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: 01 ngày/ lớp.

* Hình thức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn: trực tiếp.

b) Sản phẩm dự kiến:

* Báo cáo tổng kết tổ chức 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Tài liệu lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn (bản giấy và bản điện tử) của 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Danh sách học viên tham dự 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

* Hình ảnh chụp thực tế 03 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động về truy xuất nguồn gốc.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Thuyết minh đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi, gia cầm, gia súc.

- Giới thiệu tóm tắt về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39300972 (C.Mùi), Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn.

29-08-2022
Nội dung thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1519/TB-SKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” gồm:

+ Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2022, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

+ Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

+ Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố.

+ Thực hiện theo dõi, ghi hình các cuộc thi, hội thảo và các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến diễn ra trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022.

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có

19-08-2022
Nội dung thông báo:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức chứng nhận có chức năng phù hợp để thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 08 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá một cách có hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.   Nội dung

Cung cấp chuyên gia đánh giá phối hợp theo đoàn kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 tại 8 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

2. Sản phẩm

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

3. Yêu cầu đăng ký thực hiện đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận;

- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng;

- Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 4;

- Đã đăng ký tham gia hoạt động đánh giá theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá.

4. Yêu cầu đối với các chuyên gia đánh giá

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý hành chính nhà nước;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức chứng nhận đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014.

11-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Cập nhật, nâng cao kiến thức về thị trường khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố.

Thúc đẩy việc hình thành và phát triển đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là các doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn Thành phố.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối tượng tuyển chọn

Các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ

2. Nội dung thực hiện

Tổ chức 02 khoá huấn luyện, trong đó:

* Khóa huấn luyện 1: Cung cấp kiến thức về chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu... cho các cán bộ chuyên trách, quản lý về thị trường khoa học công nghệ tai các Sở ngành, trung tâm; Cán bộ công chức, viên chức,...thuộc cơ sở ươm tạo, tổ chức trung gian như sàn giao dịch công nghệ; Cán bộ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, thị trường khoa học công nghệ tại các quận huyện; Cán bộ quản lý về khoa học công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu; Giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu.

* Khóa huấn luyện 2: Cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, định giá, định giá tài sản trí tuệ... cho các tổ chức trung gian khoa học công nghệ; Các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp khoa học công nghệ; nhà nghiên cứu, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp muốn tìm hiểu về cách thức xây dựng dự án khởi nghiệp và kiến thức về sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu đối với các học viên sau khi hoàn thành 02 khóa đào tạo:

+ Có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ;

+ Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam;

+ Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng.

3. Sản phẩm

- Các nội dung và tài liệu của 02 khóa bồi dưỡng được số hóa;

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong đó có đề xuất giải pháp cần tập trung bồi dưỡng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố;

- Báo cáo đánh giá của các học viên và khả năng áp dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào hoạt động của tổ chức đang công tác sau khóa bồi dưỡng

4. Thời gian thực hiện: 04 tháng

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng

tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận từ bộ phận một cửa (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (028.39320122, email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn)

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

09-08-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về năng suất chất lượng năm 2022.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách và pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp n&ac